Alışveriş sistemi yapıyoruz (Ders)

Php, Asp, Perl, Html - Alışveriş sistemi yapıyoruz (Ders) ...

Cevapla
Alışveriş sistemi yapıyoruz (Ders)
kocagöz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

kocagöz

Öğrenci (Grafik) / İstanbul

Standart

Alışveriş sistemi yapıyoruz (Ders)

Alt 28-07-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Uyarı Bu yazı orta düzey bilgi gerektiren bir yazıdır!
Bu dersimizde basit olarak bir alışveriş sitesi yapıcağız.Baya uzun bir ders olacak sabırla okursanız faydalı şeyler
öğrendinizi görüceksiniz.Yazıma başlamadan önce veritabanıyla ilgili dersleri okumanızı öneriyorum."db.mdb"
diye bir veritabanımımız olsun içine urun adında bir tablo oluşturalım.Tablomuzun alanları :
id (otomatik sayı ) , ad(not ) , fiyat (sayı ) olsun ve tablomzua bir kaç kayıt girin.Ana sayfamızda bu tablomuzdaki kayıtları listelicez.Veritabanı bağlantımızı
"db.asp" olarak kaydedelim:
Kod Alanı:


<%
db = Server.MapPath("db.mdb" )
Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
baglanti.Open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" & db & ";" ' veritabanı bağlantımızı yaptık
%>Veritabanı bağlantımızı her sayfamızda yeniden yazmak yerine include etmek sitemizin performansını arttıracaktır.
Ana Sayfamız ise Şöyle olacak:
Kod Alanı:


Ana Sayfa <br />
<!-- #include file="db.asp" -->
<%
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
sql = "Select * from urun order by id desc;"
Rs.Open sql,baglanti,1,3
if Rs.eof then
Response.Write "Kayıt Yok"
End if
Do while not Rs.eof 'Tum kayıtları yazdırabilmek icin dongumuzu baslattık
with Response
.Write " Urun Ad: "&Rs("ad" )&" " ' : boslugun ascii kodudur.Urun adımızı yazdırdık
.Write "Urun Fiyat: "&Rs("fiyat" )&" YTL " 'Urun fiyatını yazdırdık
.Write "<a href=""sepete_at.asp?id="&Rs("id" )&""">Sepete At</a> <br />" 'sepete_at.asp 'ye link verdik.Alacağımız urunu belirleyebilmek içinde urunun idsini sepete_at.asp sayfamıza yolladık
End with
Rs.MoveNext
Loop'Dongumuzu sonlandırdık
%>
<br /><a href="yonetici.asp">Yönetici Girişi</a>Ana Sayfamız tamamlandı.Şimdi sıra sepete_at.asp 'de.Bunun için veritabanımızda sepet adında bir tablo oluşturalım.Tablonun Alanları:
id (otomatik sayı ) , Session_id(not ) , urun_id (sayi ) şeklinde olacak.Artık sepete_at.asp sayfamızı oluşuturabiliriz:
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
<%
id = Request.QueryString("id" ) 'ana sayfamızdan yolladığımız id değerini id değişkenine atadık
if id = "" or not isnumeric(id ) then 'eğer id değeri boşsa yada bir sayı değilse
Response.Write "Güvenlik Duvarı" 'Güvenlik Duvarı yazısı yazdırdık
Response.End 'Bu bir güvenlik önlemidir kötü niyetli kişiler eğer bu kontrolu yapmazsanız sitenizi hackliyebilirler
End if
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" ) 'urunumuzle ilgili bilgileri alabilmek için RecordSetimizi açtık
sql = "Select * from urun where id = "&id&" " 'Sql kodumuz
Rs.Open sql,baglanti,1,3
if Rs.eof then 'Eger kayıt bulunamzsa
Rsponse.Write "Böyle bir ürün bulunmamaktadır" 'Böyle bir ürün bulunmamaktadır yazısı yazdırdık
Response.End
End if
Set Rs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )'urunumuzu sepete atabilmek için RecordSetimizi açtık
sql = "Select * from sepet" 'sql kodumuz
Rs2.open sql,baglanti,1,3
Rs2.AddNew 'sepet adlı tablomuza yeni bir kayıt ekledik
Rs2("Session_id" ) = Session.SessionID 'tablomuzdaki Session_id adlı alanımızın değerini oturumuz idmiz oalrka belirledik
Rs2("urun_id" ) = Rs("id" ) 'tablomuzdaki urun_id adlı alanımızın değerini ilk tablomuzdaki id alanının değeri olarka belirledik
Rs2.Update
Response.Write "Urun Sepetinize Eklendi" 'Urun Sepetinize Eklendi yazısı yazdırdık.
Response.Write "<br />Sepetinize bakmak için <a href=""sepetim.asp"">tıklayın</a>" 'Sepetimizi kontrol etmek için sepetim.asp 'ye link verdik
%>Geriye 4 tane sayfamız kaldı ilki sepetimizi kontrol edeceğimiz sayfa ikincisi sepetimizden urun cıkaracagımız sayfa ucuncusu urunleri
sipariş edeceğimiz sayfa sonuncusu ise site sahibinin sipariş edilen urunleri göreceği sayfa.İşte sepetim.asp sayfamızın kodları:
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
<%
Session_id = Session.SessionID
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
Sql = "Select * from sepet where session_id = '"&Session_id&"' "
Rs.Open sql,baglanti,1,3
if Rs.Eof Then
Response.Write " Hiç Bir Ürün Bulunamadı"
End if
Do while not Rs.eof
Set Rs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" ) 'urunumuzle ilgili bilgileri alabilmek için RecordSetimizi açtık
sql = "Select * from urun where id = "&Rs("urun_id" )&" " 'Sql kodumuz
Rs2.Open sql,baglanti,1,3
with Response
.Write " Urun Ad: "&Rs2("ad" )&" " '.Urun adımızı yazdırdık
.Write "Urun Fiyat: "&Rs2("fiyat" )&" " 'Urun fiyatını yazdırdık
.Write "<a href=""sepetten_cikart.asp?id="&Rs2("id" )&""">Sepeten Çıkart </a> <br />"'sepetten_cikart.asp 'ye link verdik.
End with
Rs.MoveNext
Loop
%>
<br /><a href="siparis.asp">Ürünleri Sipariş Et</a>sepetim.asp de bitti sırada ürünlerimizi çıkaracağımız sepetten_cikart.asp var :
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
<%
id = Request.QueryString("id" ) 'Diğer sayfamızdan gelen di değerini id değişkenine atadık
if id = "" or not isnumeric(id ) then 'Güvenlik kontrolu
Response.Write "Güvenlik Duvarı!"
End if
Session_id = Session.SessionID
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" ) 'RecordSetimizi açtık
sql = "Delete from sepet where urun_id = "&id&" and session_id = '"&Session_id&"' " 'Aynı ürünü iki kişininde sepete atma olsaılığ olduğundan oturum idsi kontrolude yaptık
Rs.Open sql,baglanti,1,3
Response.Write "Urun Sepepetten Çıkarıldı"
%>Geldik urunlerimizi sipariş edeceğimiz sayfaya bunun için bir form hazırlıyacağız ziğariş edenin adı soyadını, adresini , ve oturum idsini
veritabanına kaydettireceğiz.Bu yüzden siparis adında yeni bir tablo oluşturlım.Tablomuzun alanları : id (otomatik sayı ),ad-soyad(not ),
adres(not ),tel(sayi ) ,session_id(not ).Formumuzun bulunduğu siparis.asp sayfamız:
Kod Alanı:


<form action="siparis_kayit.asp" method="post"/>
<label for="ad-soyad">Adınız Soyadınız:</label><input type="text" name="ad-soyad" /><br />
<label for="tel">Telefonunuz:</label><input type="text" name="tel" /><br />
<label for="adres">Adresiniz:</label><input type="text" name="adres" /><br />
<input type="submit" value="Sipariş Et" />
</form>siparis_kayit.asp :
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
<%
ad_soyad = Request.Form("ad-soyad" ) 'Form değerlerimizi değişkenlere aktardık
tel = Request.Form("tel" )
adres = Request.Form("adres" )
if ad-soyad = "" or tel = "" or adres = "" then 'eğer form değerleri boşsa
Response.Write "Boş Alan Bıraktınız" 'boş alan bıraktınız yazdırdık
Response.End
End if
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
sql = "Select * from siparis"
Rs.Open sql,baglanti,1,3
Rs.AddNew 'Yeni kayıt ekledik
Rs("ad-soyad" ) = ad_soyad
Rs("tel" ) = tel
Rs("adres" ) = adres
Rs("session_id" ) = Session.SessionID
Rs.Update
Response.Write "Siparişiniz Alınmıştır"
%>Evet makalemizde sonlara yaklaşıyoruz geriye sadece site sahibinin siparişleri görmesi kaldı.Yönetici girişi yapılırken sifre sorulacak.
Şifreli sayfa oluşturmayıda geçen derslerde anlatmıştım.Konuya buradan ulaşabilirsiniz.
yonetici.asp:
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
Yonetici <br /><%
if Session("giris" ) = "evet" then 'eğer giriş oturumunun değeri evetse
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
sql = "Select * from siparis order by id desc;"
Rs.Open sql,baglanti,1,3
Response.Write " <a href=""siparis_detay.asp?id="&Rs("id" )&"""> "&Rs("ad-soyad" )&" </a> <br />" 'sipariş verenin adını yazdırdık adına tıklanılınca da detayalrın açılması için link verdik
Else ' değilse
Response.Write "<a href=""giris.asp"">Giriş Yapmalısınız</a>" 'giris.asp dosyasına link verdik.
End if
%>giris.asp :
Kod Alanı:


<form action="kontrol.asp" method="post" />
Şifreyi Girin : <br />
<input type="password" name="sifre" />
<input type="submit" value="Giriş" />
</form>Kontrol.asp :
Kod Alanı:


<% sifre = Request.Form("sifre" ) ' formumuzun değerini sifre değişkenine atadık
if sifre = "" then ' formun doldurulup doldurulmadığını kontrol ediyoruz
Response.Write "Sifre Girmediniz!"
End if
gsifre = "123456" 'giriş sifresini burdan değiştirebilirsiniz
if sifre = gsifre then 'eğer girilen şifre giriş şifresine eşitse
Session("giris" ) = "evet" 'giriş oturumunun değeri evet olcak
Response.Redirect "yonetici.asp" 'yonetim sayfasına yönlendirdik
else 'değilse
Response.Redirect "yonetici.asp" 'giriş oturumuna değer vermeden yonetim sayfasına yönlendirdik
End if
%>Evet şimdi yöneticinin detaylara bakabilmesi için siparis_detay.asp 'yi oluşturalım:
Kod Alanı:


<!-- #include file="db.asp" -->
<%
id = Request.QueryString("id" ) 'Diğer sayfamızdan gelen id değerini id değişkenine atadık
if id = "" or not isnumeric(id ) then 'Güvenlik kontrolu
Response.Write "Güvenlik Duvarı!"
End if
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" ) 'RecordSetimizi açtık
sql = "Select * From siparis where id = "&id&" " 'sql kodumuz
Rs.Open sql,baglanti,1,3
with Response
.Write "Ad-Soyad:"&Rs("ad-soyad" )&" <br />" 'bilgileri sıraladık
.Write "Telefon:"&Rs("tel" )&" <br />"
.Write "Adres:"&Rs("adres" )&" <br />"
.Write "<br />Aldığı Ürünler: <br />"
End with

Set Rs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )'RecordSetimizi açtık
sql = "Select * from sepet where session_id='"&Rs("session_id" )&"' " 'sql kodumuz
Rs2.Open sql,baglanti,1,3
Do while not Rs2.eof 'kayıtların hepsini sıralyabilmek için dongumuzun başlangıcı
Set Rs3 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
sql = "Select * from urun where id = "&Rs2("urun_id" )&" "
Rs3.Open sql,baglanti,1,3
Response.Write " "&Rs3("ad" )&" <br />"'bilgileri sıraladık
Rs2.MoveNext
Loop 'dongumuzun sonu
%>Dersimiz sonunda bitti : ) sağlıcakla kalın!
arkadaşlar alıntıdır. sizlere yararlı olması dileğiyle
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

kocagöz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

kocagöz

Öğrenci (Grafik) / İstanbul

Standart
Alt 29-07-2009 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
bir teşekkür etmek zor değil arkadaşlar
Bu mesajdan alıntı yap
ANIL YÜNCÜ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ANIL YÜNCÜ(29)

Öğrenci (Diğer) / Nevşehir

Standart
Alt 29-07-2009 #3
kardeşim teşekkürler güzel paylaşım emeeğine sağlık
Bu mesajdan alıntı yap
kocagöz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

kocagöz

Öğrenci (Grafik) / İstanbul

Standart
Alt 29-07-2009 #4
kardeşim teşekkürler güzel paylaşım emeeğine sağlık
çok teşekkürler anlamadığınız yeri sorabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım videolu derslerle
Bu mesajdan alıntı yap
BLUE_AZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

BLUE_AZ

Webmaster / Ankara

Standart
Alt 29-07-2009 #5
kareşim tşkrederim
Bu mesajdan alıntı yap
ersdal isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ersdal

Webmaster / Gaziantep

Standart
Alt 13-03-2010 #6
sağolk kardes
Bu mesajdan alıntı yap
N.design isimli Üye şimdilik offline konumundadır

N.design(32)

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 14-03-2010 #7
emek verdiğin için tşkler
Bu mesajdan alıntı yap
child_play isimli Üye şimdilik offline konumundadır

child_play(32)

Hiç Biri / Adana

Standart
Alt 14-03-2010 #8
Emeğine sağlık. Teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
kocagöz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

kocagöz

Öğrenci (Grafik) / İstanbul

Standart
Alt 16-03-2010 #9
hepinize teşekkürler
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
3d reklam klipleri, animasyonları yapıyoruz uguriz Sonuçlanan İlanlar 1 16-04-2009 10:41:04
Photoshop Dersleri: Kızlar Makyaj Yapıyoruz. belqin Photoshop Dersleri 15 14-03-2009 14:47:37
Freelance web tasarım ve programlama yapıyoruz include Sonuçlanan İlanlar 1 28-11-2008 12:25:32
Alışveriş sistemi tasarımı ve kodlamasını yapabilcek kişi ve kişiler aranıyor audision Sonuçlanan İlanlar 1 03-08-2008 21:35:55
Poster yapıyoruz Hades Diğerleri 5 20-11-2007 23:26:35

Kapat
Şifremi Unuttum?