Ilk çalışmam Kırmızı ay ve yıldız

İllüstrasyon Çalışmaları - Ilk çalışmam Kırmızı ay ve yıldız ...

Cevapla
Ilk çalışmam Kırmızı ay ve yıldız
xavalon isimli Üye şimdilik offline konumundadır

xavalon(45)

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 10-03-2009 #11
Sponsorlu Bağlantılar

Ilk çalışmam Kırmızı ay ve yıldız


TÜRK BAYRAĞI KANUNU
Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599
*
* *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile
ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlar-
da olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve
fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.
Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine
ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt
içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken
biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik:14/7/1999-4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı
sürekli çekili kalır.
(Değişik: 14/7/1999-4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeye-
ceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya ası-
lacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekile-
ceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret
gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indi-
rilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.
Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM`da yarıya çekilir. Yas
alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakan-
lıkça ilan edilir.
Bayrağın Selamlanması

Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak,
cephe alınarak selamlanır.
Bayrağın örtülebileceği Yerler

Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tü-
zükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabut-
larına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde
masalara örtülebilir.
Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma
şekil ve yeri tüzükte gösterilir.
Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk
veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.
Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere,
örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerle-
re ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde gi-
yilemez.
Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu
kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve
benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanı-
lamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret
edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atıla-
maz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli
soruşturma yapılır.
Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, sat-
mak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin
yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir ce-
zayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca ceza-
landırılır.
Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen
hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı ta-
rihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir
Yürürlükten kaldırılan kanun:

Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlük-
ten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5994-1
TÜRK BAYRAĞI
NOT: 24.9.1983 TARİH VE 18171 SAYILI R.G.VEYA KÜLLİYATIN AYNI SAYFASINA
BAKINIZ.
--------------------------------------------------------------
G Genişlik
----------------------------------------------- ------------
A Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 1/2 G
----------------------------------------------- ------------
B Ayın dış dairesi kutru 1/2 G
----------------------------------------------- ------------
C Ayın iç, dış merkezleri arası 0.0625 G
----------------------------------------------- ------------
D Ayın iç dairesinin kutru 0.4 G
----------------------------------------------- ------------
E Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden 1/3 G
olan mesafesi
----------------------------------------------- ------------
F Yıldız dairesi kutru 1/4 G
----------------------------------------------- ------------
L Boy 1 1/2 G
----------------------------------------------- ------------
M Uçkurluk genişliği 1/30 G
-------------------------------------------------------------
Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun
(G) emsali değişmez
5994-2
2893 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi
Bu mesajdan alıntı yap
grafikerkartal isimli Üye şimdilik offline konumundadır

grafikerkartal

The Legend ;)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 10-03-2009 #12
                             Sponsorlu Bağlantılar
teşekkürler Berk Abi... fazla söze gerek yok umarım bundan sonra bu tip problemler yaşamayız...
Bu mesajdan alıntı yap
xavalon isimli Üye şimdilik offline konumundadır

xavalon(45)

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 10-03-2009 #13
Önemli ve hassas bir konu. Dikkatli olmakta fayda var. Söz konusu kartvizit yada broşür tasarımı değil. Yoruma açık olamaz... Ki şahsi olarak hassas olduğum bir konu.
Bu mesajdan alıntı yap
DogalGaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

DogalGaz(25)

Öğrenci (Diğer) / Ankara

Standart
Alt 11-03-2009 #14
haklısınız dedim o kanunu bende biliyorum ama aklıma gelmedi bukadar büyütülücek olanı ne bilerek yapsam eyvallah bişey demem ama bi kastım yoktu editlemeyi denedim editleyemiyorum napıyım ya!
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
ay-yıldız iç çamaşır logo capari Logo Tasarımları 4 17-09-2012 16:28:17
Yıldız Brush Engin BÜTÜN Brush 8 13-02-2010 16:54:30
Yıldız perisi - İllüstrasyon çalışmam filizdmr İllüstrasyon Çalışmaları 50 14-04-2009 14:14:44

Kapat
Şifremi Unuttum?