Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

Php, Asp, Perl, Html - Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri ...

Cevapla
Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri
BLUE_AZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

BLUE_AZ

Webmaster / Ankara

Dosya22

Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

Alt 23-10-2008 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Şimdi acceses de vt.mdb şeklinde bir veritabani oluşturalım.

Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

tablo ya ismini [COLOR=red]UYELER[/COLOR] yaptık ve kaydettik

şimdi veritabanina kayıt işlemi için

[COLOR=red]kaydet.asp[/COLOR] mizi tasarlıyoruz

Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table6">
                    <tr>
                     <td align="center" >
<form action="uyekaydet.asp" method="post">
 
 <table width="560" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#cacbcd" style="font-family:Tahoma; font-size:11px; " id="table8" height="40">
 <tr height="31">
  <td width="120" height="19" align="right" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4">
  Ad : </td>
  <td width="425" height="19" align="left" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4">
 
 
 
 
              <input type="text" name="ad" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana" value=""></td>
 </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="right">
 
 
 
 
  Soyad : </td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="left">
 
 
 
 
              <input type="text" name="soyad" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana"></td>
  </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="right" valign="top">
 
 
 
 
  Yaş :</td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="left">
 
 
 
 
              <input type="text" name="yas" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana"></td>
 
  </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#F8F8F8" class="linestyle4" align="right">
 
 
 
 
  &nbsp;</td>
  <td height="18" bgcolor="#F8F8F8" class="linestyle4" align="left">
 
 
 
 
 
 
  &nbsp;</td>
  </tr>
 
 
 
 
  </td>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center">
 
 
 
 
  &nbsp;</td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center">
 
 
 
 
  <p align="right">
        <input type="submit" value="Uye Kaydet !" style="border:1px solid #C0C0C0; font-family: Verdana; float:right; background-color:#F2F2F2" tabindex="13" name="gonder" onClick="form.gonder.disabled=true; form.gonder.value='Kaydediliyor Lütfen Bekleyiniz...'; form.submit()"></td>
  </tr>
 
 </table>
                     </td>
</form>                      
                    </tr>
      </table>

şimdi post medhodu ile gönderdiğimiz bilgileri[COLOR=red] uyekaydet.asp [/COLOR]ile veritabanina kayıt işlemini sağlıklı biçimde kaydedelim.

<%
Set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vt.mdb")
%>
 
 
<%
 
ad = Request.Form("ad")
soyad = Request.Form("soyad")
yas = Request.Form("yas")
 
 
 
IF ad="" or soyad="" Then
Response.Write "<script language='JavaScript'>alert('Bilgileri Eksiksiz Doldurunuz...' );history.back(-1 );</script>" 
Response.End 
END IF 
 
Set Kaydet = Server.CreateObject("adodb.recordset")
sql="Select * From uyeler"
Kaydet.open sql , Baglanti ,1,3
 
 
Kaydet.AddNew
Kaydet("ad") = ad
Kaydet("soyad") = soyad
Kaydet("yas") = yas
 
 
 
Kaydet.Update
Kaydet.Close
Set Kaydet = Nothing
Baglanti.Close
Set Baglanti = Nothing
%>
 
 
<%
Response.Write "<script language='JavaScript'>alert('Başarı İle Kaydedildi... Yönlendiriliyorsunuz.');</script>"
Response.Write "<**** http-equiv='*******' content='1; URL=default.asp'>" 
%>
------------------- evett veri kayıt işlemi bu şekilde.şimdi verilerimizi listeleyeceğimiz ve işlemlerin kısayollarını belirteceğimiz sayfa [COLOR=red]default.asp[/COLOR] yi tasarlıyalım

Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

<table width="76%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table1">
     <tr>
      <td >
 
<%
Set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vt.mdb")
%>
      
<%
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
StrSql = "Select * from uyeler "
Rs.Open StrSql, baglanti, 1, 3
%>

 <table width="765" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#cacbcd" style="font-family:Tahoma; font-size:11px; " id="table3" height="40">
 <tr height="31">
  <td width="119" height="19" align="left" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4">
 <b>&nbsp;&nbsp; Ad</b></td>
  <td width="239" align="left" valign="top" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4" height="19">
 <b>&nbsp;&nbsp; Soyad</b></td>
  <td width="100" align="left" valign="top" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4" height="19">
 <b>&nbsp;&nbsp; Yaş</b></td>
  <td width="89" align="center" valign="top" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4" height="19">
 <b>İşlemler</b></td>
 </tr>
 
<% i=0 : Do While Not rs.EOF %> 
<% If i Mod 2=0 Then TrRenk="#F1F1F1" Else TrRenk="#FFFFFF" %> 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center">
 
 <table border="0" width="100%" id="table5">
 <tr>
  
 </tr>
 
 </table>
 <font color="#CC0066">
 <%=rs("ad")%></font></td>
  <td height="18" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center">
 <%=rs("soyad")%></td>
  <td height="18" bgcolor="<%=TrRenk%>" class="linestyle4" align="center" width="100">
 <font color="#008080">
 <%=rs("yas")%></font></td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center">
 <table border="0" width="100%" id="table6">
 <tr>
  <td onmouseover="bgColor='#EFF4F8'" onmouseout="bgColor='#FFFFFF'" align="left" width="59" style="border-style: solid; border-width: 1px">
  <b><font size="1">&nbsp;<a href="sil.asp?id=<%=rs("id")%>"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Sil</font></span></a></font></b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td onmouseover="bgColor='#FFF2F2'" onmouseout="bgColor='#FFFFFF'" align="left" width="59" style="border-style: solid; border-width: 1px" height="23">
  <b><font size="1">&nbsp;<a href="duzenle.asp?id=<%=rs("id")%>"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Düzenle</font></span></a></font></b></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
  </tr>
<% i=i+1 : rs.MoveNext : Loop %>  
 </table>
        </td>
      
     </tr>
  </table>

şimdi [COLOR="Red"]sil.asp [/COLOR] mizi tasarlıyoruz

<% Response.Buffer = True %>

<%
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Rs.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("vt.mdb")

id = Request("id")
Set silgitsin = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SQL_delete = "DELETE from uyeler WHERE id="&id&""
silgitsin.open SQL_delete,Rs,1,3

Response.Redirect Request.serverVariables("HTTP_REFERER")
%>
şimdide [COLOR="Red"]duzenle.asp[/COLOR] mizi yapalım bitsin bu iş bea =)

Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri

<% Response.Buffer = True %>

<%
Set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vt.mdb")
%>

<%
if Request("islem") = "degistir" then
	Call degistir
End if
%>

<%
id = Request.QueryString("id")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
sql = ("Select * from uyeler where id = "& id &" ")
rs.Open sql, baglanti, 1, 3
%>

<form action="duzenle.asp?islem=degistir&id=<%=rs("id")%>" method="post" name="hab">

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table6">
										<tr>
										 <td align="center" >


	


 <table width="756" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#cacbcd" style="font-family:Tahoma; font-size:11px; " id="table8" height="40">
 <tr height="31">
  <td width="120" height="19" align="right" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4">
	Ad : </td>
  <td width="621" height="19" align="left" bgcolor="#f8f8f8" class="linestyle4">
				

	
	
							<input type="text" name="ad" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana" value="<%=Rs("ad")%>"></td>
 </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="right">
	

	
	
	Soyad : </td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="left">
	

	
	
							<input type="text" name="soyad" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana" value="<%=Rs("soyad")%>"></td>
  </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="right" valign="top">
	

	
	
	Yas :</td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="left">
	
	
<input type="text" name="yas" size="22" style="border: 1px solid #C0C0C0; font-family:Verdana" value="<%=Rs("yas")%>"></td>

  </tr>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#F8F8F8" class="linestyle4" align="right">
	

	
	
	&nbsp;</td>
  <td height="18" bgcolor="#F8F8F8" class="linestyle4" align="left">
	

	
	

	
	&nbsp;</td>
  </tr>
 
 
 
	
	</td>
 
 
 
 <tr>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center">
	

	
	
	&nbsp;</td>
  <td height="18" bgcolor="#FFFFFF" class="linestyle4" align="center">
	

	
	
	<p align="right">
        <input type="submit" value="Uye Düzenle !" style="border:1px solid #C0C0C0; font-family: Verdana; float:right; background-color:#F2F2F2" tabindex="13" name="hab" onClick="form.gonder.disabled=true; form.gonder.value='Kaydediliyor Lütfen Bekleyiniz...'; form.submit()"></td>
  </tr>
 
 </table></form>
									   </td>
										</tr>
			</table>
			
			
			<%
Sub degistir
ad = Request.Form("ad")
soyad = Request.Form("soyad")
yas = Request.Form("yas")


if ad = "" or soyad = "" then
	Response.Redirect Request.ServerVariables ("HTTP_REFERER")
Else
id = Request.QueryString("id")
Set Kaydet = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")
StrSql2 = ("Select * From uyeler where id = "& id &" ")
Kaydet.Open StrSql2, baglanti, 1, 3

Kaydet("ad") = ad
Kaydet("soyad") = soyad
Kaydet("yas") = yas


Kaydet.Update


Response.Write "<script language='JavaScript'>alert('Değişiklikler Başarı İle Kaydedildi...');</script>"
Response.Write "<**** http-equiv='*******' content='1; URL=default.asp'>" 

End if
End Sub
%>
test edilmiş ve geliştirmeniz açısından basitçe hazırlanmıştır hiç bilmeyen arkadaşlara ilaçç gibi geleceğini düşündüğüm için hazırladım çünkü ben ilk başladığımda bunu bulabilmem çok zor olmuştu :=)
neyse arkadaşlar isteyen olursa dosyayıda upload edebilirim ben localhostta denedim çalışıyor sorun yok + veritabanina yazma izni vermezseniz hatalar alırsınız doğal olarak unutmayın.

( aslında vt.asp oluşturup tek bir sayfayı include yöntemi ile veritabani bağlantılarımızı yapabilirddikki kesinlikle tavsiyemdir arkadaşlar temiz programlama ve sağlıklı progamlama için en temel sart tek veritabani bağlantısıdır. )

bir şey olursa yazın cevaplarım ...
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

zozz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zozz

Webmaster / Antalya

Standart
Alt 06-11-2008 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
guzel çalışma, asp de yeni olanların incelemesi gerekli
hadi ben de bir ekleme yapayım,Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri
değerli, saygıdeğer ama bir o kadarda cimri access veritabanımız (') karakterini veritabanına yazmıyor.
ad=request. satırından sonra
ad=replace (ad,"'" ,chr(96) )
eklenebilir.
Bu mesajdan alıntı yap
herdem isimli Üye şimdilik offline konumundadır

herdem

Webmaster / Osmaniye

Standart
Alt 09-12-2008 #3
Allah razı olsun.Konunun devamını merakla bekliyorum.
Sizden ricam
-basiit haber sitesi yapma
-ilan sistemi
-kategori oluşturma
...
gibi örnekler verirseniz makbule geçer.
Bu mesajdan alıntı yap
fsargun isimli Üye şimdilik offline konumundadır

fsargun

Eğitimci / Zonguldak

Standart
Alt 25-01-2009 #4
vt uyeler tablosundan tc kimliğe göre sorgulayıp listeleyecek bir asp kodu lazım, yardımcı olursanız sevinirim.
Bu mesajdan alıntı yap
dizaynplus isimli Üye şimdilik offline konumundadır

dizaynplus

Hiç Biri / Bursa

Standart
Alt 02-02-2009 #5
güzel paylaşım. aslında bi eksiğiniz var onuda ben söyliyeyim. veri değişkenlerinide ekleyin daha güzel olur Asp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri güvenlik açığı olmayan site yapar arkadaşlarımız. <> % + - = gibi bazı karakterleri kodları ile değiştirerek db ye yazmalıyız sanırım.
Bu mesajdan alıntı yap
tugays17 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

tugays17

Webmaster / Balıkesir

Standart
Alt 02-03-2009 #6
vt uyeler tablosundan tc kimliğe göre sorgulayıp listeleyecek bir asp kodu lazım, yardımcı olursanız sevinirim.
hala lazımmı yoksa buldunuzmu ?
Bu mesajdan alıntı yap
w@rriorhckr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

[email protected]

Öğrenci (Diğer) / Karabük

Standart
Alt 09-03-2009 #7
paylaşımiçin teşekkürler kardeşAsp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleriAsp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleriDAsp'de Kayıt Ekleme, Silme, Düzeltme, Listeleme İşlemleri
Bu mesajdan alıntı yap
emregs isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emregs

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Standart
Alt 14-06-2009 #8
Kardeş SağoLasın.Ancak Bn Bu İşLere Yeni BaşLadım ve Pek AnLamıyorum .Adım Adım UyguLadım Ve OLdu ÇaLışıyo Fakat YönLendiriLiyorsunuz a Tamam Dediğim Vakit <**** http-equiv='*******' content='1; URL=default.asp'> böyle bi hadise geliyo.Yapmam GerekenLer Nedir ?.şimdiden sağoLun. .
Bu mesajdan alıntı yap
emregs isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emregs

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Standart
Alt 14-06-2009 #9
Ya Kardeş Bide duzenle.asp de bi sorun var galiba
Bu mesajdan alıntı yap
emregs isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emregs

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Standart
Alt 14-06-2009 #10
Kardeşim Bi Ricam Daha OLucak .şimdi herşey çok güzel bahsettiğim sorunları da çözdüm.index.asp sayfama üye giriş panelini ve üye girişini nasıl yaparım bu elimdekilerle ? Şimdiden SağoL
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
aspde, duzeltme, düzeltme, ekleme, islemleri, kayit, kayıt, listeleme, silme, İşlemleri

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Kayıt Rehberi (2008 - 2009 eğitim öğretim yılı kayıt rehberi) mavi_mouse Kitap kapağı, broşür, menü vb. 8 06-04-2009 01:20:19
Eğri Resimleri Düzeltme kasapcarlos Photoshop 4 27-03-2009 12:08:41
veri listeleme yakamoz002 Php, Asp, Perl, Html 5 21-10-2008 22:45:25
Photosop resim düzeltme bektas Photoshop 4 03-04-2008 09:00:22
İndesign'da Grup İşlemleri basharfiben InDesign 4 09-02-2008 10:25:57

Kapat
Şifremi Unuttum?