ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna

Serbest Çalışmalar - ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna ...

Cevapla
ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna
Muhamed Dolaku isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Muhamed Dolaku

Grafiker / Yurtdışı

Standart
Alt 16-03-2011 #1
Sponsorlu Bağlantılar

El-Esmau'l-Hüsna


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır" (A'raf, 180).

Ebu Hureyre (r.a)'nin rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyuruyor: Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennete girer. Allah (c.c) tektir ve teki sever.

Esmau'l-Hüsna, en güzel isimler demek olup 99 tanedir ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişlerdir.

Allah (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki (gerçek) ve mutlak (kayıtsız, şartsız) olarak «VAR» ve «BİR» olan; eşi, benzeri ve ortağı asla bulunmayan Yüce Rabb'imizin has (özel) ve en büyük ismi şerifidir. «Allah» Lafzı Celali, diğer mübarek isimlerinin delalet ettiği bütün vasıfları, sıfatları ihtiva eder, ve «Vacibu'l-Vucud» olan Yüce Rabb'imizin İsm-i Azam'ı (en büyük adı) olduğu hususunda İslam bilginlerinin ittifakı vardır. «Allah» Lafzı Celali; Kur'an'ı Kerim'de, diğer mübarek isimlerinden çok olarak 2800 defa zikredilmiştir. Sonra 960 defa ile «Rab» İsm'i şerifi gelir. Bundan sonra, en çok zikredilenler sırasıyla «Rahman», «Rahim» ve «Mâlik» İsmi şerifleridir.

Er-Rahmân (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dünyada; mümin ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden, şefkat gösteren ve acıyan.

Er-Rahîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan; Ahiret'de yalnız mümin kullarına keremiyle muamelede bulunan.

El-Melîk (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna

Bütün kainatın mutlak ve hakiki sahibi, mutasarrufu. Bütün kainatın, Zâtı'nın dışındaki bütün varlıkların ezeli ve ebedi tek hükümdarı, ancak Allah Teala'dır. Kainatta, ancak O'nun iradesi, hüküm ve tasarrufu geçerlidir. O'nun mülkü yok olmaz.

El-Kuddûs (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Azamet ve Celaline layık olmayan her türlü noksanlıktan pek uzak ve pek temiz.

Es-Selâm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan ve etkilenmeyen; kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, bahtiyar kullarına «Selâm» etmek lütuf ve kereminde bulunan. Cenabı Hak (c.c), mevcut her çeşit selametin mutlak ve hakiki kaynağıdır.

El-Mü'min (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Gönüllerinde iman ışığını uyandıran; Kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık, veren; müminleri azabından ve yaratıklarının hepsini zulümden emin kılan.

El-Müheymin (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden ve her şeyi gözetip koruyan.

El-Azîz (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve galebe sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan Galip; hükümlerinde her zaman galip olan.


El-Cebbâr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Emir ve fermanına karşı konulamayan, kırılanları tamir eden, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, her şeyde hükmünü kayıtsız ve şartsız yürüten.


El-Mütekebbir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Büyüklükte eşi olmayan, her şeyde ve hadisede büyüklüğünü gösteren.


El-Halîk (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı, bağışlaması, hilmi sınırsız. Allah Teala, emrine karşı gelindiğinde anında görür, bilir. Fakat gücü yettiği halde hemen cezalandırmaz, süre verir. Bu süre içinde pişman olup tövbe edenleri af ve mağfiret buyurur. Israr edenleri ise; dilerse af eder, dilerse cezalandırır.


El-Bâri (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her şeyi bir asıldan var eden; her şeyi muhtaç olduğu organ, tabiat ve surette en mükemmel ve uygun şekilde yaratan; yokluktan varlığa çıkaran, yarattıklarını birbirlerinden çeşitli şekillerde ayırt eden.


El-Musavvir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Varlıklara suret veren, tasvir eden; onları en güzel şekilde tertip edip, en güzel surette şekillendiren.


El-Ğaffar (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mağfireti (yarlığaması) pek çok ve kullarının ayıplarını örtücü; iyiyi, güzeli açığa çıkaran; kötüyü, çirkini örten. Günahları ne kadar çok olursa olsun, affedilmesini can-ı gönülden isteyen kulun günahlarını örten, açıklamayan, mağfiret eden.


El-Kahhâr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her şeye, her isteğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten; hükümlerinde mutlak ve hakiki Galip ve Hakim. Allah Teala, kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Bundan kurtulmak mümkün değildir. Çünkü O, mutlak Kadir ve Galiptir. Küfür ve isyanla O'na karşı gelip de tövbe etmeyenleri öldürmek ve zelil etmek suretiyle kahredicidir.


El-Vehhâb (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Sonsuz, çeşit çeşit nimetlerini daima karşılıksız olarak ihsan eden, bağışlayan. Allah Teala, fazlının tükenmez hazinelerinden rahmet ve nimet bağışlar. O, hakiki ve mutlak Cömerttir.


Er-Rezzak (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Rızıkları yaratan ve kullarına bahşeden; rızıkları ve rızıklandırdıklarını yaratan, rızıklandırdıklarına rızıkları ulaştıran ve rızk elde etme sebebini meydana getiren. Rızk; faydalanılması nasib edilen her şeydir.


El-Fettâh (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her türlü zorlukları kolaylaştıran, maddi ve manevi bütün kapıları açan, en büyük Hakim.


El-Alîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiç bir şey gizlenmeyen.


El-Kâbıd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dilediğine rızkı daraltan, sıkan. Allah Teala, istediğinden ihsan ettiği şeyi, gönül rahatlığını alıverir. Kiminin ruhunu kabzeder, kiminin de kalbini kabzederek hayra rağbetsiz kılar.

El-Bâsıt (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dilediğinde rızkı açan ve genişleten. Allah Teala, kimine çok rızk, kimine uzun ömür verir; kiminin de kalbini açarak hayra rağbetli kılar.

El-Hâfıd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kafir ve facirleri alçaltan, iman etmeyenleri bedbaht eden; varlıktan yokluğa, ilimden cehle, sıhhatten hastalığa döndüren. Allah Teala, dilediğini şan ve şeref sahibi iken rezil ve rüsvan eder.

er-Râfi' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İyileri yücelten, yukarı kaldıran; zilletten izzete götüren, bataklıktan çıkaran, dereceleri artıran ve müminleri yükselten. Allah Teala, dilediğine şan ve şeref verir. Gönülleri iman ve irfan ışıklarıyla parlatır.

El-Muiz (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dilediğine tevfik verip aziz kılan; izzet veren, şereflendiren, ağırlayan. İzzet, Allah Teala'nın verdiği bir şeref, bir irfandır.

El-Müzil (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dilediğini hor ve hakir kılan; emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden, süründüren.

Es-Semî' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Gizli, açık her şeyi hakkıyla işiten. Allah Teala, kainatın her zerresinde olan biteni, kalplerimizden geçenleri, dualarımızı, hasılı her şeyi hakkıyla işitir. Ancak, bu işitme bizim anladığımız manada değildir.

El-Basir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bütün mevcudatta gizli-açık her şeyi kemaliyle gören. Allah Teala, kullarının yaptığı her şeyi görür. O'nun görmediğini sanarak günah işleyenler ne bedbahttır!

El-Hakem (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki ve mutlak Hakim; hükmeden, hakla batılın, iyi ile kötünün arasını ayıran; dünyada şerhi hükümleri inzalle ve Ahiret'te kullarının arasını faslederek hüküm veren. Allah Teala'nın hükmünü bozacak hiçbir kuvvet yoktur.

El-Adl (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak, hakiki, sınırsız, sonsuz adaletli, çok adil. Allah Teala, yarattığı her şeyi kendine mahsus yere koymuştur.

El-Lâtîf (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki, mutlak lütuf sahibi; lütuf kerem ve inayeti sınırsız olan, en ince işleri bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına akıl erdiremeyen en ince şeyleri yapan; görünen görünmeyen türlü yollardan ve yerlerden çeşit çeşit faydalar, ihsanlar bahşeden.

El-Habîr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Gerek cismani alemde, gerekse ruhani alemde olagelen her hadiseden, hareket eden her zerreden, alınıp verilen her nefesten bütün ayrıntılı haberdar olan.

El-Halîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı, bağışlaması, hilmi hududsuz. Allah Teala, emrine karşı gelindiginde anında görür, bilir ama, gücü yettiği halde hemen cezalandırmaz, süre verir. Bu sure içinde pişman olup tövbe edenleri af ve mağfiret buyurur. Israr edenleri ise; dilerse af eder, dilerse cezalandırır.

El-Azîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki ve mutlak büyük; büyükler büyüğü, pek azametli. Allah Teala, o kadar Azimdir ki, akıllar tasavvurdan acizdir.

El-Ğafûr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kullarının günahlarını affeden, mağfireti sonsuz olan.

El-Şekûr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Rızası için yapılan işlere, ibadetlere karşılık daha çoğunu veren; dünyada yapılan iyi ameller karşılığında Ahiret'te sonsuz nimetler ihsan eden.

El-Aliyy (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki Yüce; Yüceler Yücesi. Allah Teala'nın Yüceliği, bir başkasına nispetle değildir. Bu Yücelik, vacibdir, zaruridir. O'ndan başka bir «YÜCE»nin bulunması mümkün değildir. Her şey; O'nun emrinde ve hükmü altındadır. O, «Zatı Eceli Ala»dır.

El-Kebîr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her hususda pek büyük; Kibriya Sahibi; Büyüklüğünü ancak Kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemeyen ve hiç bir zaman da bilinemeyecek olan mutlak ve hakiki büyük.

El-Hafîz (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hakiki ve mutlak koruyucu; her şeyi belli vaktine kadar afat ve belalardan saklayan. Allah Teala, kainatı, bütün yaratılmışları tayin ettiği ömürleri tamamlanıncaya kadar her şeyden korur. Her şeyin hıfzı, O'na racidir.

El-Mukît (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bedeni ve ruhi rızıkları yaratan ve mahlukatının rızıklarını onlara veren, ulaştıran; her şeye kuvvet veren.

El-Hasîb (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki Kafi; bütün varlıkların ömürleri boyunca yaptıklarını en ince tafsilat ve teferruatıyla bilip, hesabını en iyi şekilde gören. Allah Teala, Kendisine tevekkül edene Kafidir. Kıyamet Günü, yarattıklarını hesaba çekicidir.

El-Celil (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Celal (büyüklük) ile vasıflanan, Yücelik sahibi; mutlak ve hakiki. Allah Teala'nın büyüklüğü, yüceliği ölçülemez. Yücelik, ancak O'nundur.

El-Kerîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Keremi nihayetsiz derecede bol; kula istemeden ve karşılıksız olarak veren. Kulları hakkında vaadini yerine getirmesi Allah Teala'nın lütuf ve keremidir.

Er-Rakîb (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bütün varlıkları her an gözeten; bilen, koruyan ve bütün işleri denetleyen.

El-Mucîb (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Duaları kabul eden; istekleri yerine getiren, sıkıntıları gideren; bunları yalvarmadan bile lütuf ve keremiyle veren. Mutlak ve hakiki Vasi; ilmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.

El-Vası' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki Vasi; ilmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.

El-Hakîm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki Hakim: hüküm ve hikmet sahibi; her şeyi hikmet üzere yaratıp, yerli yerinde yapan; bütün emirleri, bütün işleri hikmetlerle dolu olan.

El-Vedûd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İyi kullarını seven; onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan.

El-Mecîd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Şanı yüce ve kadri büyük; Zâtı şerefli, işleri pek güzel, nimetli ve ihsanı hudutsuz olan.

El-Bâıs (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Peygamberler gönderen, Mahşer Günü mahlukatı diriltip kabirlerinden çıkaran, sebep ve vesile olan.

Eş-Şehîd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her zamanda ve her mekanda her an hazır olan, mahlukatının hepsini bilen.

El-Hak (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Varlığı hiç değişmeden duran, Hakkı izhar eden; ezeli ve ebedi olarak «Var» olan. Allah Teala'nın Zâtı yokluğu kabul etmediği gibi, her hangi bir değişikliği de kabul etmez. Hakikaten «Var» olan ve hiç değişmeyerek hakikaten «SABİT» olan ancak O'dur. O'nun Zâtı'ndan başka her şeyi O yaratmıştır ve yaratılan her şey fanidir, yok olmaya mahkumdur.

El-Vekîl (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki vekil; kullarının işlerini düzelten; işlerini usulüyle Kendisine bırakanların işlerini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyi yapıp, temin eden.

El-Kavîy (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Tam ve kamil kudret sahibi; pek güçlü, kayıtsız-şartsız her şeye Kadir.

El-Metin (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Çok sağlam; kuvvet ve kudreti Metin. Allah Teala'nın kudreti her şeye yeter; dilediği şeyden kimse O'nu alıkoyamaz.

El-Veliy (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Dost ve yardım edici; müminlere dost, yardım edici; müminleri seven ve işlerini neticelendiren.

El-Hamîd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Övülmüş ve her senaya layık olan; ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların diliyle övülen yegane Zat. Yaratılan her şey Cenabı Hak Celle Celalühü'yu tespih ve takdis eder. Çünkü O, yegane «eliyy-i nimet»dir.

El-Muhsî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İlmiyle her şeyin sayısını bilen; her şeyi sayıcı ve sayılarını bilici olan.

El-Mübdî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak yoktan var eden. Ezelde; zaman ve mekan dahi yok iken Allah Teala vardı. Sonra, Varlığını ve Kemalini duyurmak, mahlukatına sonsuz rahmet ve lütufunu vermek; hikmetiyle kainatı yaratmayı diledi; istediği nizam ve şekilde yarattı. Yarattıklarının her birinin yaşamasını ve üremelerini bir takım sebeplere, vesilelere, kanunlara bağladı. Böylelikle, meydana geliş O'ndan olduğu gibi, dönüş de ancak O'na olacaktır.

El-Muîd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan; ölümden sonra tekrar dirilten. Allah Teala, zamanı gelince yaratıklarının çürümüş olan bedenleri en ince teferruatına kadar yeni baştan yaratacak ve her bedenin ruhunu kendisine iade edecektir.

El-Muhyî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mahluklarını yoktan var edip hayat veren; dirilten, can veren, sağlık veren ve hayat ihsan eden.

El-Mumît (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her canlının ölümünü yaratan; öldüren, yok eden, mahveden, dilediği her varlıkta ölümü meydana getiren. Canlılar için ölümün her an gelivermesi mümkündür. Allah Teala, her kulu için dünyaya geliş ve dönüş zamanını tayin etmiştir. Fani hayat, doğumla başlar, ölümle sona erer. Baki hayat ise, ölümle başlayıp sonsuza kadar devam eder.

El-Hay (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve Kamil Hay; ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan; her şeye hayat ve can veren; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.

El-Kayyûm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Zâtıyla kaim, daima duran, gökleri, yeri ve her şeyi tutan; her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.

El-Vâcid (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mutlak ve hakiki gani olan, istediği her şeyi bulan; Kendisine darlık, fakirlik ve acizlik arız olmayan; Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiçbirinden mahrum olmayan; istediğini istediği zaman bulan.

El-Mâcid (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Azamet ve şerefle vasıflandırılmıştır; kadir ve şanı büyük, kerem ve cömertliği sonsuz olan.

El-Vâhid (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Tek, Zâtı'nda, sıfatlarında, işlerinde, mübarek isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan.

Es-Samed (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Zeval bulmayan ve Baki olan, herkesin muhtaç olduğu yegane Merci; hacetlerin, isteklerin, muratların verilmesi, ızdırapların giderilmesi için müracaat edilen TEK MERCİ.

El-Kâdir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her istediğini, istediği gibi, sonsuz bir güç ve kudretle yapan; dilerse yapan, dilemezse yapmayan. Allah Teala, dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Zâtı'nda yaratmak ve tekvin kuvveti vardır.

El-Muktedir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden; her mevcudu kuvvet ve kudreti altında tutan.

El-Mukaddim (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İstediğini ileri geçiren, öne alan. Allah Teala, hem yaklaştırır, hem de uzaklaştırır. insanları gerek din bakımından, gerekse dünya hayatları bakımından derecelendirmiş, bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır.

El-Muahhir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İstediğini geri bırakan, geciktiren. Allah Teala, kullarının yapmak istediklerini, dilerse geciktirir. Hiç şüphesiz ki, bunda da ilahi bir hikmet vardır.

El-Evvel (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her şey üzerine kadim olan; ilk, evveli olmayan Evvel, her varlığın Halimi ve Evveli.

El-Âhir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Her şey yok olduktan sonra Baki olan, varlığı ezeli ve ebedi olan; sonu olmayan son.

Ez-Zâhir (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Alametleriyle vücudu aşikar olan; her yerde, her zaman tasarruflarıyla, kudretiyle, kibriyasıyla tecelli eden, görünen. Allah Teala'nın varlığı aşikardır. Alemlerde gördüklerimiz, içimizde hissettiklerimiz; hasılı her şey O'nun Varlığına, Birliğine ve Kemal sıfatlarına şahittir.

El-Bâtın (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Yarattıklarının nazarından gizli olan; gizli, görünmeyen. Allah Teala'nın «VAR» olduğu; her şeyden daha zahir ve apaçık bellidir. Bu hususta birçok deliller vardır. Mesela; bu alemin meydana gelmesi, mümkünattan olması; bu alemin bir bedialar topluluğu olması, hikmetler, gayeler manzumesi halinde görünmesi, bu alemin Kadim, ezeli, Ebedi, Alim, Hakim bir Halik'i Zi'şan'ın varlığına şahittir, parlak bir delildir. Bütün bu hususları güzelce düşünen bir insan, derhal bir Halik'i Zi'şan'ın Varlığına intikal eder ve O'nun Kadim, Ezeli, Ebedi mevcudiyetini tasdik ederek iman şerefine nail olur.

El-Vâli (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kainatı; her şeyi, mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden.

El-Müteâlî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Noksanlıklardan yüce ve münezzeh; yaratılmışların, O'nun hakkında akıl ve idraklerinin mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün, Yüceler Yücesi.

El-Berr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İyilik ve ihsanı sınırsız olan; yarattıklarına muhtaç oldukları nimetleri ihsan eden. Allah Teala, kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez. Başkalarına zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülüklerin bir çoğunu bağışlar; yapılan bir iyiliğe karşıda on mükafat verir.

Et-Tevvâb (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Tövbeleri kabul buyurup, günahları affeden, kullarına, tekrar tekrar tövbe etmeleri için sebepler hazırlayan.

El-Müntekim (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Suçluları, adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran; Kendisine isyan edenleri, asileri, canileri, azgınları şiddetle cezalandıran. Allah Teala'nın cezası çok elemli ve pek şiddetlidir. Ancak, cezalandırmadan önce suçluya kendisini düzeltmesi için bir süre tanır, sonra cezalandırır.

El-Afûv (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Çok affedici, çok acıyan, çok şefkatli, merhameti çok olan. Allah Teala, günahları imha eder, masiyetleri cezalandırmaktan vazgeçebilir.

Er-Raûf (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Pek esirgeyen, çok merhamet eden; merhamet, rahmet ve şefkatini esirgeyen. Allah Teala, kullarına muhtaç oldukları her şeyi vermiştir. Kainata bak! O, yarattığı hiçbir şeyi merhametinden mahrum bırakmamıştır.

Mâlikü'l-Mülk (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mülkün mutlak, hakiki, ebedi ve ezeli sahibi; kullarının ve onların malik olduklarının Malik'i, mülkünde dilediği gibi hükmünü tenfiz eden. Allah Teala, hem mülkün sahibi, hem de hükümdarıdır. O'na bir ortak veya denk yoktur. Kulu da, kulunun elindeki de O'nun mülküdür. Lütuf ve ihsan ettikleri birer ariyettir.

Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hem yücelik, hem de fazl, şeref ve kerem sahibi, Celal ve Kemal'i mutlak ve hakiki olan. Her nimet Allah Teala'dan gelir; nimeti yaratan da, sevk eden de, dağıtan da ancak O'dur.

El-Muksıt (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan; mazlumlara insaf eden; adil, yaratıklarından hiç birine haksızlık, eza, cefa, eziyet, zulüm etmeyen. Allah Teala, zalimden, mazlumun hakkını alır. Bunu yaparken de; hem zalimi, hem mazlumu memnun eder. Çünkü O, en üstün adalet ve çok merhamet sahibidir.

El-Câmi' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


İstediğini; istediği zaman istediği yerde toplayan; insanlara Kıyamet Günü hesap için toplayan; birbirine benzeyen, benzemeyen veya birbirlerinin zıddı olan varlıkları bir araya toplayan.

El-Ğaniyy (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Zâtı ve sıfatı ile her şeyden müstağni, zenginliğinin hududu ve ölçüsü yok, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Allah Teala'nın kulunu ibadetle mükellef tutması, Zâtı'nın ihtiyacından değildir. Sırf kullarının maddi-manevi ihtiyaçları içindir. Allah Teala, abes ve faydasız şeyler yaratmaktan münezzehtir

El-Muğnî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kullarından dilediğini keremiyle zengin kılan; istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden. Allah Teala, her kuluna belli bir rızk takdir etmiştir. Kul, ezelde mukadder olan rızkı ne ise ona nail olur. Ancak, takdir edilen bu rızka sahip olmak için çalışmak şarttır. Fakat, sonunda yine Mukadder olan rızka razı olmak gerekir.

El-Mâni' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bir şeyin olmasına mani olan; koruyucu sebepleri yaratmak suretiyle helak ve noksanlık sebeplerini önleyen, def eden. Kulun istedikleri bir takım sebeplere, sebepler de Allah Teala'nın emir ve fermanına bağlıdır. Allah Teala dilerse, istekleri verir; vermezse mutlaka bir ilahi hikmeti vardır.

Ed-Dârr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Elem ve zarar verici şeyleri yaratan; dilediğine felaket, keder ve şiddet veren

El-Nâfi' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Faydalı şeyleri yaratan; hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, dilediğine menfaat veren.

En-Nûr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Bütün alemleri nuru ile nurlandıran; göklerde ve yerde Hakkı neşreden, bütün varlıklara akıl, izan, idrak veren; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.

El-Hâdî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Hidayeti yaratan ve dilediği kulunu Tevhide, hayırlı-kârlı yollara yönelten; her şeye yön veren. Allah Teala, gönüllere imanı sevdiren sebepleri de, küfür yolunu tutturan sebepleri de yaratır. O'ndan başka hidayet ve bahtiyarlığa eriştirecek yahut sapıklık ve hüsrana düşürecek hakiki bir Zâtı ilahi yoktur.

El-Bedî' (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Yarattıklarını örneksiz ve maddesiz icat edip yaratan; hayret verici âlemleri yoktan var eden; Zâtı'nda, sıfatlarında, fiillerinde asla benzeri bulunmayan

El-Bâkî (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Vücudu daim olan, fani olmayan; Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayan; bizatihi zaruri (vacib) olan mevcut.

El-Vâris (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Mevcut olan her şeyin netice itibariyle mutlak sahibi ve hakiki maliki.

Er-Reşîd (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Kullarını irşat eden, doğru yolu gösteren; bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran.

Es-Sabûr (c.c)


ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna


Çok sabırlı; şirk ve isyan yolunu seçenleri anında cezalandırmaya kadir iken acele etmeyip tehir eden ve vakti gelince bir lahza dahi geri bırakmadan cezalandıran.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

katalizor isimli Üye şimdilik offline konumundadır

katalizor

Grafiker / Kütahya

Standart
Alt 16-03-2011 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
99 tane konuyu bu şekilde açmayacaksın sanırım ? :s
Bu mesajdan alıntı yap
ma®tin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ma®tin

O®jinal

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 16-03-2011 #3
Oooo sanırım flood rekoru kırılıyor burada, arkadaş uçuşa geçmiş. ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna

Dizlerimin üstünde yaşamaktansa, ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim...

Bu mesajdan alıntı yap
katalizor isimli Üye şimdilik offline konumundadır

katalizor

Grafiker / Kütahya

Standart
Alt 16-03-2011 #4
Oooo sanırım flood rekoru kırılıyor burada, arkadaş uçuşa geçmiş. ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna
birde bana uçuyorsun diyorsun ya neyse ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna
Bu mesajdan alıntı yap
ma®tin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ma®tin

O®jinal

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 16-03-2011 #5
birde bana uçuyorsun diyorsun ya neyse ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna
Ne bileyim aga senin ki maddi bi uçuştu, ama bu manevi ya da maddevi bi uçuş sanırım. ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-HüsnaDALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna
Bu mesajdan alıntı yap
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 16-03-2011 #6
Lütfen yapmaya çalıştığınızı bize de açıklar mısınız?

Çalışmalarınızı mı sergiliyorsunuz yoksa dini bilgi mi veriyorsunuz ben pek anlayamadım doğrusu?..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
Muhamed Dolaku isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Muhamed Dolaku

Grafiker / Yurtdışı

Standart
Alt 16-03-2011 #7
Oooo sanırım flood rekoru kırılıyor burada, arkadaş uçuşa geçmiş. ALLAH'IN 99 İSMİ (JPG) - El-Esmau'l-Hüsna

Şimdi daha iyi mi?
Bu mesajdan alıntı yap
ma®tin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ma®tin

O®jinal

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 16-03-2011 #8
Şimdi daha iyi mi?
Vallaha benim için her türlüsü iyi.
İnşallah siz de iyisinizdir?

Bunlar nedir deneme çalışma mı, paylaşım mı bi açıklama yapsaydınız bari buraya konu açmanızın amacı ne biz de bilsek.
Bu mesajdan alıntı yap
Muhamed Dolaku isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Muhamed Dolaku

Grafiker / Yurtdışı

Standart
Alt 16-03-2011 #9
Lütfen yapmaya çalıştığınızı bize de açıklar mısınız?

Çalışmalarınızı mı sergiliyorsunuz yoksa dini bilgi mi veriyorsunuz ben pek anlayamadım doğrusu?

Bu burada yer değil, o zaman, belirli bir konuma geçiş veya tamamen silebilirsiniz.
Bu mesajdan alıntı yap
spryberk isimli Üye şimdilik offline konumundadır

spryberk

Grafiker / Ankara

Standart
Alt 12-04-2011 #10
burada neden açıldığını sorguladığınız şey ALLAH'ın(c.c) isimeri.
Sadece paylaşım olması yeterli değil mi?
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Allahın İsimleri Ai formatında (Esma-ül Hüsna) Gökhan TEKİN Vektörel 64 15-01-2014 13:49:42
cdr formatında esmaül hüsna sosyolog Vektörel 16 14-10-2011 09:30:58
Allahın 99 ismi Esmaül Hüsna çizimleri kemsüral Vektörel 7 05-06-2011 22:45:45
Esmaü'l Hüsna - Allah'ın İsimleri - ASMÂ ALLÂH UL HUSNÂ (vektörel) child_play Vektörel 15 22-08-2010 13:40:25
arkadaslar bu fontun ısmı nedır bilen varmı By-DeSiGnEr Fontlar 8 18-02-2010 11:48:02

Kapat
Şifremi Unuttum?