Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı

Visual basic , Delphi , C , C++ - Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı ...

Konu Kapatılmıştır
Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı
Ali KASAPOĞLU isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Ali KASAPOĞLU(37)

Hiç Biri / Yurtdışı

Standart

Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı

Alt 24-02-2008 #1
Sponsorlu Bağlantılar

3 sene önce hazırlamıştım bu programı hala da kullanırım.Siz yazıyorsunuz 'Söyle' butonuna tıkladığınız zaman yazdıklarınızı gevur akşağınıyla okuyorDelphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı
Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı

talkerman.exe dosyasını indirmek için;
http://rapidshare.com/files/94586350...r_Man.exe.html

Açık kaynak kodları - Platform:Borland Delphi 7.0 Enterprise---------------------------------------------------------------------------
interface

uses
Windows,Comobj, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, jpeg;

type
TForm1 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
GroupBox1: TGroupBox;
Memo1: TMemo;
Panel3: TPanel;
StaticText1: TStaticText;
StaticText2: TStaticText;
Panel4: TPanel;
Image1: TImage;
Panel5: TPanel;
Panel6: TPanel;
Panel7: TPanel;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Image2: TImage;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Image3: TImage;
Label20: TLabel;
Label21: TLabel;
Image4: TImage;
Panel10: TPanel;
Panel11: TPanel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
Label16: TLabel;
Label17: TLabel;
Label18: TLabel;
Label19: TLabel;
Panel9: TPanel;
TabSheet3: TTabSheet;
Image5: TImage;
Image6: TImage;
Label22: TLabel;
Label23: TLabel;
Label24: TLabel;
Panel8: TPanel;
Panel12: TPanel;
Panel15: TPanel;
Panel17: TPanel;
Label32: TLabel;
procedure Panel3Click(Sender: TObject);
procedure Panel2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure StaticText1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure StaticText2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Panel7Click(Sender: TObject);
procedure Panel5Click(Sender: TObject);
procedure Panel7MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Panel4Click(Sender: TObject);
procedure Panel7MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Panel6Click(Sender: TObject);
procedure Panel8Click(Sender: TObject);
procedure Panel9Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Panel3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image1Click(Sender: TObject);
procedure Panel5MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Panel10MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel11MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel6MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure TabSheet1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel4MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Memo1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel16MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Memo1Change(Sender: TObject);
procedure Panel17MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure StaticText2Click(Sender: TObject);
procedure Panel13MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure GroupBox1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel14MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure StaticText1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure StaticText2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Label14MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure PageControl1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Panel2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

labels:array[1..11] of Tlabel;
veri:array[1..75] of string;
j:integer;
pay:integer;
ren:integer;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Panel3Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.Panel2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
ReleaseCapture;
Form1.perform(WM_SYSCOMMAND, $F012, 0);
end;

procedure TForm1.StaticText1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
ReleaseCapture;
Form1.perform(WM_SYSCOMMAND, $F012, 0);
end;

procedure TForm1.StaticText2MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
ReleaseCapture;
Form1.perform(WM_SYSCOMMAND, $F012, 0);
end;

procedure TForm1.Panel7Click(Sender: TObject);

begin
close;
end;

procedure TForm1.Panel5Click(Sender: TObject);
begin
memo1.clear;
end;

procedure TForm1.Panel7MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin
memo1.Text:='kapatılıyor...';
panel7.Hide;
panel15.Show;

end;

procedure TForm1.Panel4Click(Sender: TObject);

var
voice: OLEvariant;
begin


voice := CreateOLEObject('SAPI.SpVoice'); voice.Speak(memo1.text, 0);

end;

procedure TForm1.Panel7MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
voice: OLEvariant;
begin
close;
voice := CreateOLEObject('SAPI.SpVoice'); voice.Speak('shutting down', 0);
end;

procedure TForm1.Panel6Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.show;end;

procedure TForm1.Panel8Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.Hide;

end;

procedure TForm1.Panel9Click(Sender: TObject);
begin
pagecontrol1.Hide;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
panel4.Hint:='tıklada söylesin bakalım';
panel5.Hint:='yazılmış metni siler';
panel7.Hint:='çıkış';
panel6.Hint:='hakkında ve açıklamalar menüsü';
panel3.Hint:='çıkış';
panel9.Hint:=' menüyü kapat';
pagecontrol1.Hint:=' Talker Man v.1.0';
end;


procedure TForm1.Panel3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
memo1.Text:='kapatılıyor...';
panel3.visible:=false;
panel17.Visible:=true;


end;

procedure TForm1.Image1Click(Sender: TObject);

var
voice: OLEvariant;
begin
voice := CreateOLEObject('SAPI.SpVoice'); voice.Speak(memo1.text, 0);
end;

procedure TForm1.Panel5MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
panel10.Visible:=true;
panel5.visible:=false;

end;

procedure TForm1.Panel10MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel10.Visible:=false;
panel5.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel11MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel11.visible:=false;
panel6.visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel6MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
panel6.Hide;
panel11.Show;
end;

procedure TForm1.TabSheet1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel11.visible:=false;
panel6.visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel4MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel11.visible:=false;
panel6.visible:=true;
panel11.visible:=false;
panel6.visible:=true;
if (sender = Panel4) then Panel4.Color:=clactivecaption else Panel4.Color:=clBtnFace;

end;

procedure TForm1.Memo1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel11.visible:=false;
panel6.visible:=true;
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel16MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin

image1.Visible:=true;
panel4.Visible:=true;

end;

procedure TForm1.Memo1Change(Sender: TObject);
begin

image1.Visible:=true;
panel4.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel17MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.StaticText2Click(Sender: TObject);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel13MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.GroupBox1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel14MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.StaticText1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.StaticText2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
if (sender = Panel4) then Panel4.Color:=clactivecaption else Panel4.Color:=clwindowtext;
end;

procedure TForm1.Label14MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.PageControl1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

procedure TForm1.Panel2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
panel17.Visible:=false;
panel3.Visible:=true;
end;

end.
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

joyo isimli Üye şimdilik offline konumundadır

joyo

Grafiker / Yurtdışı

Standart
Alt 25-02-2008 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
eline emeğine sağlık, paylastigin için cok tesekkurler.
ByKADEM isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ByKADEM(28)

Öğrenci (Grafik) / Sakarya

Standart
Alt 21-08-2008 #3
süper bişi bu tşkler
emuxa isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emuxa

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 06-10-2008 #4
kolay ve güzel bir program Delphi programında hazırladığım İngilizce telaffuz programı paylaşımın için teşekürler
Konu Kapatılmıştır

Tags
delphi, programnda, hazrladm, ngilizce, telaffuz, program

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
quark programında formalar nasıl bağlanır? igoala QuarkXPress 13 03-04-2008 22:41:11
harika bir telaffuz uygulaması MONASTERY Graficafe 1 07-03-2008 14:56:22

Kapat
Şifremi Unuttum?