Vinil Türk Reklam Bannerı

Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme

Temel Tasarım İlkeleri - Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme ...

Cevapla
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Cahit GÜLDEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Cahit GÜLDEN(58)

Eğitimci Grafiker

Grafiker / İstanbul

Standart

Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme

Alt 27 Ağustos 2007 #1

Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Giriş
İnternet eğitimden sağlığa, ticaretten turizme, iletişimden kültüre, bir çok alanda etkisini göstermektedir. Buna paralel olarak sayısız yeni web sitesi yayına geçmekte, beraberinde çok çeşitli reklam uygulamalarını da kullanıcıya sunmaktadır. Bu arz talep dengesi içinde, günümüz reklamcılık sektörünün vazgeçilmez parçası olan internet reklamcılığı oluşmuştur. İnternet reklamcılığı tüm geleneksel reklam yöntemlerinin özelliklerini yapısında barındırdığı gibi, bunun yanında yapılan reklamın başarıya ulaşıp ulaşmadığının ölçümlenebilmesi ve hedef kitle ile bire bir iletişim kurabilmesi özelliklerine de sahiptir. Ayrıca Morgan Stanley’nin 2004 yılında yaptığı bir araştırmaya göre; diğer medya araçları ile karşılaştırıldığında 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi radyonun 38 yıl, televizyonun 13 yıl, internetin 5 yıl olması, internetin hedef kitleye ulaşmadaki hızını da göstermektedir.

İnternet ortamında kullanılan ilk reklam modeli webdir. Fakat çok çeşitli web sitelerinin yarattığı karmaşa alternatif reklam modellerinin gelişmesine neden olmuş, bunun sonucunda butonlar ve bannerlar ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bu reklam modellerine text links (metin bağlantılı) reklamcılık, e-posta reklamları, içerik sponsorlukları, Pop-Up (istenmeden beliren) reklamlar da eklenerek internet reklamcılığı dünyası çeşitlilik kazanmıştır.1. Banner Reklamlar
Bulunduğu siteden başka sitelere köprü görevi gören, bir ürün veya hizmeti tanıtan reklam araçları olarak tanımlanan banner reklamlar, statik (durağan), animasyonlu (hareketli), interaktif (etkileşimli) oluşuna, piksel cinsinden boyutlarına ve uygulanış biçimlerine göre farklılıklar göstermektedir.

En çok kullanılan banner şekli, 468x60 (tam banner) veya 234x60 (yarım banner) piksel boyutunda sayfanın üstüne yerleştirilen biçimidir. Bannerların boyutları, dosya büyüklükleri ve yaklaşık yüklenme süreleri İnternet Reklam Bürosu (I.A.B. - Internet Advertising Bureau) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde saptanır.
İnternetin başlangıcından itibaren ortaya çıkan ilk reklam türü olması açısından banner reklamlar internet reklamcılığında çok önemli bir yere sahiptir. Günümüzde internete ilk defa reklam veren şirketlerin çoğu, görsel açıdan zenginliği, kullanıcı ile etkileşime geçilebilmesi ve üretim maliyetinin düşüklüğü sebebiyle alternatif reklam arayışına girmeden banner reklamları tercih etmektedirler. İnternet Reklam Bürosu’nun yaptırdığı bir araştırmaya göre, internet’te kullanılan en yaygın reklam türü %55 ile bannerlar, ikinci en yaygın tür %37’le site sponsorlukları, üçüncü %8’le Tex Links reklamcılıktır.

İnternet’te ticari web sayfalarının ortaya çıkması ile birlikte, hareketli veya durağan görüntülerden oluşan, dijital ortamın bilboardları olarak nitelendirilebilecek banner reklamlar, kısa zamanda diğer reklam mecraları ile rekabet edecek duruma gelmiştir. Banner reklamların diğer reklam araçlarından farklı olan tarafı, hedef kitleyi seçebilme özelliğidir. Reklamın etkinliğinde esas unsurlardan biri olan hedef kitlenin yapısı; yani sosyal statüsü, gelir düzeyi, iş durumu, eğitim düzeyi, tüketim alışkanlıkları reklam veren için hayati önem taşımaktadır. Banner reklamın oluşumu da, bu hedef kitleye reklam veren web sitesinin içeriğine göre şekillenmektedir. Örneğin kadın dünyasına yönelik bir web sitesinde sanayi makinaları parçaları satan bir firmanın banner reklamının yapılması doğru bir strateji olmayacaktır. Genel anlamda reklamın en temel ilkesi olan “hedef kitleye uygun reklam” banner reklamın da temel ilkeleri arasındadır.

2. Banner Reklamlarda Tasarım
Banner tasarımında bilgiler, belli bir görsel hiyerarşi içinde organize edilmeli ve kullanıcının bu bilgilere önem sırasına göre ulaşması sağlanmalıdır. Bir banner içinde, renkler ve yazı grupları yarattıkları kontrastlıklar ve büyüklükler sayesinde, öncelik ve sonralıklar belirlenerek, gereken noktalara ilgi çekilmelidir. Tasarlanan bannerda, kullanıcı tarafından algılanan öğeler sırasıyla; hakim renk (çoğu zaman zemin rengi), firmanın logosu ve verilen mesaj olmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki Akbank bannerını incelemek gerekirse; kurum rengi olan kırmızı tüm zeminde kullanılarak, bannerın yayımlandığı web sayfasındaki diğer öğeler arasındaki algılanırlığı güçlendirilmiştir. Verilen kısa ve net mesaj ile müşteri bilgilendirilmiş, yapılan küçük animasyon ile kullanıcının dikkatinin banner üzerinde toplanması hedeflenmiştir. Son sahnede kullanılan firma logosu ile reklam tamamlanmıştır.Bu özellikleri ile tasarım anlamında etkili, direk mesajını veren ve doğru bir banner tasarımıdır.

Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 1: Akbank bannerı örneği

Bannerlar; yazının, renklerin ve çoğu zaman hareketin bir birleşimi olarak karşımıza çıkarlar. Tüm bunlar, verilecek mesajın bizlere görsel bir şölen halinde sunulması için kullanılması gereken tasarım öğeleridir. Diğer tüm grafik ürünlerin tasarımında olduğu gibi tipografi ve renk, banner tasarımının da temelini oluşturur. Bu tasarım öğelerine ek olarak animasyon da banner tasarımının önemli bir parçasıdır.
2.1. Tipografi
Bannerlarda tipografinin görevi, iletilecek bilginin aktarımını ve mesajın rahatlıkla okunmasını sağlamaktır. İyi bir tipografi, farklı yazı karakterleri arasındaki güçlü kontrastlıklar, fon ile metin arasındaki boşlukların doğru organize edilmesi ile mümkündür. Herhangi bir grafik ürün tasarımında olduğu gibi bannerlarda da, yazı karakteri seçimi, puntosu, karakterin tırnaklı, tırnaksız, kalın ya da eğik olması, metnin bloklama biçimi tipografik düzenlemenin temel sorunlarındandır.

“Tipografi, yazının mantık sınırlarını zorlamasını sağlar, dikkati diri tutar, insan ruhunu okşar, heyecan verir. Bu nedenle tasarımcının sloganı; kolay kullanımı ve algılanırlığı ile “basit”, verimli ve yararlı bilgileriyle “etkin”, tüm sorulara vereceği yanıtlarla ve yaratacağı heyecanla “derin” olmalıdır.” (Pektaş 2001:72)

Bir banner tasarımı içerisinde çok sayıda yazı karakteri kullanımı risklidir. Her karakter farklı mesajlar ileterek, kullanıcının kafasını karıştıracak ve verilmek istenen mesaj hedefe geç ulaşacaktır. Metindeki kelime ya da cümleler önem sırasına göre sınıflandırılmalı, bir yazı karakterinin seçenekleri (light, normal, bold gibi), farklı punto değerleri veya çeşitli renkler kullanarak belli bir hiyerarşi yaratılmalıdır.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 2: Bilgileri önem sırasına göre sınıflandırılmış banner örneği

Bu sınıflandırmanın yanı sıra, doğru yazı karakterinin seçimi de önemlidir. El yazısı karakterler sempatik görünebilirler, Times New Roman gibi serifli karakterlerin uzun metinlerde okuma takibi kolaydır. Fakat bannerlar gibi küçük alanlı tasarımlarda okumayı zorlaştırmaması için daha düz fontlar tercih edilmelidir (Görüntü 3). Unutulmamalıdır ki; ekranda kullanılan tırnaklı fontlar, küçük puntolarda (özellikle 14 punto altı) ve koyu zeminler üzerinde kullanıldıklarında, boşlukları dolmakta, harf anatomisini kaybetmekte ve okunurluk zayıflamaktadır.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 3: El yazısı ve düz karakterle yazılmış metnin okunurluk farkını gösteren banner örneği

Bannerlarda, kullanılan sözcüklerin tamamında büyük harfler (majüskül) ile yazılması, bütünde diktörtgen alanlar oluşturacak, monotonluk yaratarak okumayı zorlaştıracaktır. Oysa küçük harflerin kullanımında, harfler lekesel olarak inişli çıkışlı, parçalı ve daha dinamik alanlar yaratacağı için okunması kolaylaşarak, mesaj daha rahat iletilebilecektir (Görüntü 4). Ayrıca eğer herhangi bir etki amacıyla tasarlanmamışsa, yazıların bannerın dış çerçevesine kadar dayanmamasına, boşluklar sayesinde nefes almasına özen gösterilmelidir. Eğer metinler tek satıra sığmayacak kadar uzun ise, birden çok satıra bölünmelidir. Yeterli satır arası boşluğu bırakılmaması ve doğru espas yapılmaması durumunda metinlerin okuma ve algı zorluğu yaratacağı düşünülerek satırlar, sözcükler ve harfler arası boşluklar dikkatle hesaplanmalıdır. Bannerların hızlı okunarak algılanan birer reklam türü olduğu unutulmamalıdır. Okunaklılık, seçilen yazı karakteri, puntosu, kelimede kullanılan renk, zeminde kullanılan renk, espas, satır arası boşluk ve yazı alanının etrafında bırakılan boşluğun miktarına göre değişmektedir.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 4: Tümü büyük harf ve küçük harf yazılmış bir kelimede boşlukların yapısı.

2.2. Renk
Bir tasarım öğesi olarak renk, görsel hiyerarşiyi organize etmek aşamasında önemli bir etmendir. Renk; çizimleri, tipografiyi görünür hale getirebileceği gibi, etkisiyle onların önüne de geçebilmektedir.
Tasarımda kullanılan renkler ile ilgili kesin kurallar koymak mümkün değildir. Farklı renk kombinasyonları, her insanda farklı psikolojik algılar oluşturabilir. Fakat bazı temel renk kuralları ve sınıflandırmalar tasarımcıya çalışmasında kolaylıklar getirecektir.

“Renkler temel olarak sıcak ve soğuk renkler olarak sınıflandırılmaktadır. Dalga boyu yüksek olan sıcak renkler (sarı, turuncu, kırmızı), görsel düzenleme içinde daha çabuk algılanabildikleri için diğer renklerdeki tasarım elemanlarına göre kullanıcıya daha yakın bir his uyandırır. Dalga boyu düşük olan soğuk renkler ise, kişide uzaklaşma hissi yaratır. Bu temel bilgi tasarımcının görsel derinlik problemini çözebilmesinde olumlu sonuçlar doğurur”(Uçar 2004).

Banner tasarımda, diğer tüm grafik tasarım ürünlerinde olduğu gibi renkler aşırıya kaçmadan, kurum kimliğini veya mesajın etkisini öldürmeyecek şekilde seçilmelidir. Kullanıcının dikkatini dağıtacak, vurgulanmak istenen bilginin etkisinin azalmasına neden olabilecek fazla renk kullanımından kaçınılmalı, benzer mesaj grupları aynı renkler veya rengin farklı tonları ile gruplandırılmalıdır. Öne çıkacak öğeler renkler arası kontrastlıklar yaratılarak etkileri güçlendirilmelidir. Aşağıdaki örnekte kelimeler renkler aracılığıyla gruplanmıştır. Fakat yapılan bu gruplamanın çok çeşitli olması ve renklerin dalga boylarında oluşan farklılıklar, bannerı tam bir renk karmaşası içine sokmuştur (Görüntü 5).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 5: Fazla renk kullanımı ile etkisi azalmış bir banner örneği

Kelimelerin renkli zeminler üzerindeki okunurluğunu sağlarken, rengin 3 özelliğini bilmek yararlı olacaktır. Tüm renklerin ton, değer ve yoğunlukları farklıdır. Tasarımda renk ve yazının birlikte kullanımlarında bu özellikleri dengelemenin önemi büyüktür. Örneğin aşağıda, tamamlayıcı renklerden olan turuncu zemin üzerinde mavi metin görülmektedir (Görüntü 6). Harflerin renk yoğunlukları titreşim (vibrasyon) yaparak okuyucunun gözünü yoran bir enerji yaymakta, her iki renk de öne çıkmak, dikkati çekmek için adeta yarışmaktadır. Böyle bir durumda, değeri düşürülerek ya da koyulaştırılarak, elemanlardan birinin renginin yumuşatılıp, geri plana çekilmesi yazının kolay okunmasını sağlayacaktır.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 6: Farklı zemin ve yazı renklerinin kullanımının okunurlukta yarattığı etkiler.

Banner tasarımında renk kullanımı ile ilgili en önemli ve son nokta ise, bannerın yer alacağı sitenin hakim rengine tam kontrast renk seçimleri ile oluşturulan tasarımın, kullanıcının dikkatini üzerine çekeceğidir (Bowman 2001).

2.3. Animasyon
Hareket eden, yer, biçim ve renk değiştiren nesneler her zaman canlıların ilgisini çekmiştir. Bu bakımdan bannerlarda kullanılacak animasyonun dikkat çekmedeki başarısı tartışılmazdır. Kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda, mesajı animasyon ile vermek kolaylıkla mümkündür. “Hareketsiz bir görüntüye uzun süre bakmanın kötü etkisi, hareket eden bir görüntünün devreye girmesiyle bir an için dağılacak ve kullanıcının bir süreliğine algısını farklı bir yere yönlendirerek dikkatini diri tutmasına yardımcı olacaktır. Fakat okunacak olan yazının önüne geçecek kadar hareketli, büyük ya da çok sayıda animasyon kullanılırsa, amaca tamamen ters düşerek kullanıcıyı hedeften saptırmış olunur.” (Türer 2003:27)

Banner içinde animasyon kullanımında, en önemli konu dosyaların büyüklükleridir. Animasyon uzadıkça dosya büyüklüğü artacak, bu durum banner’ın yayınlanacağı sayfanın yüklenmesini ağırlaştıracaktır. Yapılacak animasyonu olabildiğince basit tasarlamak ve mümkünse hareketin banner’ın tümünde değil, belli bir kısmında yoğunlaşmasına özen göstermek daha uygun olacaktır. Böylece hem animasyon kullanımı ile etkili, hem de küçük boyutu ile hızla yüklenip amaca hizmet eden bir banner tasarlanmış olacaktır.

Microsoft için yapılan çalışmada, tüm banner içindeki animasyon yalnızca yazılan yazıya uygulanarak, kullanıcının dikkati bir noktaya çekilmiş ve belgenin boyutu büyümeyerek hızlı yüklenen bir banner tasarlanmıştır (Görüntü 7).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 7: Microsoft için yapılmış bir banner örneği

Animasyonlu bir banner tasarımında, kullanıcının ilgisi 3 saniye içinde yakalanmalıdır. İzleyicinin dikkati maksimum 5 saniyeden sonra dağılarak, sabırsızlanmasına neden olacaktır. Kısaca banner da kullanılan animasyon ne izleyicinin ilgisini kaybedecek kadar uzun, ne de izleyicinin tüm mesajı algılayabilmesi için gereken zamandan kısa olmalıdır.

CNN’de yayınlanan “asia now” programı için tasarlanan banner toplam 4 saniye sürmektedir. Bannerın tümünde hareketli geçişler, sahneye hızlıca giren ve çıkan yazılar kullanılmıştır. Bu hareketlilik web sayfasında gezen kullanıcının dikkatini bannerın üzerine yoğunlaştırmasına sebep olmaktadır (Görüntü Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 8: CNN "Asia Now" programı için yapılmış banner örneği

devam ediyor

Dilimize sahip çıkalım.
Takıldığımız yerlerde alttaki linki tıklayalım.

TIKLA

'Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır,
akıllı adam ise kendini eleştirenlerin,
kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.'

L. Ron Hubbard

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Cahit GÜLDEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Cahit GÜLDEN(58)

Eğitimci Grafiker

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 27 Ağustos 2007 #2
                             
3. Etkili Banner Tasarımı
Tasarlamaya başlamadan önce; banner’ın ne amaçla yapılacağı, hangi profildeki kullanıcıların hedeflendiği, banner’da öne çıkacak öğelerin neler olacağının belirlenmesi gerekir. Banner’ın amacı; kimi zaman adı hiç duyulmamış bir firmanın web ortamında bilinirliğini sağlamak olabileceği gibi, bilinen bir marka ya da ürünü hatırlatmak da olabilir.

ABC kanalındaki bir program için yapılan banner, seçilen zemin rengi, zemin üzerindeki yazının rengi ve gölge kullanarak öne çıkarılması, seçilen karakter, firma logosunun kullanımı ve görsel hiyerarşinin yaratılması açısından doğru tasarlanmış bir örnektir (Görüntü 9).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 9: ABC kanalı için yapılmış örnek banner tasarımı.

Tasarıma geçmeden banner’ın yayınlanacağı siteler incelenerek, reklam ortamı hakkında fikir sahibi olmak gereklidir. Banner’ın yayınlanacağı sitenin renk şeması, diğer öğelerin (yazı, resim, diğer reklamlar gibi..) sitede kapladığı yer, kullanıcının dikkatini farklı yöne çekecek animasyon ve eğer varsa diğer bannerların sayfadaki pozisyonları önceden saptanmalıdır. Son olarak tasarlanacak banner’ın piksel cinsinden ölçüsü, kilobayt cinsinden dosyanın boyutu ve hangi formatta (gif, swf ...) oluşturulacağı belirlenmelidir.
Tüm bu bilgiler ışığında doğru, etkili ve çarpıcı bir banner tasarımında şu hususlara dikkat edilmelidir:
1. Bannerları, olabildiğince küçük ve hızlı yüklenebilecek şekilde tasarlamak önemlidir. Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük ve hızlı yüklenen bannerların en fazla “click through (tıklama)” alan bannerlar olduğu ortaya çıkmıştır. Yüklenirken sayfayı ağırlaştırıp, kullanıcıyı bekleterek sabrını taşıran değil çok hızlı yüklenip kişinin ilgisini kısa sürede üstünde toplayan bannerlar amacına ulaşmaktadır.
2. Çok fazla metin kullanımı algıyı zorlaştırır ve mesajın kolay iletimini engeller, bunun yerine sade ve etkin tasarlanmış, görsel iletişim gücü yüksek bannerlar tasarlanmalıdır. Banner’da mesajı vermek için 5’den fazla sözcük kullanımı, kullanıcıyı sıkacak ve ilgi kaybına neden olacaktır (Görüntü 10).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 10: Fazla sözcük kullanımı ile hatalı bir banner örneği

3. “Tıklama kutuları, düğmeler” gibi ara yüz kontrol tuşları daha fazla click through (tıklama) alırlar. Banner’ın içinde bu kontrol tuşları aktif olarak çalışmasalar da resim olarak bulunabilirler, kullanıcı ister istemez bu kutucuk veya düğmeler ile etkileşime geçmek isteyecektir (Görüntü 11).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 11: Sadece görüntü olarak yerleştirilmiş, aslında çalışmayan butonların bulunduğu bir banner.

4. Bannerda kullanılan yazıların dikkatli seçilmesi gerekir. Tasarım alanı içinde kullanılabilecek en büyük punto ile metinler yazılmalı, en okunaklı font kullanılmalıdır.
5. Tipografi kullanımında, görüntü ve yazı öğelerinin hem içerik hem de biçimsel olarak birbirini tamamlaması, bütünlüğü sağlayabilecek şekilde kullanılması gerekir. Verilecek mesajın fotoğraf ve illüstrasyon ile iletilebilecek iken yazı ile bir kez daha vurgulanması her ikisinin de etkisini yitirmesine ve gereksiz yinelemeye neden olmaktadır. Bu nedenle, vurgu için hangi öğelerin ön plana çıkacağı önceden belirlenmeli, gereksiz öğeler tasarımdan çıkarılmalıdır.
6. Banner tasarımında renk kullanımı, tanımlayıcılığı, ayırt ediciliği, yön göstericiliği ve vurgulayıcılığı ile en önemli tasarım öğelerinden biridir. Okuyucuyu etkiler, ilgiyi diri tutar. Siyah/beyaza göre %40 daha fazla dikkat çeker. Bilgi, renk sayesinde daha etkili sunulabilir. Bir mesaja dikkat çekmek, bilgi gruplarını birbirinden ayırmak, akışı sağlamak gibi pek çok işlev renkle yerine getirilebilir. Okunurluk açısından harf ve zemin arasındaki ton farkının en az %70 olması gerektiği unutulmamalıdır. (Pektaş 2001)
7. Kalabalık ve dokulu zeminler yazının okunurluğunu azaltır. Dokulu bir zemin kullanımında gerekli kontrastlık yaratılarak yazının okunması sağlanmalıdır (Görüntü 12).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 12: Dokulu zemin üzerinde yazının kullanımı.

8. Bannerların üzerinde reklam mesajını iletme dışında, firma imajını destekleyici görüntüler, firmanın logosu önemli ölçüde yer almalıdır. Bu şekilde banner tıklanmasa bile marka imajı hakkında bilinç altına mesajlar iletilebilir.
9. Banner reklamların ömrü düşünüldüğünde düzenli aralıklarla bannerlar yenilenmelidir. Aynı içerik ile çok çeşitli bannerlar tasarlamak ve sitede bunları aynı konumda yayınlamak kullanıcının tepki verme oranını arttırır.
11. Reklamı yapılan ürünün özelliklerinden çok faydalarından bahsetmek kullanıcının dikkatini çekmektedir. Satılan ürün ya da hizmetin kişinin hayatını ne kadar kolaylaştıracağı gibi kısa ama etkili kelimelerle belirtilmelidir. Metinlerde “bedava”, “çok gizli”, “kanıtlanmış” gibi sözcükler izleyicinin yapılan bannera olan ilgisini arttıracaktır. Ayrıca bannerlara konan “click here (burayı tıklatın)” cümlesi de, kullanıcının dikkatini bannerın üzerine çekmede en etkili yöntemlerden birisidir (Görüntü 13).
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Görüntü 13: Click here (burayı tıklatın)” cümlesinin bannerda kullanımı

12. Banner reklamlar yayınlanmadan önce testten (pre-test) geçirilerek, sonradan çıkacak sorunlara karşı önlem alınmalıdır.

Sonuç
Banner reklamların amacı da diğer mecralar gibi, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak, satışını artırmak ve alıcıyı bilgilendirmektir. İnternet'in mekan ve zaman sınırlamasını ortadan kaldırmasıyla, banner reklam yılın 365 günü, günün 24 saati alıcıyla buluşmaktadır. Kullanılan animasyon, ses, görüntü, renk, tipografi gibi öğeler sayesinde ürün reklamı daha etkili biçimde yapılmakta, çoğu zaman kullanıcının da dahil olduğu etkileşimli tasarımlarla alıcının dikkati ve ilgisi çekilmektedir.

Fakat çoğu zaman kullanıcı, web sitelerinde adeta görsel kirlenmeye neden olacak çeşitlilikte, tasarım öğelerinin uygunsuz kullanılması sonucu ortaya çıkan estetikten yoksun ve zaman kaybettiren banner reklamlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Oysa; doğru seçilmiş bir tipografi ile tasarlanan, uyumlu renklerin kullanıldığı, kararında animasyon uygulamalarına sahip bir banner; interneti görsel bir kargaşadan temizleyerek kullanıcıya, bilginin hoş bir görsellikle birlikte sunumunu sağlayacaktır.

KAYNAKÇA
BURGER, J. 1993. Desktop Multimedia Bible, New York, Addison-Wesley Publishing Company,
CARTER, Rob.1997. Working with Computer Type, New York: Watson-Guptill Publications
DİKENER, Orhan, 2002. Internet Reklamcılığında Web Tasarımın Önemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi
GÖTZ, Veruschka.1998. Color&Type For the Screen, New York: Watson-Guptill Publications
JACKSON, Adam. 19 Ekim 2000. “How to Design a More Effective Banner”, <https://webmonkey.wired.com>
PEKTAŞ, Hasip. 2001. “İnternette Görsel Kirlenme”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:400: 72-75
SARIKAVAK, Namık Kemal. 2004. Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık
TÜRER, Melih, 2003. Web Sitelerinde Animasyon Kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Sanat Eseri Çalışması Raporu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi
UÇAR, T. Fikret, 2004 Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul:İnkılap Kitabevi


Alıntıdır: Arş. Gör. Özden Pektaş Turgut
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü

Dilimize sahip çıkalım.
Takıldığımız yerlerde alttaki linki tıklayalım.

TIKLA

'Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır,
akıllı adam ise kendini eleştirenlerin,
kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.'

L. Ron Hubbard

Bu mesajdan alıntı yap
mc_mrt isimli Üye şimdilik offline konumundadır

mc_mrt

Hiç Biri / Samsun

Alt 27 Ağustos 2007 #3
Cahit Bey Gerçekden Bir WEBcinin Okuması Gereken Bi Döküman Olmuş; Bende Küçük Birşey Eklemek İstedim
____________________________

1) Renkli grafik ve çizelgeler kullanın. Ziyaretçinin gözüne çarpacak ve ayrıca konuyu da odaklayacak grafkler kullanın.
2) Ürününüzü üstün kıldığına inandığınız noktaları mutlaka vurgulacak şekilde yazın.
3) Kısa cümlereler kurun. İnsanların çoğu okumayı sevmediği için bu ziyaretçileri kaybetmemiş olursunuz.
4) Reklamınızı hazırlarken önemli kısımları mutlaka kalın yazarak, altını çizerek ve renklendirerek vurgulayın.
5) Ürününüzü/hizmetinizi kullanan kişilerle ilgili resimler kullanın (mesela kullanmadan önce ve sonra gibi).
6) Ziyaretçinin gözüne çarpacak şekilde başlık(manşet) kullanın. Örneğin "bedava! şok fiyat! hemen arayın! gibi).
7) Önem verdiğiniz anahtar kelime veya cümleleri yazıyı büyüterek ayırt edici hale getirin. Bu taktik detaylar hakkında merak uyandırarak kişiyi reklama çeker.
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme Ürün özelliklerinin bir listesini çıkarın. Listedeki her satırın yanına "nokta", "kare", "daire" gibi şekiller vererek seçici hale gelmesini sağlayın.
9) Reklamınızı ara başlıklar ile bölümlendirin. Böylelikle kaçan gözü oradan yakalayabilirsiniz. Bazen bu yöntem daha başka vurgulardan daha bile başarılı olur.
10) Ürününüzü anlatan bazı sıfatlar kullanarak dikkati çekmeğe çalışın. Örneğin "inanılmaz", "çok güçlü gibi...
Bu mesajdan alıntı yap
N/A3 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

N/A3(46)

Standart

Banner Standartları

Alt 27 Ağustos 2007 #4
Interactive Advertising Bureau (IAB)’nun internet üzerinde kullanılan reklam banner’lar için standart ölçüleri aşağıda örnekleriyle birlikte verilmiştir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyenler IAB Standards and Guidelines - Universal Ad Packages adresine göz atabilirler...

Rectangles ve Pop-Up’lar

300 x 250 IMU - (Medium Rectangle)
250 x 250 IMU - (Square Pop-Up)
240 x 400 IMU - (Vertical Rectangle)
336 x 280 IMU - (Large Rectangle)
180 x 150 IMU - (Rectangle)

Banner’lar ve Buton’lar

468 x 60 IMU - (Full Banner)
234 x 60 IMU - (Half Banner)
88 x 31 IMU - (Micro Bar)
120 x 90 IMU - (Button 1)
120 x 60 IMU - (Button 2)
120 x 240 IMU - (Vertical Banner)
125 x 125 IMU - (Square Button)
728 x 90 IMU - (Leaderboard)

Gökdelen (Skyscraper) Banner’lar

160 x 600 IMU - (Wide Skyscraper)
120 x 600 IMU - (Skyscraper)
300 x 600 IMU - (Half Page Ad)


Örnekler
Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
Bu mesajdan alıntı yap
Standart
Alt 28 Ağustos 2007 #5
çok iyi bir açıklama teşekkür ederimmm
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

gülümser isimli Üye şimdilik offline konumundadır

gülümser

Grafiker / Kırklareli

Standart
Alt 28 Ağustos 2007 #6
ayrıntılı anlatımlarınız için teşekkürler
Bu mesajdan alıntı yap
lanetli_pc isimli Üye şimdilik offline konumundadır

lanetli_pc

Öğrenci (Grafik) / Elazığ

Standart
Alt 06 Eylül 2007 #7
teşekkür ederim elinize sağlık
Bu mesajdan alıntı yap
Beginner isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Beginner

Öğrenci (Diğer) / Bursa

Standart
Alt 20 Eylül 2007 #8
Çok güzel bilgiler, teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
Gelpcpc isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Gelpcpc(45)

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 20 Eylül 2007 #9
baştan sona zevkle okudum Çok teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
creedwar isimli Üye şimdilik offline konumundadır

creedwar(42)

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 02 Nisan 2009 #10
Cahit Bey, paylaşım için teşekkürler..Çok yararlı ve güncelliğini koruyan bir konu.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Etiketler
banner grafik reklam, reklamlarin kotu etkileri

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Reklamlar 0001grafiker Diğerleri 8 06 Ağustos 2008 23:07
En kötü reklamlar VolkanTEKiN Reklam Videoları 9 30 Mart 2008 13:29
Gural Sapanca Logo-anatomİk İnceleme-renkler reine Logo Tasarımları 3 11 Mart 2008 16:11
Banner Nedir? Banner Cesitleri ve Ölcüleri VolkanTEKiN Grafik Sözlük 0 03 Aralık 2007 01:27
iyi reklamlar ;) Rüveyda SALIK Reklam Videoları 2 05 Kasım 2007 14:43

Kapat
Şifremi Unuttum?