17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!

Graficafe - 17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze! ...

Cevapla
17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!
g.ecglr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

g.ecglr(31)

Özel

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 17-08-2009 #11
Sponsorlu Bağlantılar

Yara geçer izi kalır... Unutmadık, unutmayacağız.
Paylaşım için teşekkürler.
"..Asla unutmadık yaşananları ve asla Unutmayacağız ..."
Duyarlılığın için teşekkür ederim arkadaşım...
Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.
Asıl ben teşekkür ediyorum :wink:
Hala insanlık içimizde var olduğu için...
Bu mesajdan alıntı yap
sdbyrk isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sdbyrk

Fotoğrafçı / İstanbul

Standart
Alt 17-08-2009 #12
                             Sponsorlu Bağlantılar
Hala sağduyulu insanlar olduğunu görmek güzel... Maalesef Yalova'daki anıtta isimler siliniyor ama onları tekrar yazacak insanlar hala var...Ama o anıta saygısızlıklarını oraya spreyle yazı yazarak gösteren insansı yaratıklar da hala var ülkemizde...Herşeye rağmen üzerinden on yıl geçmesine, alt yapı sorunlarının devam etmesine, deprem araştırmalarına fon ayrılmamasına rağmen .. yinede iyimser olmak ve yine de güzel şeyler düşünmek istiyorum.. Umarım aynı acılar tekrar yaşanmaz..
Başlığı açan arkadaşa sonsuz teşekkürler..
Bu mesajdan alıntı yap
g.ecglr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

g.ecglr(31)

Özel

Hiç Biri / İstanbul

Zorunlu deprem sigortası hakkında bilgilendirme....

Alt 17-08-2009 #13
SALLANMAYIN; ZORUNLU DEPREM SİGORTANIZI YAPTIRIN!!!
çÜNKÜ DEPREM GEÇECEK; HAYAT DEVAM EDECEK...

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu deprem riski nedir?
Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına ve yer altı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarların 2/3' ünün deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırladığı ve şu anda geçerli bulunan deprem bölgesi haritası esas alındığında, ülkemiz topraklarının %96' sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nüfusumuzun %98' inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşayanların toplam nüfusumuza oranı ise %70 civarında bulunmaktadır. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Depremler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkeyi etkilemekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin sonuçlarından belli ölçüde etkilenmektedir. Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi, deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi vb. Yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir. Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur.
--------------------------------------------------------------------------------

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruluş amacı nedir?
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.
DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Kapsamdaki bütün konutları prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Sayfa Başı


--------------------------------------------------------------------------------

DASK nasıl yönetilmektedir?
DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilmektedir. İşlerin yürütülmesi için fiziki bir yapılanmaya ve kadro kurulu değildir. Bunun yerine, etkinliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla gerekli işlemler kurum idarecisi ve dışarıdan uzman kuruluşlardan temin edilmektedir.

Kurumun, merkezi işlevleri, operasyonel işleri ve uluslararası piyasalardan reasürans temini, kurum idarecisi tarafından yerine getirilmektedir. Hazine Müsteşarlığı ile kurum idarecisi arasında 5 yıllık bir sözleşme imzalanmaktadır.

DASK yönetim kurulu; Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve kurum idarecisinin temsilcilerinden oluşmaktadır.
--------------------------------------------------------------------------------

DASK bir KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) midir?
DASK'ı bir KİT olarak değerlendirmek mümkün değildir. DASK, sadece Zorunlu Deprem Sigortası teminatı sunmak üzere kurulmuş, kâr amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.--------------------------------------------------------------------------------

DASK ile sigorta şirketleri arasındaki ilişki nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Yani DASK'ın poliçe üretimi sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir. Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi kuruma devretmektedirler.

DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden istanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında ve tarifede belirtilen minimum bir tutarın altında olmamak üzere komisyon ödenmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------

DASK'ta toplanan primler nasıl yatırıma yönlendirilmektedir?
DASK'ta toplanan kaynaklar;

Likidite,
Anapara güvenliği,
Getiri oranı
unsurları göz önüne alınarak yatırıma yönlendirilmektedir. Yatırım araçları içinde; ytl vadeli mevduat, döviz mevduatı, hazine bonosu, repo, yatırım fonları vb. bulunmaktadır. Bu unsurlardan likidite ile anapara güvenliğine birinci derecede önem verilmekte ve böylece DASK'ın olası bir depremde yükümlülüklerini hızla yerine getirebilmesi sağlanmaktadır.
--------------------------------------------------------------------------------

DASK kaynakları başka amaçlar için kullanılabilir mi?
Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını düzenleyen 587 sayılı KHK'nin 16. Maddesi, DASK'ın kaynaklarının, DASK tarafından ve temel olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini hükme bağlamaktadır:

Deprem durumunda, DASK tarafından sigorta edilen binalara ait tazminat ödemeleri,
DASK'ın yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar,
Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanan korumaya ilişkin ödemeler,
Hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler.
Tamamen müstakil hesaplarda takip edilen kurum kaynaklarının, belirtilen amaçlar dışında kullanılması veya başka hesaplarla birleştirilmesi hem hukuken hem de sigorta tekniği açısından mümkün değildir.
--------------------------------------------------------------------------------

Dünyada DASK benzeri yapılanmalar var mıdır?
Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin düzenleme yapılmadan önce gelişmiş ülke uygulamaları, özellikle deprem riski ülkemize benzeyen ABD-Kaliforniya ve Yeni Zelanda'daki uygulamalar, detaylı bir şekilde incelenmiş ve ülkemiz şartlarına en uygun sistem oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yeni Zelanda Deprem Komisyonu (NZEQC-New Zealand Earthquake Commission): yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bir fon şeklinde 1941 yılında oluşturulan, ancak 1993 yılında bağımsız bir kamu kurumu olarak bugünkü yapısına kavuşan EQC, deprem başta olmak üzere bazı doğal afetler için tamamen meskenlere yönelik sigorta teminatı sunmaktadır. Meskenler için yangın sigortası yapan sigorta şirketleri, ülkemizde olduğu gibi belli bir limite kadar koruma sağlayan EQC deprem teminatını zorunlu olarak vermektedirler. EQC kurumu, Yeni Zelanda'da, meskenlere yönelik deprem teminatının tek sağlayıcısı durumundadır.
Kaliforniya Deprem Kurumu (CEA-California Earthquake Authority): 1994 Northridge depreminden sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde özel sigorta şirketlerinin deprem teminatı sunmaktan kaçınması nedeniyle meskenlere yönelik olarak deprem teminatı sunmak üzere 1996 yılında kuruldu. CEA bir kamu kurumu olmakla birlikte, DASK gibi, vergi dışında özel fonlarla finanse edilmektedir. Halen Kaliforniya'da sunulan meskenlere yönelik deprem teminatlarının yaklaşık %70'i CEA tarafından sunulmaktadır.
Ayrıca, depremlerle ilgili olmamakla beraber doğal afetlere yönelik olarak bazı gelişmiş ülkelerde, genellikle çok büyük afetlerden sonra ve sigorta sektörü ülkemize kıyasla çok büyük olmasına rağmen piyasa mekanizmasına ilave olarak kamu tarafından oluşturulmuş çeşitli sistemler vardır. Japonya'daki Japon Deprem Reasürans Şirketi (JER), ABD'deki ABD ulusal sel sigortası programı (NFIP) ve Fransa'daki Fransız Doğal Afetler Tazminat Programı gibi uygulamalar buna örnek olarak sayılabilir.

Alıntıdır.

Daha fazla bilgi için;
DASK
Bu mesajdan alıntı yap
creedwar isimli Üye şimdilik offline konumundadır

creedwar(39)

Tornado of souls

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 17-08-2009 #14
Bazılarının unutturduğu, bazılarının hiç bilmediği anılar...
Zor. Çok zor durum.
Bu mesajdan alıntı yap
tugi isimli Üye şimdilik offline konumundadır

tugi

Hiç Biri / Kocaeli

Standart
Alt 17-08-2009 #15
Koskoca 10 yıl geçti, gelin görün ki İzmit merkez de 1 hafta öncesine kadar ağır hasarlı bir bina daha yeni yıkıldı. 17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!

Güldüğüme bakmayın, aslında içim acıyor....
Bu mesajdan alıntı yap
g.ecglr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

g.ecglr(31)

Özel

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 17-08-2009 #16
Koskoca 10 yıl geçti, gelin görün ki İzmit merkez de 1 hafta öncesine kadar ağır hasarlı bir bina daha yeni yıkıldı. 17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!

Güldüğüme bakmayın, aslında içim acıyor....
Biz zaten Türk milleti olarak biraz fazla öz güvenliyiz 17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!
Bana bir şey olmaz diyip hep ağlanacak halimize güldüğümüz için oluyor bütün bunlar...
Dünyanın başka bir yerinde olsaydı acaba; en basitinden Kızılay ' ın onca rezilliğinden sonra o kurum hala kurum olarak kalabilir miydi?
Koskaca Türkiye bir olupta madur vatandaşlarımıza doğru düzgün yardım etmeyi beceremedik...
Daha geçen hafta gazetede ki bir haber; prefabrik evlerde oturanlardan yüksek meblalar istendiğini ve ödemeyenlerin evsiz kalacaklarını yazıyordu...

Bazılarının unutturduğu, bazılarının hiç bilmediği anılar...
Zor. Çok zor durum.
Teşekkürler Ulaş yorumun için...
Bu mesajdan alıntı yap
vasili_zaitzev isimli Üye şimdilik offline konumundadır

vasili_zaitzev

Grafiker / Konya

Standart
Alt 17-08-2009 #17
Kaybettiklerimize Allah tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.
tekrar yaşanmamasını ümit edelim ve önlemimizi alalım
Bu mesajdan alıntı yap
g.ecglr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

g.ecglr(31)

Özel

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 21-08-2009 #18
Kaybettiklerimize Allah tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.
tekrar yaşanmamasını ümit edelim ve önlemimizi alalım
Teşekkürler ilgin için 17 Ağustos 1999-2009... Acı hala taze!
Bu mesajdan alıntı yap
g.ecglr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

g.ecglr(31)

Özel

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 17-08-2010 #19
Bugün yine 17 Ağustos...
Bu mesajdan alıntı yap
sevgiden-iz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sevgiden-iz

Hiç Biri / Ankara

Standart
Alt 17-08-2010 #20
Depremin 13. gününde gittiğim Adapazarı' nda gördüğüm bir şey beni çok etkilemişti.
Cenazelerin kaldırıldığı, ortalığa yayılan keskin bir ilaç ve kimyevi madde kokusunun içinde beynim durmuş vaziyette gezinirken bir enkazın önünden geçiyordum. Kaldırımın kenarına yuvarlanmış şeklinden hiç birşey kaybetmemiş bütün bir biber dolması. Kimbilir kimin buzdolabından, ya da ocağından veya tenceresinden fırlamış düşmüş acaba dedim. Kimbilir kimin ocağı sönmüş acaba dedim. :crying:
Evet o günden beri her biber dolması gördüğümde hatırladığım bir görüntü bu. Acı günleri yaşayan her hayatın bir hikayesinin olduğunu unutmamak gerek.
Kötü günleri unutmamak bir daha olabilecek depremlere hazırlıklı olmak gerek.

Teşekkürler paylaşım için.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
17 Ağustos 1999 Web Site Yardımları... hakan9292 Web Tasarımı 4 01-01-2009 00:53:23
30 Ağustos Afişi patraclos Afiş Tasarımı 5 08-08-2008 09:46:45
1999 yılında tasarladığım yılbaşı afişi grafikersin Afiş Tasarımı 12 26-07-2008 08:30:24
vip dosla taze taze sıcak daha grfkr42 Kitap kapağı, broşür, menü vb. 0 27-05-2008 13:21:07
1999 dan 2006 ya kadarki google logoları kullanici1 Graficafe 5 02-11-2007 21:40:53

Kapat
Şifremi Unuttum?