Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008

Graficafe - Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008 ...

Cevapla
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008
I3oI2a isimli Üye şimdilik offline konumundadır

I3oI2a

Grafiker / İstanbul

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008

Alt 06-06-2008 #1
Sponsorlu Bağlantılar

ASD ve TÜYAP işbirliği ile Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, tasarımcılar ve tasarımcı adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar arasında bir arayüzün temelinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları, araştırma fonu sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır.

Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine; özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir.

Bu yarışma ile tüketim biçimlerinde farklılık ve kolaylık yaratan, çevre etkisi gözetilmiş yeni ambalaj tasarım önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tasarımda ambalajın ürüne katma değer sağlaması bağlamında ambalajın 3 temel işlevi olan

1. Sarma
2. Saklama ve
3. Satma (3S)

işlevlerinin göz önünde bulundurulması ve çevre etkisi bağlamında ise

1. Üretiminde daha az kaynak kullanılması, daha az malzeme ve daha az enerji (Reduce)
2. Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse)
3. Geri kazanılma olanağının bulunması (Recycle/recover)

konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.

Yarışma konusu bağlamında ele alınması gereken diğer bazı konular ise şöyledir: Ambalajı tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekil ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları, kaliteli ve hijyenik olma, albeni, ürün hakkında bilgilendiricilik, içinde barındırdığı ürün ile ilişkili olarak grafik tasarımı, tüketim sonrası ambalajın geri dönüşümü, değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentileri.

Yarışma Konuları

Bu yarışma kapsamında aşağıdaki proje kategorilerinden herhangi birini seçebileceğiniz gibi; kendi belirlediğiniz bir konu başlığında, özgün bir ambalaj tasarımı da yapabilirsiniz:

1) Eğlence Zamanı

Parti ya da davetler için kuruyemiş ya da çerez ambalajı. Amaç ikram şekli, eğlence yaratma, sürpriz içerme ya da albeni açısından katma değer yaratılmış bir ambalaj tasarlanması.

2) Kahvaltı Zamanı

Kahvaltıda tüketilen ürünlere yönelik (peynir, tereyağı, reçel, zeytin, şarküteri ürünleri, ekmek, vb.) ambalaj tasarımı. Amaç alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanı sıra kullanım ya da ikram kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir.

3) Özel Bir Hediye

Hediyelik eşyaların yanı sıra herhangi bir tüketim ürününün de, özel tasarlanmış hediyelik ambalajı ile çekiciliğinin artırılması. Amaç ambalajın ürüne nasıl bir çekicilik ve değer katabileceğinin gösterilebilmesidir.

4) Yeni Bir İçecek Deneyimi

Bir işletmenin gıda ve tatlandırma uzmanlarının akla gelebilecek her türlü tadın verilebileceği bir içecek üretim yöntemi geliştirdiklerini varsayınız. Bu içecek istenirse gazlı istenirse gazsız içecek olarak üretilebilmekte. Her türden renk ve tat kombinasyonu mümkün. Ürünün ambalajı için herhangi bir malzeme sınırlaması yok; cam, ****l, plastik veya karton kullanılabiliyor. Amaç, yeni üretilen bu içeceğin lanse ettiği tat ve hazzı, ambalajı sayesinde tüketiciye anlatabilmesidir.

Bu kategoride yaratıcı yeni bir içecek ürünü için tasarım yapabileceğiniz gibi, son derece geleneksel ve alışılagelmiş ürünler için de farklı ambalajlar tasarlayabilirsiniz. Alkollü içecekler, meyve suları, probiyotik içecekler (kefir), süt ve ayran gibi piyasada mevcut olarak bulunan ürünlere soluk getirecek yeni bir ambalaj tasarımı olabilir.


5) Kişisel Bakım ve Kozmetik

Günümüzde kişisel bakım ve kozmetik alanı katı ve sıvı sabundan duş jeline, çok farklı kullanımlar ve faydalar sunan krem çeşitlerinden giderek yaygınlaşan spa kültürüne kadar çeşitli konu başlıklarını kapsamaktadır. Amaç, bu alanda mevcut ürünlere veya yeni bir kullanım senaryosu öneren hayali bir ürüne yönelik ambalaj tasarımı yapmaktır.

6) Parfüm

Parfüm şişeleri ve şişelerin içinde yer aldıkları karton kutu vb. ambalajlar yıllardır tasarımcıların ilgisini çekmiştir. Bu başlıkta tamamen hayalini kurduğunuz bir koku için ambalaj tasarımı yapmanız istendiğini hayal edin. Amaç, geleneksel bir sektör gibi görünen ama her sezon birbirinden farklı ve yaratıcı ambalaj çözümleri sunan parfüm sektörüne yönelik yeni ambalaj alternatifleri geliştirmektir.

7) Yenilikçi Ambalaj

Malzeme ve detay kullanımıyla, koruma, taşıma, depolama, tüketiciyle iletişim kurma gibi işlevlerde farklı ve yenilikçi çözümler sunan bir ambalaj tasarımı kategorisidir. Ambalajlanan ürünün niteliğinde, sayısında ve de ölçeğinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, üniversitelerin Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nde lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılamazlar; ancak, Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak katılabilirler.

2007 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci kabul edileceklerdir.

Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:

1. Bireysel olarak
2. Grup olarak*

*Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.

Kurallar

Yarışmaya katılan her tasarımın özgün olması ve başka bir yarışmada ödül ya da mansiyon almamış olması ön koşuldur. Özgün ürün olduğuna dair beyan olan “Orijinallik Beyanı”nın her öğrenci tarafından imzalanması şarttır.

Katılımcıların tasarımlarını, kurgusal bir marka ve marka kimliği yaratarak, ya da mevcut bir marka ve marka kimliğine dayanarak yönlendirmeleri mümkündür. Bu durumda yaratılmış olan marka kimliğini anlatan 150 kelimeden az olmayan bir yönbilgi hazırlanmalıdır.

Yarışmaya katılan her proje, ambalajın kullanım özelliklerini, malzeme seçimi ve üretim yöntemini, kullanıcı ile olan ilişkisini (kullanım senaryosu), tasarımı anlatan genel görünüşü, tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşlerini (açılımı iki boyutlu olan tasarımların kesitlerinin alınması gerekli değildir) içeren en fazla 4 adet aynı eksende (yatay ya da dikey) düzenlenmiş A3 sunum paftasını, üç boyutlu ve tercihen birebir ebatlarında veya ölçeklendirilmiş fiziksel maket veya; bilgisayar ile modellemesi yapılmış dijital maket ve bu maketin görünüşleri (renderlari) ile hazırlanmış paftaları, ambalajı tanıtan bir raporu ve tüm bunların kaydedildiği bir CD'yi içermelidir. Yatay ya da dikey olarak kullanılacak olan A3 ölçülerindeki paftalar kalınlığı 5 mm’yi aşmayan bir sırtlıkla desteklenmelidir. A3 boyutundaki paftaların üst kısımlarında 2 cm’lik bir alan ayrılmalı ve sol tarafa iki satır halinde, üst satırda Katılınan proje başlığının açık adı, alt satırda Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008, sağ tarafa ise tekrarlanmayan 3 harf ve 5 rakamdan (örnek: ABC 12345) oluşan rumuz yazılmalıdır. Bu rumuz maket üzerinde, rapor kapak sayfasında ve CD üzerinde de yer almalıdır. Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rapor, proje sunum paftaları ve maket üzerinde el yazısı kullanılmamalıdır.

Ambalajın maketi ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekanda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak ambalaj önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanabilir.

Ambalajı tanıtıcı rapor 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olmalı ve A4 formatında sunulmalıdır.

Rapor, 30 kelimeyi aşmayan ambalajı tanıtıcı bir paragraf ile başlamalıdır. Bu paragraf, ambalaj önerisinin dereceye girmesi durumunda tanıtıcı amaçlarla kullanılabilir. Rapor, ambalaj tasarımının hedeflediği kitlenin tanımını, tasarımın gelişim evrimlerini anlatan eskizleri, işlevlerinin kullanıcıya sağladığı yararların tanıtımını, üretim yöntemini ve kullanılan malzeme özelliklerini içermelidir. Raporun kapak sayfasında ürünün maketinin fotoğrafı veya çizimi olmalıdır.

Maketin bir fotoğrafı, rapor ve sunum paftaları dijital ortamda kaydedilmiş olarak da teslim edilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri

1. Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması;
2. Ambalajın içerdiği ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyeli;
3. Ambalaj tasarımının kullanım açısından getirdiği yenilik ve kullanım kolaylığı;
4. Ambalaj tasarımında paketlenen ürüne uygun malzeme seçimi;
5. Ambalajın ürün hakkında bilgilendirme sağlaması;
6. Kurgusal bir marka kimliğine dayanarak yapılan tasarımlarda grafik unsurların ambalajın içerdiği ürünün yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması;
7. Ambalajın içerdiği ürüne yeterli bir koruma sağlaması;
8. Varolan benzerleri arasında ambalajın tasarımı ile anlamlı bir fark yaratması;
9. Seçilen malzemenin tasarım açısından uygunluğu;
10. Ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu;
11. Ambalajın dayanıklı olması;
12. Ambalajın içerdiği ürünün korunması, depolanması, sunumu ve taşınması işlevleri;
13. Ambalaj tasarımının dönüştürülebilme ve yeniden kullanıma kazandırılabilme kapasitesi;
14. Atık miktarının ve geri kazanılabilirliğinin dikkate alınması;
15. Ambalajın, etkin bir şekilde tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi;
16. Ambalajın nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması;
17. Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu;
18. Grafik tasarım- endüstri tasarımı arasındaki uyum ve bütünlük
19. Grafik tasarımın marka ve ürün vaadini yansıtmadaki başarısı
20. Kurum ve ürün kimliğine uygunluk
21. Üretici firmanın diğer ürünleriyle ilişkisi, (eğer bir dizi ambalaj tasarımıysa)
22. Baskı tekniklerine uygunluk
23. Rakiplerinden ayrışması ve özgünlüğü
24. Tekrar kullanım için yapılacak değişikliklerin, üretim maliyetlerini artırmaması ve marka kimliğine zarar vermemesi

Destekleyen Kuruluşlar

Anadolu Üniversitesi
ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
FASD – Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği
GGD – Gıda Güvenliği Derneği
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluşu
İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
ODTÜ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
SEPA – Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği
WPO – Dünya Ambalaj Örgütü

Katılım Şekli

İlgili üniversite bölümlerinden ya da yarışma sekreterliğinden edinilecek Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008 Başvuru Zarfı içinde kimlik bilgilerini içeren Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008 Başvuru Formu ve lisans ya da yüksek lisans öğrencilik durumunu gösteren öğrenci kimliğinin fotokopisi ya da ilgili kurum/bölümden alınacak resmi bir belge olacak şekilde ve ağzı kapatılmış olarak, üzerlerinde rumuz bulunan sunum paftaları, maket, rapor ve CD ile beraber 4 Temmuz 2008 Cuma saat 17:00’a kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilinir. Bu takdirde her bir proje için yukarıdaki katılım süreci ayrı ayrı yapılacaktır.

Tarihler

Son teslim tarihi: 4 Temmuz 2008 saat 17:00
Seçici Kurul toplantısı : 6 Temmuz 2008 saat 10:00 – 17:00
Sonuçların ilanı: 10 Temmuz 2008
Ödül töreni : Ekim/Kasım 2008
Sergi: Ekim/Kasım 2008 (ilk sergileme 14. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı esnasında yapılacaktır).

Ödüller

1.lik Ödülü 2.500 YTL
2.lik Ödülü 2.000 YTL
3.lük Ödülü 1.500 YTL

ve 6 adet Mansiyon (300 YTL)

Bu yarışma WPO - World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından teşvik edilmektedir. Yarışmada (mansiyonlar dahil) ödüle layık bulunan projelerin sahipleri dilerlerse WPO tarafından düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılabileceklerdir. Bu tür yarışmalara katılım masrafları yarışma organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Yarışmada dereceye giren projelerin sahipleri, TÜYAP ve ASD aracılığı ile medyada etkin bir şekilde tanıtılacaktır.

Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Böyle bir durumda ödenmeyen ödüllerin tutarı diğer ödüllere orantılı olarak eklenir. Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor Yarışma Sekreteryası’ndan edinilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar.

Ödüllerin Açıklanması ve Sergi

Ödüle layık bulunan projeler Ekim/Kasım 2008 aylarında ASD ve TÜYAP işbirliğinde yapılacak olan 14.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı sırasında açıklanarak sergilenecektir.

Seçici Kurul Üyeleri

Asil

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 1 öğretim üyesi
ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan 1 temsilci
GGD – Gıda Güvenliği Derneği’nden 1 temsilci
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluşu’ndan 1 temsilci
İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1 öğretim üyesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 1 öğretim üyesi
Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 1 öğretim üyesi
ODTÜ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1 öğretim üyesi
Serbest çalışan Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (1 kişi)

Yedek

ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan 1 temsilci
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluşu’ndan 1 temsilci

Raportör

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden 1 kişi

İletişim Bilgileri

Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yarışma Sekreteryası
Koşuyolu, Katip Salih Sokak No: 13
Kadıköy 34718 İstanbul
Tel: (0216)545 49 48
Faks: (0216) 545 49 47
e-posta: ;

Telif Hakları

Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Yarışmayı düzenleyen kuruluşlar katılan projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir.

Projelerin İadesi

Dereceye giren projeler jüri sonuçlarının açıklanmasından sonra 1 yıl süreyle sergileme ve arşivleme amacıyla geri verilmeyecektir. Dereceye giremeyen projeler ise jüri sonuçlarının açıklanmasından 10 gün sonra ancak en fazla 2 ay içinde Yarışma iletişim adresinden geri alınabilecektir. ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği projelerin geri gönderilmesinden sorumlu değildir.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
2008, ambalaj, tasarımı, ulusal, yarışması, öğrenci

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
V. Uludağ üniversitesi öğrenci kongresi afiş tasarımı... sercansarigul Afiş Tasarımı 13 06-08-2008 09:02:39
Kek Ambalaj Tasarımı rejber Ambalaj Tasarımı 4 17-02-2008 19:31:29
FISAE 3. Uluslararası CGD Ekslibris Yarışması 2008 N/A1 Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 0 09-11-2007 19:33:04
Ambalaj tasarımı ulusal öğrenci yarışması 2007 (Tüyap ve ASD) Cahit GÜLDEN Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 0 27-05-2007 22:51:32

Kapat
Şifremi Unuttum?