Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir?

Grafik Sözlük - Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir? ...

Cevapla
Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir?
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart

Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir?

Alt 19-06-2007 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Solvent nedir?
Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb. işlemlerde solvent
Kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan Solventlere, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterirler.
Halojensiz Solventlere, alifatik ve aromatik hidrokarbon bileşimleridir. Halojenli solventlere ise örnek olarak, metilklorit, etiklorit, etilenklorit, trikiloretanol, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış benzinler ve klorlanmış fenol verilebilir.
Solvent içeren ürünler nelerdir?
Temizleme ve yağ giderme maddeleri
Boya çıkarıcılar
Boya, vernik, cila ve reçineler
Yapıştırıcılar
Mürekkep ve mürekkep çıkarıcılar
Pestisitler
Kozmetikler
Solventlerin yarattığı tehlikeler nelerdir?
Solventler içerdikleri maddelere göre insan sağlığını farklı şekilde etkileyebilir. Solventlere maruz kalındığında, kaza olma ihtimali artabilir. Sürekli olarak bazı solventlere maruz kalındığında ise, kişilerin sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler oluşabilir. Örneğin deri iltihabı oluşumu gibi... Sağlık Üzerinde diğer muhtemel etkileri de maruz kalınan solventin özelliğine göre değişir. Çalıştığınız
Ortamda,
  • Solventlerin buhar ve gazlarını solunuyorsanız,
  • Solventler cilt ile temas edip, absorblanarak içeri alınıyorsa,
  • Sıvı solventler yutuluyorsa, bunlara bağlı olarak çeşitli etkiler görülebilir.
Örneğin,
Endüstride, oldukça yaygın olarak kullanılan organik solventlerle cilt temas ettiğinde egzama oluşur.
Halojenli solventlerden bazıları, beyin, böbrek ve karaciğerde zarara neden olabilir.
Metilpentanon gibi bazı solventler, düşük konsantrasyonlarda bile gözde ve burunda tahrişe ve baş ağrısına neden olur.
Ayrıca, solventlerin birçoğu yanıcı, uçucu, kolay buharlaşıp ortama zehirli veya patlayıcı gaz karışımları verebilen özelliğe sahiptir. Bazı solventlerin kanserojenik, ekotoksik, mutajenik ve uyuşturucu etkileri olabilir. Bunun dışında solventler su için zehirlidir Özellikle halojen içeren
solventler, yanmaları sonucunda dioksin ve furan gibi zehirli gazlar oluşturur.
Solvent üreticisinin yükümlülükleri:
Solvent içeren ürünler 11.7.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındadır. Bu yönetmelik hem solvent üreticisi hem de kullanıcılar için yükümlülükler içermektedir.
Solvent üreticisi;
“Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamınca Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayarak alıcı, kullanıcı ve depolayıcıyı ilgilendirmekle yükümlüdür. Güvenlik Bilgi Formlarının
Profesyonel kullanıcılar ile tehlikeli kimyasalları depolayanlara iletilmesi zorunludur. Alıcının bilgilendirilmesinden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı müteselsilen sorumludur.
Güvenlik Bilgi Formları, madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanımı, bileşim/içindekiler hakkında bilgi, tehlikelerin tanıtımı, ilk yardım tedbirleri, kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler, kullanma ve depolama, maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma, fiziksel ve kimyasal özellikler, kararlılık ve reaktivite, toksikolojik bilgi, çevreyle ilgili bilgi, bertaraf bilgileri, taşımacılık bilgisi, mevzuat bilgisi ve diğer bilgiler olmak üzere 16 başlığı içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

Solventler, yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. Etiket, üretici bilgileri, kimyasalın adı ve kapalı formülü, ürünün ticari adı, amaçlanan kullanım alanı ve içeriğine giren maddelerin tehlike sembolleri, risk ve güvenlik kodları, kimyasal tanımı ve etkin madde yüzdesi ve diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımlarını içerecek şekilde etiketlenmelidir.
Solventler, normal depolama ve taşıma koşullarında, sızma, kaçak, dökülme, bulaşma vb. yollarla ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlanmalıdır. Ambalajın şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından, gıda maddelerinin ambalajları ile aynı ve karıştırılabilir benzerlikte seçilmemelidir.
Solventler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin kötü
amaçlı veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışı kullanılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Solvent kullanıcısı;
Üretici veya satıcıdan Güvenlik Bilgi Formunu temin etmelidir.
Ürün etiketi ve Güvenlik Bilgi Formunda yer alan depolama, taşıma, kullanma talimatlarını uygulamalıdır.
Solvent içeren maddeleri kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
! İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak gerekli kişisel koruyucu donanım ve kıyafetleri kullanın.
! Halojen içeren solventli maddelerden kaçının.
! Solventlerinizi tasarruflu olarak kullanın.
! Solvent içermeyen su bazlı ürünlerin kullanımını tercih edin.
! Her bir işlem için ayrı solvent yerine çok amaçlı bir solventin kullanılmasını tercih edin.
! Solventleri ya da solvent içeren ürünleri sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
! Bu maddeleri kullanırken, etiketlerin üzerindeki tehlike bilgilerine ve güvenlik önerilerine dikkat edin.
! Solvent ve solvent içeren maddeleri hiçbir zaman kanalizasyona atmayın.
! Solvent veya solvent içeren herhangi bir ürün ile cilt temasından kaçının ve gereken yerlerde koruyucu giysiler kullanın.
! Cildinizden boya, yağ vb. maddelerin giderilmesi için kesinlikle solvent kullanmayın.
! İş sırasında solvent kullanırken yemeyin ve sigara içmeyin. Ayrıca çalıştıktan sonra, yemeden ve içmeden önce ellerinizi iyice yıkayın.
! Toksik gaz oluşturabilen klorlu solvent bu-harı içerebilecek olan alanlarda sigara içmeyin, kaynak yapmayın, ateşle yaklaşmayın ve çıplak ateş kullanmayın.
! Solventleri kapalı konteynırlarda saklayın ve solvent atıkları için sızdırmaz konteynırlar kullanın. konteynerlerin altına sızma ve dökülmeyi önleyici tablalar yerleştirin.
! Kapalı alanlarda, gerekmedikçe ve uygun havalandırma olmadıkça solvent içeren maddeler kullanmayın ve bu alanlarda gerektiğinde uygun maskeler kullanımını sağlayın.
Solvent ve solvent içeren atıklar ne yapılmalıdır?
Solventler kullanım ömrünü doldurduğunda atık haline gelmektedir. Belli bir bölümü buharlaşarak
ortam havasına karışmakta ve havalandırma ve proses bacaları sayesinde atmosfere hava emisyonları şeklinde verilirken belli bir bölümü de ortam havasına karışır. Ortam havasındaki solvent gerekli ölçümler yapılarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı”na uygun işyeri ortam havasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Çalışanlara gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır. Bacadan atılan emisyonlar da “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde verilen sınır değerleri ve koşullarını sağlamalıdır.
Atık haline gelen solventler, içerdiği maddenin özelliği itibariyle “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”ne göre tehlikeli atık olarak adlandırılır ve yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli atıklar;
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı veya geçici lisans almış solvent geri kazanım tesislerinde işlenmelidir. Ayrıca bu tesislere nakliyesi Valiliklerden lisans almış nakliye araçları ile yapılmalıdır.Size yardımcı olması amacıyla, solvent lisanslı geri kazanım firmaların ait bilgiler tabloda verilmiştir.
Adı geçen bu firmaların lisans süreleri hakkındaki güncel bilgileri Bursa Çevre Merkezi, Çevre ve
Orman İl Müdürlükleri veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alabilirsiniz.


FİRMA ADI / TELEFON
ÇINKANLAR KIMYA
0–232–479 56 08
İZMİR
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Solvent geri kazanımı
MEVCUT DURUM
Lisanslı
11.05.2007


FİRMA ADI / TELEFON
SATE GIDA
0–232–877 04 53
İZMİR
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Kirli tiner ve atık boya çamurundan antipas geri kazanımı
MEVCUT DURUM
Şartlı lisans
08.07.2005


FİRMA ADI / TELEFON
GRUP BOYA
0–232–479 56 08
İZMİR
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Atık boya çamuru geri kazanımı
MEVCUT DURUM
25.10.2007


FİRMA ADI / TELEFON
ABAK TICARET
0–312–815 43 20
ANKARA
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Solvent geri kazanımı Lisanslı
MEVCUT DURUM
03.10.2005


FİRMA ADI / TELEFON
IZVAR AMBALAJ
0–262–751 21 31
KOCAELİ
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Varil yıkama tesisi
MEVCUT DURUM
20.08.2007


FİRMA ADI / TELEFON
BOLU ÇIMENTO
0–374–226 47 70
BOLU
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Boya çamuru
MEVCUT DURUM
01.10.2007


FİRMA ADI / TELEFON
GÜRPET
0–232–257 67 33
İZMİR
TESİSTE İŞLENEN ATIKLAR
Atık solvent geri kazanımı
MEVCUT DURUM
14.05.2005
Geçici..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Grafiker002 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Grafiker002

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 20-06-2007 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
VOLKAN dijital baskıda kullanılan solvent ne tyür solventtir ve insan sağlığına ne kadar zararlıdır kanser-vs. etkisi oluyormu
Bu mesajdan alıntı yap
Gökhan TEKİN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Gökhan TEKİN

ARTniyetli

Fotoğrafçı / Bursa

Standart
Alt 23-06-2007 #3
VOLKAN dijital baskıda kullanılan solvent ne tyür solventtir ve insan sağlığına ne kadar zararlıdır kanser-vs. etkisi oluyormu
Kanserojen madde içerdiği için neredeyse tüm avrupa ülkelerine giriş i yasaktır. Uzun süreli solvent ile çalışanlarda kanser başlangıcı görülme olasılığı vardır.
Bu mesajdan alıntı yap
Grafiker002 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Grafiker002

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 24-06-2007 #4
Kanserojen madde içerdiği için neredeyse tüm avrupa ülkelerine giriş i yasaktır. Uzun süreli solvent ile çalışanlarda kanser başlangıcı görülmüştür genelde.
ben işi bırakıyorum eleman arayan varmı
Bu mesajdan alıntı yap
Bahtınur YILDIZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Bahtınur YILDIZ(34)

Grafiker / Tekirdağ

Standart
Alt 24-06-2007 #5
biizim ustalarıda kontrolden geçirmek lazım..Benim makinada da master kağıt sardı geçen tamburu çıkardım solventle sildimmSolvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir? artık silmem.
Bu mesajdan alıntı yap
ozan-tr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ozan-tr(28)

Matbaacı / Burdur

Standart
Alt 24-06-2007 #6
Solvent cız ozaman beynimizdeki 12 milyar hücremizden 1 tanesine yazalım..Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir?
Bu mesajdan alıntı yap
quick isimli Üye şimdilik offline konumundadır

quick

Öğrenci (Grafik) / Kahramanmaraş

Standart
Alt 25-06-2007 #7
solvet hiç dikkatimi çekmedi, superagum kadar
ama bana bir amonyak koklattılar öldüm sandım Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir? gözlerim karardı birden Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir? bayılıyordum Solvent Nedir? Nerelerde Kullanılır? İnsan ve çevreye etkileri nelerdir?


detaylı bilgi için teşekkürler hocam
Bu mesajdan alıntı yap
plotter isimli Üye şimdilik offline konumundadır

plotter(43)

Grafiker / Rize

Standart
Alt 23-10-2007 #8
solvent baskı yaparken kullandığınız bir maske türü varmı..
Bu mesajdan alıntı yap
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 05-11-2007 #9
Bilme hakkı!
Sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini hedeflemeyen, tedaviye öncelik veren sağlık hizmeti anlayışı; çalışanların “bilme hakkı”nın gözetilmesini engelleyip işyerlerinde uygunsuz çalışma koşullarını teşvik ederek durumun en sağlıksız biçimde devamlılığını sağlıyor.

Toplumun önemli kesiminin sorundan habersiz olduğu veya anlamlı bir beklentisinin olmadığı ülkemizde, sorunun nedeninin temel sağlık eğitimi eksikliği olduğunu söyleyebiliriz.
Kazalara karşı önlem alınmayan, meslek hastalığı tespiti yapılmayan, çalışanları bilgilendirilmeyen ortamlarda “durumunu kadere bağlayan” işçi doğal olarak sağlık isteminde bulunmayacak.

Örgütlenme-bilgilenme eksikliği ve sağlık politikalarının tartışılmaması sorunu önemsiz kılabiliyor. İlginçtir; Türkiye’de işçi ile işverenin anlaşabildiği tek konu sağlık isteminin biçimi. Sağlık sorununu farklı algılayan işçilerle işverenlerin sağlık beklentisi “tedavi hizmeti” noktasında kesişiyor. Bu uyum, toplu iş sözleşmelerine sağlık istemi girmemesini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarında çalışma ortamı sağlığının konuşulmamasını gerektiriyor.

Gelişmiş ülkelerde sendikal örgütlenme ve toplumsal duyarlılık, sağlık eğitimini ve paralel olarak sağlığın korunmasını gerektirdi. Bu ülkelerde koruyucu sağlık hizmetleri Türkiye’ye göre çok daha üst düzeyde. Çokuluslu şirketler, bizim gibi ülkelerde çok daha farklı bir yol izleyerek kendileri için uygun ortamları sağlayabiliyor. Son yıllarda birçok “kirli endüstri” Türkiye’ye kaydı. Kendi ülkelerinde üretemedikleri; çimento, lastik, otomotiv, akü, gibi ürünleri yasaların uygulanmadığı, kamuoyu duyarlılığının gelişmediği, risklerin götürülerinin işçiye kesildiği ülkelerde fabrika kurarak veya fabrikaları satın alarak yapmak istiyorlar.

En son Çorum’da gezdiğim İngiliz David S. Smith Holding sermayeli Çopikas isimli kâğıt ve oluklu mukavva fabrikası ile Fransız Lafarge ile Yibitaş ortaklığı sonucu kamudan özelleştirilen çimento fabrikası tipik örnekler oluşturuyor. Bu iki fabrikada da ISO, OHSAS gibi her türlü standart evraklarla oluşturulmaya çalışılıyor ve tüm üretim süreci ve çalışanlar “kontrol listeleri” ile sürekli denetleniyor. Ancak işçinin sağlığı ile ilgili hep aynı savunma yapılıyor; “işçi korunmak istemiyor”. Örneğin; işçi, işitme kaybını “gürültüye alışmak” olarak yorumladığı için kulak koruyucusu takma gereksinimini de duymuyor. Ya da işçi, güzel ve keyif verici kokusu nedeniyle bir solvent (çözücü) karşısında korunma gereksinimi duymayabiliyor. Bir süre sonra gelişen solvent bağımlılığı ve karaciğer harabiyeti işçiyi iş yapamaz duruma getiriyor. Bir işveren vekili tiner bağımlısı olan işçiyi “işten atmak yerine en iyi şekilde tedavisini sağladık” diyor ve bu davranışın örnek olduğunu söylüyor. Aynı işyerindeki işyeri hekimi ise tedavinin tüm ayrıntılarını övünerek anlatıyor. Ancak ne solvent bağımlısı işçiye, ne de aynı yerde çalışan diğer işçilere solventin zararları anlatılmadığı gibi herhangi bir koruyucu önlem de alınmamış. Tedaviyi çok iyi takip eden hekim, hasta işçinin çalıştığı üniteyi dahi bilmiyor.

Tüm olası sağlık sorunlarının çözümü, işçinin öğrenme hakkının korunmasından geçiyor. Kullanılan maddeler, maddelerin kabul edilebilir değerleri ve çalışma ortamında olması gereken maksimum değerler işçi tarafından mutlaka bilinmeli. Çalışma ortamında risk oluşturan sağlık ve güvenlik tehlikeleri tüm çalışanlara anlatılmalı.

Çalışma ortamında; gaz, buhar, toz, gürültü, ısı, nem, basınç, hava akımı, radyasyon gibi ölçümler yapılarak yoğunlukları belirlenmeli. Kimyasal maddeleri üreten firmalar, madde ile birlikte maddenin sağlık ve güvenlik sakıncalarını içeren, Tehlike Bilgi Formu, Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu gibi açıklayıcı belgeleri kullanıcı firmaya iletmek zorundadır. Bu bilgiler işçiye verilmesi gerekirken, işçinin veya sendikasının bilgilenme isteminin bulunmaması sonucu bilgi hedef kitleye ulaşamıyor.

Tek tek bireyler sağlığına sahip çıkmadığı durumlarda sağlıkta toplum katılımı sağlanamaz ve sağlık sorunlarının çözüm yolu açılamaz.
Toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi, sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak, öğrenme ve bilme hakkını savunmaktan geçer.

Sendikalar; ücret politikası üzerine kurulmuş sendikal mücadele yerine, soruna işçi cephesinden bakmalı, “sağlıklı çalışma hakkı” temel alınarak “bilme hakkı” gözetilmelidir. Bu çerçevede verilecek sendikal mücadele, örgütsel yapının güçlenmesine, kültürel zenginleşmeye ve aynı zamanda meslek hastalıkları ve iş kazaları primlerinin sağlık, güvenlik veya tazminat olarak işçiye dönmesine olanak sağlayacak.

Alıntı: Celal EMİROĞLU..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
koray isimli Üye şimdilik offline konumundadır

koray

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 26-11-2007 #10
slm geçen günki solvent yangınında birebir etkilendik. giysilerimizin yıkama ile temizlenmeyeceğini söylediler ve temas ettiğimiz herkesin etkileneceğini bildirdiler şimdi size soruyorum solvent giysi ve insanlarda etki bırakıyor mu? bana bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
solvent, kozmetik solventleri, kirli tiner, izvar ambalaj, insan sagligi, halojen, gurpet, gaz, cinkanlar kimya, cilt, cevreye etkileri, buhar, solvent nedir, solventlerin ozellikleri, toksik gaz

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Plugin Nedir , nasıl kullanılır. Gökhan TEKİN Plugin 33 10-02-2012 13:00:18
Windows Live SkyDrive Nedir? Nasıl Kullanılır. VolkanTEKiN Forum Hakkında 3 23-10-2011 20:25:50
freehand'de Overprint nedir? Nasıl kullanılır? Bahtınur YILDIZ Freehand 26 09-05-2011 11:55:35
Logo Yapmanın Püf Noktası Nelerdir? mutti Logo Tasarımları 11 15-04-2008 08:00:46
Flash Kullanımının Yan Etkileri Hades Graficafe 3 19-08-2007 11:12:30

Kapat
Şifremi Unuttum?