İş Kanunu

Grafik Tasarımcıların Soru ve Sorunları - İş Kanunu ...

Cevapla
İş Kanunu
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart

İş Kanunu

Alt 20-03-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Hak ve ödevlerimizi iyi bilmediğimizden zama zaman mağdur edilebiliyoruz. Hem çalışanlar, hem de işverenlerce... İşte bir kaçı:

İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan SSK müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.,

...

Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?,

Yasal düzenleme gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde, bu çalışmalar için de fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Çalışma süresinin hesabı sırasında işçilere verilen ara dinlenme süreleri (yemek molaları, çay molaları v.b.) çalışma süresinden sayılmamaktadır. Günlük çalışma süresinin belirlenmesi sırasında bu süreler dikkate alınmamaktadır.,

...

Çalışma süresi 5 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı kaç gündür?

Yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi sırasında aynı işverene bağlı olarak çalışılan süre esas alınmaktadır. Aynı işverene bağlı çalışma süresi;
* 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanlara 14 gün,
* 6 yıldan "14" yıla kadar olan çalışanlara 20 gün,
* 15 yıl veya daha fazla olan çalışanlara 26 gün yıllık ücretli izin hakkı verilmektedir.
* 18 ve daha küçük veya 50 ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilen yıllık ücretli izin hakkı 20 günden az olamamaktadır.

...

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

4857/25-II iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda;
İşvereninden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde 3 gün veya aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün işe devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.

İş Kanunu |- İş Güvencesi, Yasal, Soru-Cevap, Kanun ve Yönetmelikler, Haberler - Anasayfa
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

irm.art isimli Üye şimdilik offline konumundadır

irm.art

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 21-03-2009 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
daha haklarını bilemeyen o kadar çok meslektaşımız varki...
Bu durum oldukça üzücü tabiki. Mesleklerini olası bir durumda nasıl savunacağını bilmeyen arkadaşların, işlerini yapmak için yaptığı o kadar göz önünde ki...
Paylaşımınız adına teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 23-05-2011 #3
Muhakkak prosedürlere uygun bir sözleşme yapınız; zira söz uçar, yazı kalır:

http://www.alomaliye.com/belirsiz_su...izmet_akdi.htm
http://www.alomaliye.com/belirli_sureli_is_akdi.htm

Sosyal Sigortalar Kanununda “Deneme Süresi” uygulaması yoktur. Yasa hükmü[1] gereği; Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla, kendiliğinden “sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.

http://www.alomaliye.com/mayis_06/cu...nan_deneme.htm

Haftalık 45 saati aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilecek ve yüzde 25 fazla ücret ödenecek ya da işçi, fazla çalıştığı her saat için 1.5 saatlik izin kullanabilecek.
(halbuki videoda yüzde 50 deniyor, sanırım değişiklikle ilgili)
http://www.uzmantv.com/calisanlar-ha...talep-edebilir

***

Fazla çalışma süresinin toplamı yılda 270 saati geçemeyecek.

http://www.alomaliye.com/yeni_is_kan...er_getirdi.htm

http://www.uzmantv.com/ise-alimda-de...si-ne-kadardir
Bu mesajdan alıntı yap
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 03-07-2011 #4
Avukat Ramazan Gönen ile işçi hakları:

mms://188.138.40.219/programlar/286/2011.01.11_Avukat Ramazan Gonen ile isci haklari_Prof Dr Mustafa Guler ile calisma hayatinda sirt ve eklem agrilari.wma

Avukat Ramazan Gönen ile mobinge uğrayanlarin hukuki hakları:

mms://188.138.40.219/programlar/286/2011.03.01_Psikiyatris Baris Onen Unsalver ile Mobing_Avukt. Ramazan Gonen ile mobinge ugrayanlarin hukuki haklari.wma

Fatih Civelekoğlu ile işyeri verimliligi - Avukat Ramazan Gönen ile iş hukuku

mms://188.138.40.219/programlar/286/2010.12.14_Fatih Civelekoglu ile is yeri verimliligi_Avukat Ramazan Gonen ile is hukuku.wma

Çalışma Hayatı programının sesli arşivini ilgili radyodan dinleyebilirsiniz.
Bu mesajdan alıntı yap
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 06-07-2011 #5
Ücret hesap pusulası(Bordro) nedir?

İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek veya işçinin yanında bulunan deftere ücretle ilgili bu hesapları yine imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır.

Bu pusula veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra kesintisi gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler vergi ve harçtan muaftır.

İşveren ikramiye ödemelerinde işçilere eşit davranmak zorundadır.

İşçi ikramiye dönemini tamamlamadan işten çıkartılmış ise; ikramiye çalıştığı süre ile orantılı olarak ödenmek zorundadır. (İkramiyesi yılda bir aylık ücret olan işçi yedi ay çalıştıktan sonra çıkarılmış ise: ikramiye x 7 = alınması gereken ikramiye ücreti.)

Avans nedir? İşveren istenen avansı vermek zorunda mıdır?
İşçi belirli koşullarda avans isteyebilir. Bu koşullar işçinin, istediği avans miktarı kadar çalışmış olması, darda bulunması (hastalık, icra, düğün vs.) ve işverenin dara düşmeden avansı ödeyebilecek durumda olmasıdır. Yasanın işçiye avans verilmesi yolundaki hükmü emredici niteliktedir. Bu koşullar gerçekleşir ise işveren avans ödemek zorundadır.

Av. Sedat Vargılı

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=40674

AYLIK ÜCRET BORDROSU NEDİR?

1. Aylık Ücret Bordrosu: Bordro, İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belgedir. Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara ücret denir.

Ücret, kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki döviz kuruna göre Türk parası ile ödenebilir. Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için:

- İşin işverene bağlı olarak yapılmış olması gerekir.
- Belli bir iş yerine kanunen bağlı olmak gerekir.
- Hizmet karşılığı bir ödeme yapılmış olması gerekir.

2. Aylık Ücret Bordrosu Şekli:
Ücret bordrosu: Aylık olarak işveren tarafından ödenen ücretler ile yapılan kesintileri göstermek üzere düzenlenmesi zorunlu olan belgedir. Belgeyi işveren ve işçi imzalar. Bordro muhasebe kayıtlarında esas alınan belgeler arasındadır.

Ücret bordrosunda en az bulunması gerekli olan bilgiler şunlardır:
- İş yeri sigorta sicil numarası
- Sigortalının adı, soyadı ve sicil numarası
- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası
- Bordronun ilişkin olduğu ay ve ücret ödenen gün sayısı
- Sigortalının günlük kazancı ve ödenen ücret tutarı
- İşverenin imzası

3. Normal Ücret Hesaplaması: Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2010 yılı için sigortalı 16 yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2010 yılının ilk yarısında 729 TL, ikinci yarısında ise 760,5 TL’dir.

2010 yılı için sigortalı 16 yaşından küçük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2010 yılının ilk yarısında 621 TL, ikinci yarısında ise 648 TL’dir.

İşçiden yapılacak kesintiler:
1. SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15
5. Damga vergisi = Brüt ücret X %06
6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak kesintiler:
1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

4. Asgari geçim indirimi hesabı: 2008’den itibaren her yıl gelir vergisinden asgari geçim indirimi indirilecektir. İndirilen tutar çalışana işveren tarafından ödenir. 16 yaşından küçük çalışanlar da asgari geçim indirimden faydalanır.

5. Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması: Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Milli bayram ve tatil günlerinde çalışmazlarsa o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

6. İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması: İzinli ücret hesaplanmasında, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları düşülerek hesaplanır. Yani SSK işveren primi % 18 alınır. Raporlu olup çalışmayan işçilere, raporlu olduğu günlere ait ücretleri SSK öder. Mesela bir ay içinde sağlık nedeniyle 12 gün raporlu olan işçinin ücreti 18 gün üzerinden hesaplanır. Raporlu olunan 12 günlük kısma ise SSK tarafından ücret ödenir.

7. İşçi Aylık Hesap Pusulası: İşveren, ücret olarak iş yerinde veya bankaya yaptığı ödemelerle ilgili olarak işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iş yerinin amblemi olan bir pusula vermek zorundadır. Bu belgede şunlar yer alır:

- İşveren ve isçiye ait bilgiler
- Ödeme günü
- Ait olduğu dönem
- Ödenen ek ücretler
- Mahsup edilen vergiler, sigorta primleri, avanslar
- Mahsup edilen nafaka ve icra kesintileri
Ücret Tediye Bordrosu, diğer kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan işverenler, Kurum’a verdikleri "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdür.

Aylık ücret tediye bordrosunda:
- İş yerinin sicil numarası
- Bordronun ilişkin olduğu ay
- Sigortalının adı, soyadı
- Sigortalının T.C. Kimlik Numarası
- Sigortalının sigorta sicil numarası
- Ücret ödenen gün sayısı (Ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür.)
- Sigortalının ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti )
- Ödenen ücret tutarı
- Ücretin alındığına dair sigortalının imzası
Hususlarının bulunması zorunludur.

8. Yıllık Ücretli İzin Defteri: İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bu izinler işveren tarafından bölünmez sürekli olmalıdır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi:
- 1-5 yıla kadar(Beş yıl dahil) olanlara 14 günden
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden
- 15 yıl(Dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. İşveren, yıllık iznini kullananlara, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.Yıllık iznini şehir dışında geçirmek isteyenler bu durum belgelediklerinde gidiş ve dönüşleri için toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur. İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

http://www.muhasebedersleri.com/
http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogra..._guvenlik1.pdf

Ayrıca:
http://www.dersmuhasebe.com/belgeler...-bordrosu.html
Bu mesajdan alıntı yap
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 19-09-2011 #6
Mesai saatleri düşürülecek

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de çalışma saatlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Biz bunun yeni reformlarla, iş gücü piyasalarına dönük çabalarımızla aşağı inmesini arzu ediyoruz” dedi.

Bakan Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Türkiye'deki çalışma saatlerine” ilişkin soru üzerine Yılmaz, Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin Avrupa ve OECD ülkeleri ile mukayese edildiğinde yüksek olduğunu belirterek, bunun temel nedeninin de iş gücü piyasalarındaki katılık olduğunu söyledi.

Yılmaz, işletmelerin yeni eleman almak yerine, mevcut elemanı daha uzun süre çalıştırma eğilimi gösterdiğini kaydederek, “Bunu azalttığınız zaman, ortalama çalışma süresini dünya ortalamalarına çektiğiniz zaman, işsizlikte de ciddi bir azalma olacağını düşünüyoruz” dedi.

Bakan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Dünya Rekabet Endeksi'nin yayımlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin Rekabet Gücü Endeksi'nde 61'inci sıradan, 59'uncu sıraya yükseldiğini bildirdi. Endekste, 12 tane de alt endeksin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, İş Gücü Piyasası Endeksi'ne bakıldığında Türkiye'nin 142 ülke arasında 133'üncü sırada yer aldığının görüldüğünü söyledi. “Rekabet gücünün en zayıf olduğu alan aslında iş gücü piyasası” diyen Yılmaz, bu nedenle çalışma sürelerinin de yüksek olduğunu belirtti.

Yılmaz, bunun yeni reformlarla, iş gücü piyasalarına dönük çabalarla aşağı inmesini arzu ettiklerini belirterek, “Böylece daha fazla insanımız aşa, işe kavuşmuş olacak. Çalışanlarımız da daha fazla kendilerine vakit ayıracakları bir yaşam modeli oluşturmuş olacaklar” dedi.

Hürriyet - EKONOMİ

Ali Tezel'in belirttiğine göre, fazla mesailer de çok ağır şartlara bağlanacakmış.
Bu mesajdan alıntı yap
tuncer özkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır

tuncer özkan(58)

Eğitimci / İstanbul

Standart
Alt 20-09-2011 #7
Sayın yazarçizer,

Aynı taze bakanlığın, kıdem tazminatının kaldırılması için de çalışma yaptığını belirtseydiniz.
Sözünü ettiğim bakanlık ve onunla aynı dili konuşan diğer bakan! amcalar şu sıralar bu operasyonu kamu oyuna hangi demagoji ile tekniği ile yuttursak diye kafa yoruyorlar..

Adamlar çalışıyor..

Ayrıca, 45 saatin altına yasal olarak indirilmesi sözkonusu deniyor. Yasaların güzelliği, uygulamanın çirkefliği yanında maalesef unutuluyor. Büyük ajanslarda bile (duyduklarım) fazla mesainin nasıl kuşa (devekuşu değil, serçe falan.) çevrildiğini bilmeyen mi var?

Bir de, işsizliği azaltmak için (öyle diyelim) çalışma saatlerini düşürme fikri biraz uyutmaca gibi. Adam gibi işsizliği azaltma eğiliminde iseniz, yatırım yapacaksınız efendiler!..
Yatırım!.

Yeni işyerleri, yeni fabrikalar... Yeni işletmeler... Yeni markalar... Bunlar olduğu sürece yeni ajanslar... yeni personeller.. olacaktır.

Yoksa rakıya yeni vergi(ler) koyan zihniyet, zehirli kaçak içkiyi önleyemeyecektir. Bu memlekete vergiyi artırmak için, daha hızlı kalkınmak, cari açığı kapatmak için daha çok içmeliyiz arkadaşlar!

Kusura bakmayın, bu forumun içeriğine göre epeyce politik bir mesaj oldu. Ama çalışanların durumu da zaten politik bir durum değil mi?

Tuncer ÖZKAN
Bu mesajdan alıntı yap
yazarcizer isimli Üye şimdilik offline konumundadır

yazarcizer

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 19-04-2013 #8
Asgari ücret sahtekarlığına karşı jet çalışma başlatıldı: Patrona hapis yolu göründü!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki gün bütçe verilerini açıkladığı toplantıda dile getirdiği 'Özel sektörde çalışanların yüzde 45'i asgari ücretten sigortalı gösteriliyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor' açıklamasının ardından Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü acil bir toplantı yaptı. Bakan Şimşek'in konuşmasını 'işaret' olarak kabul eden Gelir İdaresi yöneticileri, tüm şirketleri mercek altına alacak bir eylem planı hazırladı. İdare, mükelleflerine 'Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaçı asgari ücretli, banka dekontları ve bordrolarınızı gönderin' demeye başladı. Belgelerin toplanmasının ardından da çalışanlara yapılan ödemeler ve bordrolar karşılaştırılacak, çalışanların asgari ücretten sigortalı gösterilmesinin önüne geçilecek.
http://www.aksam.com.tr/guncel/asgar...h/haber-127837

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması için kayıtdışı istihdam ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İşçi ve işveren kuruluşlarıyla meslek örgütlerine bilgilendirme-rehberlik notları gönderen SGK, kayıtdışı istihdamı önlemek amacıyla veri paylaşımı protokolü yapılan kamu kurumu sayısını 27'ye çıkardı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda askerlik görevini yerine getirenlere sosyal güvenlik konusunda eğitim verildi.

SGK, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, sigortalı bildirimlerinde 18 milyon 818 bin 890 lira tutarındaki primin eksik bildirildiğini belirledi.

Aynı tarihlerde, işverenlerin kuruma işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığına yönelik yapılan ''asgari isçilik denetimleri''nde SGK, 124 milyon 930 bin 663 lira asgari işçilik farkı tespit etti.

SGK, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan işyerleri hakkında da toplam 79 milyon 39 bin 59 lira idari para cezası uyguladı.

Yapılan denetimler sonucunda, 2008 Mayıs-2012 Eylül döneminde kayıtdışı olduğu tespit edilen 1 milyon 213 bin 282 çalışan ile 85 bin 678 işyeri kayıt altına alındı.

Ayrıca, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da 200 müfettişin katılımıyla tarama teftişlerine başlanıldı ve 17 Eylül-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 bin 501 işyeri denetlendi, 319 tescilsiz işyerine rastlandı, 2 bin 197 kayıtdışı işçi ile 57 çalışma izni olmayan yabancı uyruklu çalışan tespit edilerek ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapıldı.

KAYITDIŞI İLE SAHNEDEN MÜCADELE

SGK ile Devlet tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında tiyatroya giden ve genel müdürlük tarafından gerçekleştirilen çeşitli organizasyonlara katılan vatandaşların sosyal güvenliğin önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda ''İş ve Sosyal Güvenlik'' ile ilgili hazırlanan eğitim dokümanı 2013-2014 yılı ders müfredatına eklenecek.
http://sgkrehberi.com/haber/4757/

Uzmanlar - TEB KOBİ TV
Uzmanlar - TEB KOBİ TV
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Yeni Türk Ticaret Kanunu N/A3 Teknoloji Haberleri 0 07-02-2008 23:39:16

Kapat
Şifremi Unuttum?