Tipografi Terminolojisi

Grafik Sözlük - Tipografi Terminolojisi ...

Cevapla
Tipografi Terminolojisi
Hatice ÇAVDAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Hatice ÇAVDAR

Kargacık Burgacık

Grafiker / İstanbul

Standart

Tipografi Terminolojisi

Alt 31-05-2007 #1
Sponsorlu Bağlantılar

TİPOGRAFİ TERMİNOLOJİSİ

Asılı Girinti : Bir paragrafın ilk satırının sol marja hizalandığı diğer satırlarına eşit miktarda girinti verildiği bir doküman stili.Liste halinda bilgi vermekte kullanılan etkin bir stildir.Bazen “asılı metin” de denebilir.

Başlık Metni:Gövde metninden daha büyük olan ,manşet ve başlıklarda kullanılan yazı.

Birleşik Harf:Bir birim olarak çizilen iki ya da daha fazla harf(ligature).Bazı yazı tiplerinde belirli harf çiftleri yan yana basıldıkları takdirde hoş durmayacak biçimde üst üste biner.Bunun yerine bir birleşik harfin konulması bu gibi durumlarda görünümü iyileştirir.Örnekler arasında fi ve fl çiftleri yer alır.

Bloklu:Tipografide metin sol ve sağ marjlarına hizalıysa bloklanmış,yani iki yana yaslı olur.

Cetvel Rakamları:Hepsi aynı genişlikte olan rakamlar.Verilerin tablo halinde sunumunu kolaylaştırır.Aynı zamanda izalı rakamlarda denir.

Dikit:Bir yazı tipinde/k,b ve d) harflerin diğer küçük harflerin x yüksekliğinin üstüne taşan kısmı.

Dingbat:Harf veya rakam(alfasayısal) olmayan karakter.Dingbant fontlar tamamen bu karakterlerden oluşur ve oklar, madde imleri ve araçlar gibi sembol ve diğer süslerin kaynağıdır.

Dul:Bir paragrafın sonunda tek başına kalan kelime ya da kelim parçası.

Eğik:Bir yazı tipinin eğik türü(oblique).Eğik yatığa(italik) benzer ama gerçek italiğin el yazısı benzeri niteliğini taşımaz.

Em,Em Boşluğu,Em Karat:Tipografide yaygın biçimde kullanılan bir ölçü birimidir.Em, punto genişliğidir.Örneğin 12 punto yazıda bir em 12 punto genişliktedir.

Em Dash(ayırıcı tire):Bir cümledeki kesintiyi göstermekte kullanılan,em genişliğinde bir çizgi.

En,En Boşluğu,En Karat: Tipografide yaygın biçimde kullanılan bir ölçü birimidir.En tipik olarak punto genişliğinin yarısıdır.

En Dash(bitiştirici tire): En uzunluğunda bir tire,bir değer aralığını gösteriri.Bazı dizgiciler ayırıcı tire yerine bitiştirici tire kullanmayı tercih eder.

Font: Bir yazı tipinin belirli bir stil,ağırlık ve genişliği.Örnek olarak Times Roman Bold Extended verilebilir.Times bir yazı tipi ailesidir,Roman bir stildir,Bold bir ağırlıktır,Extended isebir genişliktir.Font ve yazı tipi genellikle bir diğeri yerine kullanılır.
Elle dizgide font terimi belirli bir yazı tipi tasarımının tek bir punto boyunu betimlerdi. Sayısal dizgi teknolojisi ölçeklenebilir fontlara olanak tanıdığından bir fontu tanımlayan punto boyu artık geçersizdir.

Font Ailesi: Aynı zamanda yazı tipi ailesi de denir.Birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış benzer fontların bir koleksiyonu.Örneğin Garamond ailesi roman ve italik stilleri,muhtelif ağırlıkları(regular.semibold ve bold)ve çeşitli genişlikleri (extended ve compressed)içerir.

Font Kontrastı: Bir fontun karakterlerinin çiziminde kullnılan hatların kalınlık erimi.Örneğin Helvetica fontunun kontrastı düşüktür çünkü;harfler özdeş kalınlıkta hatlarla çizilir.Diğer bi yandan Bodoni fontu yüksek kontrasta sahiptir.

Galley Prova: Nihayi kopyaya son okuma yapılmasına izin verecek kadaryakın olan ve sayfa bağlanmadan önce alınan prova. Aynı zamanda tahsisi çıkışı da denen bu prova dizgi hatalarının kontrolünde kullanılır.

Gövde Metni: Bir doküman’ın başlık ve spotlarından ayrışan ana metni.

Greeking: Sayfa tasarımı amacıyla asıl metnin yerini tutacak anlamsız metin.

Harf Aralığı: Özdeşlik algılaması oluşturmak için karakter çiftleri arasındaki yatay mesafenin ayarlanması, kerning ; manşet gibi büyük yazı karakterleri kullanıldığında kritiktir.Yan yana gelen “Ty” harfleri, “y” nin kuyruğunun “T” nin kanadı altına girmesi için ayar gerektirir.

Harf Aralıkları:Harf aralıkları ayrı bir metin bloğuna bütün olarak yapılır ve buna izlemede denir.Bu,harf çiftlerinin arasındaki mesafeyi ayarlayan harf aralığından farklı bir şeydir.Harf aralıkları okunaklığı artırmak ve belirli bir alana metni oturtmak için kullanılır.

Hizalama:Metini marjlar arasındaki yerleşimi.Metin genellikle sadece bir marja sola ya da sağa hizalanır ve sola/sağa yaslı ,ya da soldan /sağdan bloklu olarak adlandırılır.Her iki marjdada yaslanan metne bloklu metin denir.

İnisiyal harf: Bir paragrafın ilk büyük harfinin daha büyük puntoyla yazıldığı ve ilk satırın üstüne hizalandığı bir doküman stilidir.Metinde bölüm gibi yeni bir ayrımın başladığını gösteriri.

İtalik: Bir yazı tipinin eğik ya da el yazısı benzeri sürümü.Düz duran yazı tiplerine genellikle roman denir.

İzleme:Bir metin bloğundaki karakterler arası ortalama mesafe .Bazen harf aralıklarıda denir.

Kabartma harf: Bir paragrafın ilk büyük harfinin daha büyük puntoyla yazılması ve metnin ilk satırının çizgisine hizalanması.İnisiyal harfle karşılaştırın.alıntıdır...Devamı var arakadaşlar ekliycem
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Hatice ÇAVDAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Hatice ÇAVDAR

Kargacık Burgacık

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 01-06-2007 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
Devam

Kalın Yazı: Daha koyu ve kalın hatlarla göze çarpacak biçimde göntülenen yazı tipi.(Bold)

Karakter: Tipografide bir harf ,işaret ya da noktalama işareti gibi tek bir element.Bu tipografik elementlerin tanımlanmasında kullanılmaya başlanan yeni terim,Latin alfabesi olmayan karakterler söz konusu olduğunda daha betimleyici olan (kabartma şekil anlamına gelen)glyph sözcüğüdür.

Karakter Kodlaması: Kodlama , karakter kodlarını bir fontun şekilleri ile eşleyen bir tablodur.En son font teknolojisi olan ve bilinen hemen tüm alfabeleri barındıracak biçimde tasarlanmış olan Open Type ‘ta 32.768 olası tipografik kod vardır.

Karat: Belirli bir boşluk boyu için kullanılan bir dizgi terimi.Örneğin bir em karat punto boyu genişliği, en karat ise bunun yarı genişliğidir.

Kelime Ağırlığı: Okunaklılığı artırmak için veya bir metin bloğunu belirli bir yere sığdırmak için kelimeler arasında verilen ortalama boşluk.

Klavye Düzeni,Klavye Eşlemesi: Belirli bir tuşa ya datuş bileşimine basıldığında hangi karakterin üretileceğini belirleyen tablodur.

Leke Değeri: Bir metin bloğunun tutarlılığı.Bu,karakterleri oluşturan hatların kalınlığına olduğu gibi,metin bloğunda kullanılan puntoya ve satır aralığınada bağlıdır.Deneyimli dizgiciler “leke değeri” derken ,metnin tutarlılığı ,metin kompozisyonunda beyaz boşluk akışları olamaması ve düzgünlüğünden bahseder.

Madde İmi
:Bir listedeki öğeleri göstermekte kullanılan bir daire veya başka bir özel karakter.

Metni Oturtmak: Metnin tanımı bir alan ya da sayfa sayısına sığması için boy ve boşluklarının ayarlanma süresi.Hesaplamayla ya da metin oturana kadar bilgisayarda yapılacak ardışık ayarlamalarla gerçekleşebilir.

Negatif Yazı ,Negatif Metin
: Siyah üzerine beyaz ya da koyu zemin üzerine açık basılan yazı.

Open Type: Eski font teknolojilerinin problemlerini çözer.Open Type fontlar platformlar arası uyumludur ve hemen her dilde dizgiye izin vereceke biçimde onbinlerce şekilden oluşan karakter setlerini içerebilir.Küçük/büyük harfler (smallcap) ve eski tarz rakamlar gibi özel karakterler de ayrı bir font olmak yerine Open Type fontlara dahil edilmiştir.Adobe, ölçeklenebilir OpenType fontlara ek olarak dar bir punto aralığında dizilmek üzere tasarlanmış bir dizi OpenType fontu olan Opticals seçeneğinide sunar.

Ortalanmış Metin: Sol ve sağ marja eşitlenmiş şekilde yerleştirilmiş metin.

Paragraf Çizgisi:Metin bloklarını ayıran ve sayfadaki garfikleri yalıtan garfik çizgiler.

Pi Karakterleri
:Sıradan fontlara dahil edilmeyen ,matematik sembolleri gibi özel tipografik karakterler.

Pika
:Bir inçin yaklaşık altıda biri olan birim.Bir pika 12 puntoya eşittir.

Punto:Tipografide bir ölçü birimi.

Punto Boyu:Bir fontun boyunu betimlerken kullanılan yaygın yöntem.

Roman: Bir yazı Tipinin(italik sürümün aksine) dik duran stil.

Sağa Yaslı:Sağ marja hizalanmış olan metne sağa yaslı denir.

Sarkıt:Bir küçük harfin (y,p ve q gibi) satır çizgisinin altına sarkan kısmı.Çoğu yazı tipinde J ve Q harflarde satır çizgisinin altına sarkar.

Satır Çizgisi:Bir yazı tipindeki karakterlerin çoğunu üzerinde durduğu varsayılan hayali çizgi.

Serif: Yazı tipi tasarımında bir harfi tanımlayan ana hatların uçlarında görünen,dekoratif amaçlı küçük süslemeler.

Sıkıştırılmış font: Fontun belirli bir mekana daha fazla karakter sığdırmak için kullanılan daha dar sürümü.

Solay yaslı: Sol marja hizalanmış olan metne sağa yaslı denir.

Stil
: Bir yazı tipinin ailesini oluşturan yatık ve kalın gibi varyasyonlardan biri.

Ters Yatık: Geriye doğru yatık olan yazı tipi.(italiğin tersi)

True Type: Ölçeklenebilir bir font teknolojisi.

Type1:Sayısal metin için standart format.Adobe tarafından geliştirilen type1 kısa bir süre öncesine kadar en yaygın bulunan yazı tipi formatıydı.Type1 ‘in yerini çok daha fazla sayıda karakter,çoklu dil ve nota yazımı ve benzeri unsurlara sahip dillerde dizgi için yayılabilen elementler sunan OpenType fontlar aldı.

Üstü Çizili: Temel olarak iptal işlemini gösteren bütün harflerin üstüne çizgi çekilmiş metin.

X Yüksekliği: Geleneksel olarak X yüksekliği küçük x harfinin yüksekliğidir.Genel bir kural olarak küçük harflerin sarkıt ve dikitleri hariç gövde yükseklikleridir.Bazı küçük harfler tasarımlarının bir parçası olarak sarkıt ve dikitleri olmadan bile x yüksekliğini hafifçe aşabilir ya da altında kalabilir.Belirli büyük harflerin genişliğine dayalı bir ölçü olan aynı puntodaki farklı yazı tipleri arasında x yüksekliği önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir.

Alıntıdır...

Biraz parçalanmış oldu arkadaşlar kusuruma bakmayın Tipografi Terminolojisi
Bu mesajdan alıntı yap
belqin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

belqin

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 01-06-2007 #3
Bilmemiz gereken terimler. Paylaşım için teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
Nüket HOTALI isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Nüket HOTALI(45)

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 01-04-2008 #4
Büyük emek...
Herkes günde üç kez tasarıma başamadan önce aç karnına okusa yeterTipografi Terminolojisi
Bu mesajdan alıntı yap
Standart
Alt 02-04-2008 #5
saygıyla eğiliyorum Tipografi Terminolojisi Teşekkürler
Bu mesajdan alıntı yap
muammer_k41 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

muammer_k41(30)

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 03-04-2008 #6
tşkler ya bilmek lazım
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
olcu birimleri punto, kontrasti, karat, kabartma harf, italik, inisiyal, greeking, govde metni, galley prova, em boslugu, egik, dul, dingbat, dikit, dash, cetvel rakamlari, bloklu, birlesik harf, baslik metni, asili girinti, pika font, terminolojisi, tipografi, tire

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
3d tipografi Mustafa KÜÇÜK 3D Studio Max 24 14-10-2009 16:21:44
Tipografi sadecedize Tipografi Tasarımları 32 18-07-2009 20:59:03
tipografi destnyy Graficafe 9 25-02-2008 14:50:44
Tipografi Su N/A3 Serbest Çalışmalar 2 04-02-2008 23:07:29
tipografi alone_in_the_dark Freehand 5 11-08-2007 10:33:14

Kapat
Şifremi Unuttum?