Kısa delphi kodları

Visual basic , Delphi , C , C++ - Kısa delphi kodları ...

Cevapla
Kısa delphi kodları
ozan-tr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ozan-tr(28)

Matbaacı / Burdur

Standart

Kısa delphi kodları

Alt 22-05-2007 #1
Sponsorlu Bağlantılar

» TMemo için gerial işlemi
Memo1.Perform(EM_UNDO,0,0);
--------------------------------------------------------------------------------

» TMemo için yatay kaydırma çubuğu
Memo1.Perform(EM_LINESCROLL,10,50);
// This function scrolls memo to 50. line and 10 chars right
--------------------------------------------------------------------------------

» BDE de silinen kayıtları göstermek
procedure deletedrecords(Table: TTable; SioNo: Boolean);
begin
Table.DisableControls;
try
Check(DbiSetProp(hDBIObj(Table.Handle), curSOFTDELETEON, LongInt(SioNo)));
finally
Table.EnableControls;
end;
Table.*******;
end;
--------------------------------------------------------------------------------

» Windows kısayollarını iptal ve açma
1)Disable
var
Dummy: Integer;
begin
SystemParametersInfo( SPI_SETFASTTASKSWITCH, 1, @Dummy, 0);
SystemParametersInfo( SPI_SCREENSAVERRUNNING, 1, @Dummy, 0);
end;

2)Enable
var
Dummy: Integer;
begin
SystemParametersInfo( SPI_SETFASTTASKSWITCH, 0, @Dummy, 0);
SystemParametersInfo( SPI_SCREENSAVERRUNNING, 0, @Dummy, 0);
end;

--------------------------------------------------------------------------------

» İşlemci hızını bulmak
function GetCPUSpeed: Double;
const
DelayTime = 500; // measure time in ms
var
TimerHi, TimerLo: DWORD;
PriorityClass, Priority: Integer;
begin
PriorityClass := GetPriorityClass(GetCurrentProcess);
Priority := GetThreadPriority(GetCurrentThread);
SetPriorityClass(GetCurrentProcess, REALTIME_PRIORITY_CLASS);
SetThreadPriority(GetCurrentThread, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL);
Sleep(10);
asm
dw 310Fh
mov TimerLo, eax
mov TimerHi, edx
end;
Sleep(DelayTime);
asm
dw 310Fh
sub eax, TimerLo
sbb edx, TimerHi
mov TimerLo, eax
mov TimerHi, edx
end;
SetThreadPriority(GetCurrentThread, Priority);
SetPriorityClass(GetCurrentProcess, PriorityClass);
Result := TimerLo / (1000.0 * DelayTime); end;
//To use this function, write: Caption:=Format('%f MHz', [GetCPUSpeed]);

--------------------------------------------------------------------------------

» İşlemci kullanımını görmek
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, ComCtrls, CommCtrl, StdCtrls, Menus,WinSpool, ExtCtrls, Buttons, Registry;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Timer1: TTimer;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
started : boolean;
reg : TRegistry;
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Dummy : array[0..1024] of byte;
begin
// Stats started by Button1 hit
Reg:=TRegistry.Create;
Reg.RootKey:=HKEY_DYN_DATA; // Statistic data is saved under this topic
{ Before starting retrieving statistic data you have to query the appropiate key under 'PerfStats\StartStat'. }
Reg.OpenKey
('PerfStats\StartStat',false); // Open this key first to start collecting performance data Reg.ReadBinaryData('KERNEL\CPUUsage',Dummy,Sizeof( Dummy));
Reg.CloseKey;
started:=true;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
CPUU : integer;
begin
{ After starting the collection of statistic data, you can retrieve the recent value under the 'PerfStats\StatData' key. This is done by a timer event in this example }
if started then
begin
Reg.OpenKey
('PerfStats\StatData',false); // Open extension kex for txt files Reg.ReadBinaryData('KERNEL\CPUUsage',CPUU,SizeOf(I nteger));
Reg.CloseKey;
Label1.Caption:=IntToStr(CPUU)+'%';
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
Dummy : array[0..1024] of byte;
begin
// Button2 hit stops statistic collection { Collecting statistic data is stopped by a query under 'PerfStats/StopStat' }
Reg.OpenKey
('PerfStats\StopStat',false); // Open this key first to start collecting performance data
Reg.ReadBinaryData
('KERNEL\CPUUsage',Dummy,SizeOf(Dummy));
Reg.Free;
Started:=false;
end;
end.
--------------------------------------------------------------------------------

» Hareketli imleç(animated cursor)leri kullanma
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var
h : THandle;
begin
h := LoadImage(0, 'C:\TheWall\Magic.ani', IMAGE_CURSOR, 0, 0, LR_DEFAULTSIZE or LR_LOADFROMFILE);
if h = 0 then ShowMessage('Cursor not loaded') else begin
Screen.Cursors[1] := h;
Form1.Cursor := 1;
end;
end;
--------------------------------------------------------------------------------

» Bir klasörü ve onun altındaki tüm dosyalari ve klasörleri silmek
Ancak salt okunur (read only) özelligi olan ve kullanimda olan dosyalar silinmez.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
DirInfo: TSearchRec;
r : Integer;
begin
r := FindFirst('C:\Download\Test\*.*', FaAnyfile, DirInfo);
while r = 0 do begin
if ((DirInfo.Attr and FaDirectory <> FaDirectory) and (DirInfo.Attr and FaVolumeId <> FaVolumeID)) then
if DeleteFile(pChar('C:\Download\test\' + DirInfo.Name)) = false then
ShowMessage('C:\Download\test\'+DirInfo.Name+' silinemiyor!!!');
r := FindNext(DirInfo);
end;
SysUtils.FindClose(DirInfo);
if RemoveDirectory('C:\Download\Test') = false then
ShowMessage('C:\Download\test klasörü silinemiyor!!!');
end;


» Windowsa bir dosyanın açtırılması
Unit listesine "shellapi" unitini ekleyin.
shellexecute(0,'open', 'c:\autoexec.bat','','',SW_NORMAL);
--------------------------------------------------------------------------------

» Ekran çözünürlüğünü öğrenmek
ShowMessage('Çözünürlük: '+IntToStr( Screen.Width ) +' x '+ IntToStr( Screen.Height ));
--------------------------------------------------------------------------------

» Table nesnesinde Locate ile birden fazla alanda aratmak
with musteri do
Locate('isim;soyad;meslek', VarArrayOf(['Mete', 'YILMAZ', 'Programcı']), [loPartialKey]);
--------------------------------------------------------------------------------

» WEB sayfasının açılması işlemi
ShellExecute(Handle, 'open', 'http://www.programlarim.com', nil, nil, sw_ShowMaximized);
--------------------------------------------------------------------------------

» DOS programının çalıştırılması
WinExec('command.com /c programim.exe',sw_ShowNormal);
--------------------------------------------------------------------------------

» Programı bekletmek
(1000milisaniye = 1 saniye)
Sleep(10000);
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

akinGTi isimli Üye şimdilik offline konumundadır

akinGTi

Öğrenci (Diğer) / Bursa

Standart
Alt 22-01-2008 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
pay ıcn tsk işime yarıyacak Kısa delphi kodları
Bu mesajdan alıntı yap
<tsunami> isimli Üye şimdilik offline konumundadır

<tsunami>

Öğrenci (Diğer) / Ankara

Standart
Alt 28-01-2008 #3
teşekkürler,
Bu mesajdan alıntı yap
Selim MERCANO isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Selim MERCANO(39)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 10-07-2008 #4
vaybe gözlerim yaşardı yıllar oldu görmeyeli akıl almaz kodlar dizeleri. senfoni eseri hazırlar gibi sayfalarca kodlama yapardık ... Peh ne günlerdi Kısa delphi kodları
Bu mesajdan alıntı yap
msersavas isimli Üye şimdilik offline konumundadır

msersavas

Bilg. Teknikeri / Şanlı urfa

Standart
Alt 01-08-2008 #5
çok saol kardeşim Kısa delphi kodları
Bu mesajdan alıntı yap
emuxa isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emuxa

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 06-10-2008 #6
teşekürler güzel paylaşım kodlar sana mı ayıt Kısa delphi kodları
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
ksa, delphi, kodlar

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
C++,Delphi <tsunami> Visual basic , Delphi , C , C++ 6 19-06-2011 21:53:40
Delphi 7 Second Edition v7.2 ozan-tr Visual basic , Delphi , C , C++ 4 06-10-2008 01:33:43
Renk kodları Hades Diğerleri 1 07-09-2007 14:17:53
İnternette karşılaştığımız hata kodları ozan-tr Web Tasarımı 0 09-06-2007 15:41:57

Kapat
Şifremi Unuttum?