Ay Yıldız'lı Bayrağım!

Serbest Çalışmalar - Ay Yıldız'lı Bayrağım! ...

Cevapla
Ay Yıldız'lı Bayrağım!
moral00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moral00

Yrd. Grafiker / Ankara

Dosya16

Ay Yıldız'lı Bayrağım!

Alt 07-10-2010 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Boş Bir Vakit Ve Güzel Olduğunu Düşündüğüm Çalışmamı Yorumlarınıza Sunuyorum....:smile:Ay Yıldız'lı Bayrağım!
Siteye Direk Yükleme Yapamadım Kusura Bakmayın Link Aşağıdadır...Açıldıkdan Sonra Biraz Beklerseniz Görüntüyü Dahada Netleştirmekte...

Saygılarımla....


Ay Yıldız'lı Bayrağım!
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

selimArslanoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

selimArslanoğlu

Grafiker / Elazığ

Standart
Alt 07-10-2010 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
Türk bayrağı ile bu kadar oynamak bence hoş değil

Ay Yıldız'lı Bayrağım!

bayrağımız budur saygılar
Bu mesajdan alıntı yap
moral00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moral00

Yrd. Grafiker / Ankara

Standart
Alt 08-10-2010 #3
orda bayrağımızın üzerinde 3D efekti haricinde hiç bir oynama yoktur diğerleri desendir bayrağımızın sizin gösterdiğiniz olduğunu çok iyi biliyorum o benimde bayrağım bana bayrağımı öğretmeye kalkmayın SAYGILAR...
Bu mesajdan alıntı yap
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 08-10-2010 #4
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
Kanun Numarası: 2893
Kabul Tarihi: 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı
Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi
Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurtiçinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

(Değişik:14/7/1999-4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.

(Değişik: 14/7/1999-4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın Yarıya Çekilmesi
Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM`da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Bayrağın Selamlanması
Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın örtülebileceği Yerler
Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar
Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere,
örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar
Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

Tüzük
Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5994-1 TÜRK BAYRAĞI

NOT: 24.9.1983 TARİH VE 18171 SAYILI R.G.VEYA KÜLLİYATIN AYNI SAYFASINA BAKINIZ:

G Genişlik

A Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 1/2 G

B Ayın dış dairesi kutru 1/2 G

C Ayın iç, dış merkezleri arası 0.0625 G

D Ayın iç dairesinin kutru 0.4 G

E Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi 1/3 G

F Yıldız dairesi kutru 1/4 G

L Boy 1 1/2 G

M Uçkurluk genişliği 1/30 G


Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez

5994-2 / 2893 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi 4409 18.7.1999..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
selimArslanoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

selimArslanoğlu

Grafiker / Elazığ

Standart
Alt 08-10-2010 #5
volkan bey türk bayrağı ile ilgili kanunu ben koyacaktımki siz daha evvel davrandınız ilginiz için teşekkler
Bu mesajdan alıntı yap
moral00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moral00

Yrd. Grafiker / Ankara

Standart
Alt 08-10-2010 #6
merak etme dostum ölçüler birebir orantılı amacınızı pek anlamış değilim yanlız

mübareğin adamları öyle bir konuşuyorsunuzki gören benim bunu art niyetle yaptığımı zannedecek yukardaki kanunu da çok iyi biliyorum meraklanmayın siz
Bu mesajdan alıntı yap
selimArslanoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

selimArslanoğlu

Grafiker / Elazığ

Standart
Alt 08-10-2010 #7
"Boş Bir Vakit Ve Güzel Olduğunu Düşündüğüm Çalışmamı Yorumlarınıza Sunuyorum...."
yorum istemiştin bizde yorumladık herhangi niyetimiz yok olayı büyütmeyede gerek yok hitap tarzında hoş değil
Bu mesajdan alıntı yap
moral00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moral00

Yrd. Grafiker / Ankara

Standart
Alt 08-10-2010 #8
bencede uzatmaya gerek yok yorum için sağol ama tekrarlıyorum bayrağımın ne olduğunu ne olmadığını ve hakkındaki kanunları çok iyi biliyorum bunları öğretmeye kalkmanız hoş değil bence
Bu mesajdan alıntı yap
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 08-10-2010 #9
Pekala madem böyle diyorsunuz o halde ben de yaptığınız çalışmayı görsel tasarım ve anlamlandırma açısından değerlendirmeye alayım.

Bayrağın şekli ile oynamışsınız. Oysa yaptığınız Türk Bayrağı olmayıp bayrak baz alınarak tasarlanmış bir çalışmadır. Başlığınız "Ay Yıldız'lı Bayrağım!" Oysa benim (Türkiye'nin ve Türk Vatandaşlarının) bayrağı sizin çalışmanızdaki değildir!

Çalışmanızda bayrağın yanlarından çıkan yarasa ya da karga misali uçan bir canlıya ait kanatlar kullanmışsınız. Bu tür hayvanlar kötülüğün ve karamsarlığın simgesi olarak kullanılır ve bu tür duyguları ifade ederler. Benim bayrağımın bu tür duygu, düşünce ve ifadeler ile yan yana bulundurulmasını kesinlikle yanlış bulmakta ve Türk Bayrağı Kanunu'na aykırı bir tutum olduğunu düşünmekte, sizin böyle bi düşünceniz ve amacınız olmasa dahi başkaları sizin gibi çalışmalar yaparak hem bayrağımızı hem de bu ülkkenin değerlerini hiçe sayarak küçümseme yoluna gitmemeleri için bu tür davranışlar sergilemek ya da tutum içinde bulunmaktan kaçınmalı ve dikkat etmeliyiz.

Umarım yorumumu yanlış anlamaz ve sizin kötü niyetli olmadığınızı düşündüğümü fark edersiniz...::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
moral00 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moral00

Yrd. Grafiker / Ankara

Standart
Alt 08-10-2010 #10
İşte Bu Volkan bey Kardeşim ya Bunları dersen ben seni neden yanlış anlayım...Bi daha kine daha dikkatli olacağımdan emin olabilirsin
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
bayrağın selamlanması, bayrağın yarıya çekilmesi, bayrak, bayrak tüzüğü, türk bayrağı kanunu, yasaklar, yürütme

Kapat
Şifremi Unuttum?