Asp nesneleri

Php, Asp, Perl, Html - Asp nesneleri ...

Cevapla
Asp nesneleri
w@rriorhckr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

[email protected]

Öğrenci (Diğer) / Karabük

Asp nesneleri

Alt 05-03-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

ASP NESNELERİNİN TÜMÜ BURADAApplication Nesnesi: Uygulama nesnesi
Session Nesnesi: Kullanıcının açtığı değişik oturumlar hakkında bilgi saklamak için kullanılır.
Request Nesnesi: Tarayıcıdan sunucuya gönderilen verilere erişmek için kullanılır. Request nesnesi bir HTML formunda kullanıcının girdiği bilgiyi almak için kullanılır.
Ör/:<% = Request.Form(“adisoyadi”) %>
<% IPadresi = Request.ServerVariables (“REMOTE ADDR”) %>
Server Nesnesi: Sunucu üzerindeki değişik yardımcı fonksiyonlara ulaşmak için kullanılır. Server nesnesi ayrıca diğer nesnelerin kopyasını çıkarmak için kullanılır.
ObjectContext Nesnesi: Microsoft Transaction Server tarafından yapılan ASP işlem bilgilerini yönetmek için kullanılır.
A. SESSİON NESNESİ
Her ziyaretçinin sunucuya (siteye) bağlanmasıyla bir oturum (session) başlar. Bütün sayfalarda geçerli olacak değişkenlerin tanımlanması ve uygulamanın yönetilmesi açısından Session nesnesi kullanılır.
ÖR/:
Session nesnesine değerler vererek onları oturum boyunca saklamak.
<%
Session ("Adi") = "ayşe"
Session ("Sinifi") = 5
Session ("toplamtutar")= 2500
...
%>
Session Nesnesini Kullanmak
<HTML>
<%
Session ("adi") = "ahmet"
%>
<BODY>
<A HREF="diger.asp"> linkiyle diğer sayfaya geçirilen oturum değişkeni </A>
</BODY>
</HTML>

diger. asp dosyası:

<HTML>
Adınız: <% Response.Write(Session ("adi"))%>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
B. TANIMLAMA BİLGİLERİ (COOKİES)
Response.Cookies (“adi”) = “ayşe”
Yukarıdaki tanımlamaların ardından iki tane tanımlama bilgisi (cookie) yaratılır. Daha sonra bu bilgiler diğer bir sayfa tarafından çağırılabilir:
Response.Write Request.Cookies("adi")
Yazmak:
Response.Cookies (“bilgi”) = “Benim Bilgim”
Response.Cookies (“bilgi”).Expires = date + 365
Okumak:
Dim VarBilgi
VarBilgi = Request.Cookies("bilgi")
Response.Write VarBilgi
Tanımlayıcı bilgilerin amacı kullanıcılar hakkında bilgi elde etmektir. İstendiğinde bu bilgiler şu şekilde ele geçirilir:
Response.Write Request.Cookies("adi")
TANIMLAMA BİLGİSİNİ KAYDETMEK
<% @Language = VBScript Codepage= 1254 %>
<HTML>
<!-- çerez bilgisini almak -->
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<!-- yukaridaki iki satir türkçe çikti saglamak için -->
</HEAD>
<BODY>
<%
VarSecim=Request.QueryString("optSecim")
Response.Write "Seçiminiz:" & VarSecim
Response.Cookies("OptSecim")=varSecim
Response.Cookies("OptSecim").Expires = date + 365
%>
</BODY>
</HTML>

Tanımlama Bilgisini Okumak:
<% @Language = VBScript Codepage= 1254 %>
<HTML>
<!-- tanımlama bilgisini almak -->
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<!-- yukaridaki iki satir türkçe çikti saglamak için -->
</HEAD>
<BODY>
<%
VarBilgi= Request.Cookies("OptSecim")
Response.Write "Seçiminiz:" & VarBilgi
%>
</BODY>
</HTML>

C. SERVER NESNESİ
Sunucu nesnelerinin başında Server nesnesi gelir. Bu nesnelerin görevi Web sunucusu üzerindeki sitenin yönetilmesine yardımcı olarak bir takım genel düzenlemeleri yapmaktır.
CreateObject Metodu
Çok yaygın kullanılan CreateObject metodu, nesnelerin yaratılmasını sağlar. Hemen her ASP scriptinde görebileceğimiz bir metottur.
Örnek:
<% Set Cnn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") %>
Aşağıdaki örnekte, hemen her ASP sayfasında kullanılan ADO bağlantıları yer almaktadır. Daha geniş bilgi için Bölüm 7: ASP ve ADO'ya bakınız.
Örnek: ADO bağlantı ve kayıt kümesi nesnelerini yaratmak.
<%
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
con.Open "Provider=SQLOLEDBAsp nesneleriata Source=toshiba-iAsp nesneleriatabase=siparisyonetim;User Id=sa;Password=sa;"
Rs.Open "STOK", Con
Response.Write "<TABLE BORDER= '1'>"
Response.Write "<TR> <TD>" & "<B>" & "TARIH" & "</B>" & "</TD> <TD>" & "FIS NO" & "</TD> </TR>
Do While Not Rs.Eof
Response.Write "<TR> <TD>" & Rs("SKODU") & "</TD> <TD>" & Rs("SADI") & <img src= & Rs("SRESMI") width="400" height="120"> & "</TD> </TR>
Rs.MoveNext
Loop
Response.Write "</TABLE>"
Rs.Close
%>


D. RESPONSE NESNESİ
Response.Write "ne haber"

Özellik İşlevi
Buffer Sayfayı tampon bir alanda bekletir.
Flush Sayfanın hemen görünmesini sağlar.
Clear Tampon alanı temizler.
Expires Sayfayı önbellekte saklar

Örnek:
<%@ LANGUAGE=”VBScript” %>
<%
Response.ContentType = "text/plain"
Response.Expires= 0
%>

E. REQUEST NESNESİ
Ziyaretçinin sunucudan bilgi almasını sağlar. Özellikle formlar arasında veri alışverişinde değerin elde edilmesini sağlar.
-Request.Form
Request.Form, bir HTML formundan gelen değeri almayı sağlar. HTML formunda ACTION özelliğiyle belirtilen karşılık formuna gönderilir. Request.Form, POST metoduyla kullanılır.
Request.Form ile Gönderme ve Almak
Göndermek:
<FORM ACTION ="kayit.asp" METHOD=POST NAME=PersonelFormu>
<INPUT TYPE=TEXT NAME =TXTADI SIZE=20>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE ="KAYDET">
</FORM>
Almak:
<%
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
Con.Open="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=c:\data\personel.mdb"
Rs.Open "SELECT * FROM Personelbilgisi", Con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Rs.AddNew
' alanı HTML formdan almak ve veritabanına göndermek
Rs.Fields("adi") = Request.Form ("TXTADI")
KAYDETMEK
Rs.Update
Response.Write "Kullanici bilgileriniz kaydedildi...."
Rs.Close
%>
UYGULAMALAR

1. Kullanıcı bilgilerini ve belli konulardaki seçimini bir formdan alıp onu cookie olarak saklayın. Ardından diğer bir forma girdiğinde bu bilgileri ekrana getirin.
Örneğin: Adı soyadı ve müzik seçimi: Türk, Klasik, Pop, Arabesk.
2. Bir form üzerinde kullanıcıdan bir değer alın ve onu Session nesnesine atayın. Ardından yeni bir forma geçin ve Sessin nesnesine atadığınız değeri okuyup forma getirin.
III. GÖZDEN GEÇİRME
1. Bir cookie'nin içeriğini almak için hangi nesne kullanılır?
2. Hangi durumlarda cookie kullanmanın yararı olmayabilir? Açıklayın.
3. Hangi durumlarda session nesnesinin değerleri kullanılabilir?
KOLAY GELSİN EMEĞE SAYGI
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Corel Draw Dersleri: nesneleri ölçmek. (görsel ders) N/A2 Corel Draw Dersleri 13 24-10-2010 19:50:40
çizgi veya nesneleri çoğaltmak musdi Corel Draw 3 05-06-2008 12:06:14
Kap içindeki nesneleri photoshopa atma user82 Freehand 7 17-05-2008 14:56:49
nesneleri hizalama okanberk InDesign 0 03-04-2008 01:25:23

Kapat
Şifremi Unuttum?