Vinil Türk Reklam Bannerı

Anadolu cam afiş yarışması

Yarışma Organizasyonları - Anadolu cam afiş yarışması ...

Cevapla
Anadolu cam afiş yarışması
Cahit GÜLDEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Cahit GÜLDEN(58)

Eğitimci Grafiker

Grafiker / İstanbul

Standart

Anadolu cam afiş yarışması

Alt 27 Mart 2013 #1

CAM ŞİŞE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK
Afiş Tasarım Yarışması
Bu yarışma, Anadolu Cam tarafından GMK Grafik Yarışmaları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
CAM ŞİŞE ÇEVREYE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNU BİLİYOR,
BİZ DE SORUMLULUĞUMUZU BİLELİM!
Sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını
tehlikeye atmamaktır. Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik için şarttır. Sürdürülebilir tüketim ve üretim
davranışları ekonomik ve sosyal refahı artırırken kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltır; geleceği
kurtarır.
CAM ŞİŞELER
 %100 geri dönüştürülür, madde kaybı olmaz
 Defalarca, sonsuz kere geri kazanılır
 İçindekinden bir şey almaz, ona bir şeyler katmaz; hep sağlıklıdır
 Özellik kaybı hiç olmaz; ilk gün neyse hep odur
 Geri dönüşmüş cam ambalajı eritmek için gereken enerji, yeni cam kavanoz ya da şişe yapmak
için harcanandan daha azdır
Kaynakları hızla yok olan dünya için onları geri dönüştürelim ki, dönüşü olmayan bir yola girmeyelim.
Cam gibi berrak, sağlıklı ve güzel bir gelecek için geri dönüşüme önem verelim. Bunu hem kendimiz
hem de gelecek nesiller için yapalım.
Afiş tasarımından beklenenler:
Bu anlatılan özellikleri taşıyan tek ambalaj malzemesi olduğunu anlatmak için bunu nasıl duyuralım?
Farkındalığı nasıl artıralım?
İlgiyi nasıl çekelim?
Herkesin sorumlu ve duyarlı günlük davranışlarıyla sürdürülebilirliğe dolayısıyla sağlıklı bir geleceğe katkısı
olabileceğini nasıl hatırlatalım?
İnsan geleceğini şekillendirebilir…
Yararlı linkler:
Anadolu Cam
Anadolu Cam
Hayata Cam Kat
http://www.friendsofglass.com.trhttp...you.com/#/home
EVKO VAKFI
HayataCamKat's channel - YouTube

https://www.greenstudentu.com/encycl...ecycling/glass
Recycling INDUSTRY Dergisi 2011
Glass Packaging Institute
Yarışma Şartnamesi
Yarışmanın Adı: Cam Şişe ve Sürdürülebilir Gelecek - Afiş Tasarım Yarışması
Konu
Yarışmanın konusu cam ambalajların %100 ve sonsuz kere dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğu
gerçeğinin yansıtılmasıdır.
Amaç
Bu gerçekten yola çıkarak geri dönüşüm bilincinin yaratılması, güçlendirilmesi ve cam ambalaj geri
dönüşüm miktarlarının artırılması dolayısıyla hammadde ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktır.
Değerlendirme Kriterleri
Seçici kurul değerlendirmesinde, cam ambalajın %100 geri dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olduğunu,
dolayısıyla yaşam kalitemizi artırabileceğini ve gelecek nesillerin daha kaliteli bir dünyada yaşamalarını
sağlayabileceğini yansıtan afiş tasarımlarını arayacaktır.
Afişlerin Kullanım Alanları
Yarışma sonunda ödül kazanan ve sergilemeye uygun görülen afiş tasarımları, müşterilere yönelik
etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası, sosyal medya kanalı, sergi,
katalog ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda Anadolu Cam tarafından kullanılabilecek ve
sergilenebilecektir.
Kimler Katılabilir
 Yarışma, güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açıktır.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayımlanmış afişler yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
 Katılacak afişlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
 Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, afişlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Yarışmaya katılmak için, Anadolu Cam tarafından hazırlanmış olan başvuru formu, eksiksiz
ve doğru olarak doldurularak afişle birlikte teslim edilmelidir.
 Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 afişle katılabilir; ancak birden fazla ödül alamaz.  Şişecam ve bağlı şirketleri ile Anadolu Cam ilgilileri ve Seçici Kurul üyelerinin birlikte çalıştıkları
kişiler (akraba, ortak, eleman vb.) yarışmaya katılamazlar.
Afiş Boyut ve Özellikleri
Tasarımlar elle veya dijital ortamda yapılabilir.
Çalışmalar bir adet A3 boyutunda çıkış ve bir adet CD kaydı (1/1 ölçekte 48cm x 68cm ebadında,
304.8 dpi, CMYK, .tiff dokümanı) olarak teslim edilecektir.
Tasarımlarını bilgisayar ortamı dışında opak olarak hazırlayıp göndermek isteyen katılımcılar,
çalışmalarının orijinalini A3 ebadında hazırlayıp zarar görmeyecek bir şekilde ambalajlayarak
göndermelidir. Dereceye giren afişler Anadolu Cam tarafından gerekli görülen büyüklükte
çoğaltılabilir.
Afişlerin İşaretlenmesi
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece
6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz afişin arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de
yer almalıdır. Afişin üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz.
Birden fazla çalışma varsa, her çalışma ayrı bir rumuzla, ayrı bir zarf içinde gönderilmelidir.
Afişlerin Gönderilmesi
Zarf ve afişler hasar görmeyecek şekilde paketlenip 1 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar
aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan
Anadolu Cam sorumlu değildir.
Yukarıda belirtilen şartlara ve yarışma takvimine uymayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
Yarışma Sekretaryası
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü
İş Kuleleri Kule 3 Kat:18
4. Levent – İSTANBUL
Tel: 0212 350 3708
Yetkili Kişi: Selin Şenyılmaz
Afiş Hakları Ve Geri Gönderme
Yarışmada ödül alan afişlerin telif ve yayın hakları Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’ ye ait olacaktır. Sözü
edilen afişler Anadolu Cam tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde, sergilemede kullanılabilecek
ve Anadolu Cam arşivine girecektir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri afişlerin telif ve yayın haklarını, Anadolu Cam’ın ödemiş olduğu
ödül bedeli ile, süresiz olarak Anadolu Cam’a verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınai
Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen afiş/afişlerin çoğaltma, işleme,
yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzı ve sair tüm haklar için Anadolu Cam’a
izin/muvafakatname verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan afişler için, afiş sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve afişin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı, maddi, manevi tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
Anadolu Cam afişler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel
ödemeyecektir.
 Anadolu Cam yarışmacının yazılı onayı olmadan afiş üzerinde hiçbir ekleme, düzeltme ve
değişiklik yapamaz.
 Anadolu Cam ödül almayan bir eseri afiş olarak kullanmak amacıyla satın almak isterse,
üçüncülük bedeli olan 2.500 TL karşılığında afişin kullanım hakkını devralabilir.
 Elle yapılan afişlerin geri gönderimi isteniyorsa başvuru formunda belirtilmelidir.
Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2013
Son Teslim Tarihi: 01 Nisan 2013
Jüri Değerlendirmesi: Son teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Sonuç Duyurusu: En geç 30 Nisan 2013
Yarışma koşulları, şartname, başvuru formu ve yarışma sonuçları Anadolu Cam ve Hayata Cam Kat
web sitelerinden elde edilir. (Anadolu Cam) (Hayata Cam Kat)
Seçici Kurul
 Aydın Erkmen (Grafik Tasarımcı)
 Onur Bayiç (Grafik Tasarımcı)
 Ali Batı (Grafik Tasarımcı)
 Kenan Ünsal (Grafik Tasarımcı)
 Ulaş Eryavuz (Grafik Tasarımcı)
 Oya Akman (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)
 Erdal Seyhan (Anadolu Cam)
Ödüller
 Birincilik Ödülü: 7.500 TL
 İkincilik Ödülü: 5.000 TL
 Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL
 Üç Adet Mansiyon: 1.500 TL
Derece alan eserler Anadolu Cam Sanayii A.Ş. web sitesi (Anadolu Cam), Hayata Cam Kat
(Hayata Cam Kat) web sitesi ve sosyal medya sayfalarından (Facebook ve Twitter)
duyurulacaktır. Ayrıca kazananlara telefonla bildirimde bulunulacaktır.
Aynı kişi birden fazla ödül alamaz.
Anadolu Cam, yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada tüm ödülleri
dağıtmayı ve seçici kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt eder.
Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını içeren rapor Yarışma Sekretaryasından edinilebilecektir. Yarışmaya
katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Seçici Kurulun kararlarını kabul etmiş olurlar.

Dilimize sahip çıkalım.
Takıldığımız yerlerde alttaki linki tıklayalım.

TIKLA

'Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır,
akıllı adam ise kendini eleştirenlerin,
kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.'

L. Ron Hubbard

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Anadolu Medeniyetleri Baskı Tasarım Yarışması (4.750 TL Ödüllü) kampanyasosyal Yarışma Organizasyonları 1 13 Ekim 2012 18:23
Altın portakal afiş yarışması için afiş fareliadam Afiş Tasarımı 6 28 Mart 2012 18:15
Karayolu Trafik Güvenliği Afiş Tasarım Yarışması, Film Senaryosu ve Film Yarışması mavigri Yarışma Organizasyonları 4 19 Ocak 2012 12:20
bahar şenliği afiş yarışması için yaptığım afiş tasarımım wolky66 Afiş Tasarımı 10 06 Nisan 2010 21:06
Vergi Haftası Afiş Yarışması Afiş Çalışması bluxdesigner Afiş Tasarımı 11 21 Mart 2009 10:50

Kapat
Şifremi Unuttum?