Vinil Türk Reklam Bannerı

Barkod Nedir?

Grafik Sözlük - Barkod Nedir? ...

Cevapla
Barkod Nedir?
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart

Barkod Nedir?

Alt 28 Haziran 2007 #1

Barkod Nedir?
Rakamları ya da alfanümerik karakterleri temsil eden, değişik genişliklerde bir dizi dik çizgiler ve boşluklardır. Barkod çizgi ve boşluk genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı bilgiye dönüştürür ve bu bilgiyi bir bilgisayara aktarır. Bilgi dosyalarından ya da bilgi tabanlarından bilgiye ulaşmaya yarayan bir anahtar gibi işlev görür.

Barkod Kullanım Alanları:
 • ticari ürünler (mal ve hizmetler),
 • taşıma birimleri,
 • yerler,
 • demirbaşlar

Belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar. Üretim, sevkıyat, depolama ve dağıtım, perakende satış işlemleri, malzeme takibi, kalite kontrol, personel devam kontrol, demirbaşların izlemesi, doküman yönetimi, sağlık, bilgi depolama, elektronik ticaret, değerli evrakların izlenmesi, garanti uygulamaları, servis hizmetleri, park ve otoyollar, posta hizmetleri, elektrik, su, doğal gaz ve telefon vezneleri, ihracat işlemleri vb.

Barkod Numaralarının Özellikleri:

Tek: EAN-UCC Sistemi ile tanımlanan ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşların her biri bütün dünyada tek bir numara ile tanınırlar. Bu numaranın bir eşi daha yoktur; dolayısıyla tanımlanan (kimliklendirilen) ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş bir başkası ile asla karışmaz.

Anlamsız: EAN-UCC tanımlama numarası, yalnızca bir erişim anahtarı olma özelliğinin dışında herhangi bir anlam taşımaz. Bu numara, tanımladığı ticari ürünün, taşıma biriminin, yerin ya da demirbaşın özelliklerine ilişkin hiçbir bilgi içermez. Bu numaranın tek amacı, tanımladığı parçanın bilgi sisteminde yer alan ayrıntılı bilgilerine erişilmesini sağlamaktır; bu nedenle, bu numaranın içerdiği rakamları kullanarak herhangi bir işlem, sorgulama ya da raporlama yapılmamalıdır.

Uluslararası: EAN-UCC tanımlama numaraları, tüm dünya ülkelerinde ve tüm sektörel uygulamalarda kullanılabilirler. EAN-UCC numarası ile kimliklendirilen bir ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş tüm dünyada tek olarak tanınmaktadır. Bu numara dünyanın her yerinde geçerli olduğundan bu numaranın her ülke için yeniden değiştirilmesi gerekmemektedir.

Güvenli ve Kullanışlı: EAN-UCC tanımlama numaraları bilgi sistemlerinde kolayca kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu numaralar, sabit uzunluktadır ve yalnızca rakamlardan oluşurlar (sayısaldırlar). Numaraların sonlarında yer alan kontrol basamağı (“check digit”) sayesinde numaranın elektronik sistemler tarafından yanlış algılanması da önlenmiştir.

Barkod Çeşitleri ve Kullanım Alanları:

EAN–13 NUMARALAMA YAPISI
EAN/UCC–13 numarası, perakende satılan ticari ürünlerin yanı sıra hizmetler ve perakende satılmayan ticari ürünler için de kullanılır. 13 basamaktan oluşan EAN/UCC–13 numarasının barkodu, EAN–13 barkod alfabesi kullanılarak basılır.

EAN13 numarası, EAN Numaralama Organizasyonunun verdiği EAN-UCC Firma Numarası ile firmanın ürüne verdiği numaradan oluşur. Türkiye’de TOBB-MMNM tarafından uygulanan EAN–13 numaralama yapısı aşağıda gösterilmiştir:

Barkod Nedir?

Firma Numarası: TOBB-MMNM’ ye başvuran üretici, dağıtıcı, satıcı, ithalatçı firmalara TOBB-MMNM’ in verdiği numaradır. TOBB-MMNM, ürün çeşidi sayısı 99,999’a dek çıkabilecek firmalara 4 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 9,999’a dek çıkabilecek firmalara 5 basamaklı, ürün çeşidi sayısı en çok 999 olabilecek firmalara ise 6 basamaklı firma numarası vermektedir.

Ürün Numarası: Firma Numarası alan firmanın ürettiği malların her ürüne yeni numara verilmesi koşulu ile birden başlanarak numaralandırılması.(Aynı numara birden fazla kullanılamaz.)

Kontrol Basamağı: EAN13 numarasındaki 13. basamak (N13) Modulo–10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. EAN–13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazırlama programları ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.

GRUPLANAN TİCARİ ÜRÜNLERİN NUMARALANDIRILMASI
Birim ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşan gruplar da birer ticari ürün olarak ele alınırlar ve bu tür ürünlere de Ürün numarası verilir.

Gruplanan ticari ürünlere verilen numara, grubun aynı üründen ya da birbirlerinden farklı ürünlerden oluşmasına bağlı olarak EAN–13 ya da EAN–14 numarası alır ve paketin üzerine bu numaraya karşı gelen barkod basılır.


FARKLI ÜRÜNLERDEN OLUŞAN GRUPLAR (Karışık Gruplar)
Değişik ürün çeşitlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan karışık gruplar yeni bir ticari ürün olarak numara alırlar ve EAN–13 numarası ile tanımlanırlar.

Farklı ürünlerin gruplanması ile oluşan karışık paketler aşağıdaki özelliklerden birini taşıyabilirler:

Perakende satış noktalarında satışa sunulan ve barkodları perakende satış noktasındaki satış noktası terminali / yazarkasada okutulan paketler
Perakende satış noktalarından geçmeyen ancak ticari ürünleri taşımak ve/veya depolamak için kullanılan kutular (koliler, kasalar vb.)
Karışık grubun içerisinde numara almamış birim ürünler olabileceği gibi grubun içerisindeki ürünlerin her birinin kendilerine ait numaraları da olabilir. Her koşulda, grubun kendisine yeni bir numara verilir.

NOT: EAN–13 barkodu perakende satış noktalarındaki satış noktası terminali/yazarkasalara bağlı barkod okuyucular tarafından okunabildiği halde, ITF–14 ve UCC/EAN–128 barkodları satış noktalarında okutulamazlar.

AYNI ÜRÜNDEN OLUŞAN GRUPLAR
Aynı ürünün bir araya getirilmesi oluşan gruplar da birer ticari ürün olarak tanımlanırlar ve bu gruplar da aşağıdaki numaralardan biri kullanılarak numara alırlar:

EAN/UCC–13 numarası (karışık gruplardaki gibi),

EAN/UCC–14 numarası.

Aynı ürünü gruplayan paketler aşağıdaki özelliklerden birini taşıyabilirler:

o perakende satış noktalarında satışa sunulan ve barkodları perakende satış noktasındaki satış noktası terminali/yazarkasada okutulan paketler
o perakende satış noktalarından geçmeyen ancak ticari ürünleri taşımak ve/veya depolamak için kullanılan kutular (koliler, kasalar vb.)

Aynı Ürünün Gruplarında EAN/UCC–14 Numarasının Kullanımı

Aynı ürünün perakende satılmayan ancak depolama/taşıma gibi amaçlarla oluşturulan grupları varsa bu gruplar için EAN/UCC–14 numarası kullanılır.

TAŞIMA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI
Taşıma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taşınması ve/veya depolanması amacıyla kullanılan paketleme birimleridir.

Her bir taşıma birimine, taşıma biriminin bütün ömrü boyunca (üretildiği ilk andan başlayarak, artık kullanılmaz hale gelinceye dek) tanınmasını sağlayan bir seri numarası verilir. Bu numara, taşıma biriminin bilgisayar ortamındaki içeriği ve özelliklerine ilişkin bilgilere erişmek üzere bir anahtar olarak kullanılır.

DEĞİŞKEN MİKTARLARLA SATILAN ÜRÜNLER
Dağıtıma ve/veya satışa sunulduğunda ağırlık, uzunluk, yüzölçümü, hacim vb. değişen bir özelliğinden ötürü dağıtım/satış koşulları değişen ürünler değişken miktarlı olarak adlandırılırlar. Örneğin, satış noktasında satılırken satış tutarı ağırlığına göre belli olan peynir, tavuk ya da şarküteri ürünleri değişken miktarlı ürün sınıfına girerler.

Perakende satış ortamlarında kullanılan EAN-UCC numaraları ürünün değişken özelliğini gösteremediğinden, perakende satılan değişken miktarlı ürünler için dünyada kabul edilmiş uluslararası bir standart yoktur. EAN Numaralama Organizasyonları, değişken miktarlı ürünler için kendi sınırları içerisinde kalmak koşulu ile yerel (ulusal) standartlar geliştirip uygulamaktadırlar.


PERAKENDE SATILAN DEĞİŞKEN MİKTARLI ÜRÜNLER İÇİN TÜRKİYE STANDARTI

TOBB-MMNM, Türkiye’de dağıtıma ve satışa sunulan ağırlıklı ürünlerin tanımlanması ve numaralandırılması için ulusal bir standart geliştirmiştir.

TOBB-MMNM’ in geliştirdiği Ağırlıklı Ürün Numarası standardı aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

Ağırlıklı ürün numarası bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır

Ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ticari ürünler için kullanılır

Ağırlıklı ürünlere verilen numara EAN-UCC Sisteminin GTIN yapısına uygundur ve EAN/UCC–13 numarasıdır

Ağırlıklı ürün paketinin üzerinde EAN–13 barkod alfabesi ile simgelenir

Numaranın kapsamında ürünün gram cinsinden ağırlığı yer alır

TOBB-MMNM’ den dağıtım ve satışa sunulan her bir değişik ürün çeşidi için ayrı bir ürün numarası alınmalıdır.

PERAKENDE SATILMAYAN DEĞİŞKEN MİKTARLI ÜRÜNLERİN NUMARALANDIRILMASI

Perakende satılmayan değişken miktarlı ürünler EAN/UCC–14 numarası ile tanımlanırlar.

Bu ürünlerin numaralarını barkod ile simgelemek için ITF–14 ya da UCC/EAN–128 (Uygulama Tanımlayıcı 01) barkod alfabelerinden biri kullanılır.

Perakende satılmayan değişken miktarlı ürünler genellikle taşıma/depolama amacıyla bir kap (kutu, koli, kasa, çuval, torba, varil vb.) olurlar. Bu ürünlere verilen EAN/UCC–14 standardındaki GTIN, ürünün kabının üzerinde yer alır.

YAYINLARDA BARKOD UYGULAMASI
EAN-UCC Sistemi ile kitaplar, süreli yayınlar (dergiler, gazeteler) ve müzik yayınlarına (kaset, CD) barkod numarası verilir. Yayınların tanımlanması için EAN/UCC–13 numarası kullanılır; bu numara, yayının üzerine EAN–13 barkod alfabesi kullanılarak basılır.

EAN-UCC Sistemi, yayınların tanımlanmasında yayıncılık sektöründe kullanılagelen numaralama sistemini temel almıştır; buna göre,

Kitaplar için ISBN (International Standart Book Number)

Süreli yayınlar için ISSN (International Standart Serial Number)

Müzik yayınları için ISMN (International Standart Music Number)

Kullanılarak EAN/UCC–13 numarası oluşturulur.

Yayıncı firmalar, yayınlarında ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama standartlarını kullanabilecekleri gibi arzu ederlerse yayınlarına doğrudan EAN/UCC–13 numarası da verebilirler.

Not: Kitaplarında ve süreli yayınlarında barkod uygulayacak firmaların MMNM üyesi olması gerekmez. ISBN ve ISSN T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nden alınır

MAĞAZA/DEPO İÇİ BARKOD UYGULAMALARI
Bir ticari ürün dağıtım kanalına sunulmayacak ancak numaralandırıldığı firmada, mağaza, mağaza zinciri ya da depo içerisindeki iç işlemlerde kullanılacaksa, bu durumda ürünü tanımlayan EAN-UCC Numarası “2” öneki ile başlar ve her zaman EAN/UCC–13 standardında numaralandırılır.

YERLERİN (LOKASYONLARIN) TANIMLANMASI
EAN-UCC Sisteminde yer numaraları, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir, örneğin:

Yasal yerleşim birimleri: Firmalar (şirketler), şubeler, bankalar…

Fonksiyonel yerleşim birimleri: Organizasyon içindeki departmanlardır; satın alma departmanı, muhasebe departmanı, satış departmanı…

Fiziksel yerleşim birimleri: Bir yapı içindeki alan/bölümdür; depo, depodaki rampa, tesellüm kapısı, sevkıyat alanı…

EAN-UCC Sistemi ile yukarıda örneklenen yerlerin her birine, bu yeri tek olarak tanımlayacak bir numara verilir. Bu numara EAN/UCC GLN (Global Location Number) olarak adlandırılır.

GLN adı verilen yer numaraları, yerlerin, bilgi sistemlerindeki veritabanlarında tutulan tanımlayıcı bilgilerine erişmek için erişim anahtarı olarak kullanılırlar.

DEMİRBAŞLARIN (ASSETS) TANIMLANMASI
EAN-UCC Sistemi, sabit kıymet olarak kabul edilen demirbaşların tanımlanması için demirbaş numaraları geliştirmiştir. Bu demirbaşlar, kuruluşların içinde sabit duran (taşınamaz), yer değiştirmeyen varlıklar olabileceği gibi, ticaret yapan taraflar arasında hareket gören ve geri dönen (iade edilen-“returnable”) kasa, palet, varil, konteynır gibi kaplar da olabilirler.

EAN-UCC Sistemi ile kuruluşun içinde kalan, yer değiştirmeyen varlıklar GIAI (Global Individual Asset Identifier) numarası ile tanımlanırlarken, yer değiştiren, gittiği yerden geri dönen ve yer değiştirme hareketlerinin izlenmesine gerek duyulan varlıkları tanımlamak için GRAI (Global Returnable Asset Identifier) numarası kullanılır.

İADE EDİLEBİLEN DEMİRBAŞLAR
Genellikle taşıma ve depolama amacıyla kullanılan, gönderildiği yerden gönderen tarafa iade edilen, taşıma ve depolama işlemleri sırasında izlenmek istenen demirbaşlardır.

EAN-UCC Sisteminde bu tür demirbaşlara verilen numara GRAI (Global Returnable Asset Identifier) olarak adlandırılır.

SABİT DEMİRBAŞLAR
Yer değiştirmeyen, duran varlıklar olarak da tanımlanabilecek ve firma envanterinin bir parçası olan sabit demirbaşlar, EAN-UCC Sisteminde GIAI (Global Individual Asset Identifier) olarak anılan numara ile tanımlanırlar.

EAN–8 NUMARALARI

EAN8 numaraları, ürün paketinin üzerinde EAN–13 numarası ve EAN/UCC-13 barkodunun basılması için yeterli yer olmadığı durumlarda EAN Numaralama Organizasyonu tarafından verilir.

Türkiye’de EAN/UCC–8 numaraları TOBB-MMNM tarafından verilmektedir.

Firmalar, EAN–8 numarasını edinmek için ürünün ambalaj örneği ile birlikte başvurmalıdırlar.

EAN Numaralama Organizasyonu, ancak aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşiyorsa ürünün EAN–8 numarası almasını kabul eder:
 • Ürün paketinin toplam alanı 80 cm²’den küçük ise
 • Basılı etiket yüzeyinin alanı 40 cm²’den küçük ise
 • Silindir kaplar için, kabın çapı 30 mm. küçük ise

EAN/UCC–8 numarasının genel yapısı ile EAN/UCC–8 barkodu aşağıda verilmiştir:Ürün Numarası: TOBB-MMNM’ ye başvurarak firma numarası alan üretici, dağıtıcı, satıcı, ithalatçı firmalar, ticari ürün paketinde EAN–8 numarası kullanılması gerektiğini kanıtladıkları koşulda, TOBB-MMNM, ticari ürün için Ürün Numarasını verir. Bu numara 4 basamaktan oluşur

Kontrol Basamağı: EAN/UCC–8 numarasındaki 8. basamak (NBarkod Nedir? Modulo–10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. EAN–8 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazırlama programları ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Ticaret ortaklarım 14-basamaklı GTIN’ de ısrar ediyorlar. Nerden elde edebilirim?

Küresel Ticaret Kalem Numarası (GTIN) daha önce EAN/UCC–8, UCC–12(UPC), EAN/UCC–13 VE EAN/UCC–14 olarak bilinen tüm numaraları kapsar. Eğer sizin ürününüz EAN–8, UPC ya da bir EAN–13 barkodu ile işaretlenmişse, ihtiyaçları karşılar.

2005 Gündoğumu Tarihi:

1 Ocak 2005 Gündoğumu Tarihi Nedir?


12 basamaklı Evrensel Ürün Kodu (U.P.C.) tanıtıldığından beri 30 yıl geçmiş ve EAN. UCC Sisteminin kullanımı küresel ticareti kolaylaştırmak adına hızla yaygınlaşmıştır. Gelişen ticaret etkinliği için gerekenleri karşılamak için, Tek Tip Kod Konseyi (UCC, yakında GS1 USA olarak ismi değiştirilecektir), 1 Ocak 2005'ten itibaren tüm Amerikan ve Kanada şirketlerini satış noktasında 12-basamaklı U.P.C. Sembollerine ek olarak EAN–8 ve EAN–13 sembollerini tarayacak ve işleyecek kapasiteye sahip olmaları gerektiğini duyurmuştur. UCC “2005 Gündoğumu” olarak adlandırılan bu tarihi şirketlerin tüm hazırlık ve dönüşümlerini tanımlayabilmeleri amacıyla 1997'de duyurmuştur.

2005 Gündoğumu neden önemlidir?

Amerika ve Kanada dışında, dünyadaki perakende ürünler EAN–8 ve EAN–13 sembolleriyle işaretlenirler. Bu ürünleri Amerika ve Kanada'da satabilmek için, üreticiler ürünlerini tekrar 12 basamaklı U.P.C. Sembolleriyle işaretlemek zorundadırlar. Bu da pazarlama için ekstra zaman ve ekstra harcamaya neden olmaktadır. Şirketlerin sistem kapasitelerini U.P.C. Sembollerinde olduğu kadar EAN–8 VE EAN–13 sembollerini de tarayacak ve işleyecek hale getirmeleri, üreticilerin daha geniş bir ürün yelpazesini elde tutmalarına izin verecektir.

EAN–8 ve EAN–13 sembolleriyle tanımlanan ürün sayısı 1 Ocak 2005'ten itibaren hızla artacaktır. Çünkü Amerika ve Kanada dışındaki şirketlere bu tarihten sonra UCC Şirket Prefiksleri yayınlanmayacaktır.

Barkodlar Nominal Boyutlarına Olabildiğince yakın mı basılmak zorundadırlar?

Hayır, kullanılan paketlemeye göre kullanılan baskı işlemi ve kullanılan materyal barkodların büyüklüğünü belirleyecektir. Açık renk ve koyu renk çizgiler tarayıcı tarafından algınalabilir olmalıdır. Düşük baskı kalitesi daha büyük sembollere ihtiyaç duyar. Semboller ne kadar büyük olursa, dağılmalar için toleransta o kadar yüksek olacak ve geleneksel baskı işlemleri ile ilgili problem ihtimalide o kadar küçük olacaktır.

Barkod Neden Gereklidir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir şekilde sunulabilmesi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir koşuldur. Barkod iç pazarda toptancılardan perakendecilere ve oradan da tüketicilere doğru akan arz sürecinde, bütün hedef kitlelere avantajlar sağlar. Bununla birlikte barkod sahibi olmayan ürünler, ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Ürünü tanımlayan bütün bilgiler için hızlı erişim sağlayan barkod, pazarlama dünyasının ortak dilidir.

Barkod Ne gibi faydalar sağlar?
Barkod veri toplama da iki temel yarar sağlar; doğru bilgi ve hız. İstatistiklere göre verilerin klavyeden girilmesi sırasında ortalama 300 karakter biri kesinlikle hatalı olmaktadır. Bu oran Barkod' da 3 milyonda birdir. Barkod doğru ve hızlı veri alfabesidir. Ancak optik okuyucular ile algılanan Barkod, ayrıca veri girişi ve kontrolünde 16 kat daha hızlıdır. Bu özellikler Barkodu alışveriş merkezleri ve depolar gibi çok yüksek hacimli verilerin izlendiği yerlerde oldukça popüler kılmaktadır. Barkod Master Filmleri büyütülüp/küçültülemedikleri gibi suretlerinin alınması da sorunlara neden olur. Bu durumların yaşanmaması için orijinal Master film kullanmak her zaman daha doğru ve ekonomiktir.

Barkod Etiketi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ürünlerinizin barkodlu olmasını istiyor ve aynı ambalajı birden çok ürüne kullanıyorsanız ve elinizde barkodsuz ambalajınız varsa veya üretim tarihi, son kullanma tarihi, seri no, içerik, barkod, ürün adı vb değişken bilgileri içeren etiketlerin basmak istiyorsanız termal (ısı ile baskı) termal transfer (ribon ile baskı) yapabilen yazıcılardan birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
.Etiket işlemleri için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.
.Etiket içeriği ve tasarımının kararlaştırılması
.Etiketin tasarımına uygun olarak boyutuna karar verilmesi
.Etiket boyutu ve miktarına uygun olarak yazma kapasitesinin hesaplanması, baskı metodunun seçilmesi
Kriterlere uygun doğru yazıcının seçilmesi…

Ürünleri Etiketlemek Mümkün Değilse
Eğer ürün etiketleme yapılmayacak kadar ufak veya birim fiyatı düşük ürünler ise, ürün kodunu içeren etiketi, ürünün bulunduğu raf, dolap, çekmece üzerine de yapabilirsiniz. Örneğin civata, çivi, fener ampulü gibi malzemeleri etiketlemek son derece zor ve maliyetli olabilmektedir. Bunun için bu tür ürünler, tuttuğunuz paket, çekmece, raf gibi yerlere ürün etiketini yapıştırabilirsiniz. Bu durumda stoğa giriş/çıkış işleminde bu barkod okutularak işlem yapılabilir.

Barkod Hangi Renklerle Basılır?

Barkodun yer aldığı yüzeyin rengi çok önemlidir. Barkodun okunabilmesi için barkoddaki koyu çubuklar ile zemin rengi arasında yeterli kontrast sağlanmış olmalıdır. Genel olarak açık renklerin (kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler de dâhil olmak üzere) zeminde olması, çubukların ise koyu renklerden (siyah, lacivert, koyu yeşil gibi) seçilmesi uygun olur.


..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 28 Haziran 2007 #2
                             
ISBN Nedir?

ISBN (International Standard Book Number), 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.

ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara dört grup ve on haneden oluşur. Birinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, ikinci grup yayımcıyı, üçüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Dördüncü grup da ISBN’ in doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.

Nelere ISBN Verilir?
 1. Basılı materyal (kitap, katalog, yıllık vb.)
 2. Atlas ve haritalar
 3. Mikroformlar
 4. Video, film ve kasetler (eğitim amaçlı)
 5. Elektronik yayınlar (http, , ftp, CD, disket, www vb.)
 6. Karma yayın araçları (kitap+kaset, kitap+CD gibi)
 7. Bilgisayar yazılımları (eğitim amaçlı)
 8. Atlas ve haritalar
 9. Braille alfabesiyle yazılmış materyal

Nelere ISBN Verilmez?
 1. Takvim ve günlükler
 2. El yazması eserler
 3. Broşürler
 4. Poster, afiş ve gazeteler
 5. Gösteri programları (tiyatro, müzikal, resital, konser vb.)
 6. Okul müfredat programları
 7. Formlar
 8. Ajandalar
 9. Fiyat listeleri, satış ve reklâm katalogları, reçeteler
 10. Kitap haline getirilmemiş makale, genelge, yönerge vb. materyal

ISBN' in Sağladığı Yararlar
 • Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Kataloğu” aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN alan materyale ilişkin bilgiler, ISBN Türkiye Ajansı olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce ilgili çevrelere iletilmektedir.
 • ISBN, barkod üretiminde yoğun olarak kullanılması nedeniyle, ticari dağıtım sistemlerine hız ve etkinlik kazandırarak yayımcılar ve kitap satıcıları arasında etkin ve ekonomik bir iletişim sağlayacağı gibi, materyal siparişlerine, yazışmalara ve bibliyografik tarama işlemlerine de hız kazandırmaktadır.
 • Kütüphane içi sipariş, satın alma ve ödünç verme ile kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini, toplu katalogların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.Elektronik Yayınlar
 • Aynı yayın hem basılı materyal hem de elektronik ortamda yayınlanacak ise her biri için ayrı ISBN alınır.
 • Bir bilgisayar yazılımının farklı dilde uygulamaları var ise, farklı elektronik ortamlarda kullanılıyorsa her biri için ayrı ISBN alınır.
 • Bilgisayar yazılımı ile birlikte satılan el kitaplarına ayrı ISBN verilmez. El kitabında, yazılım için verilen ISBN kullanılır.
 • Bir yazılım paketi birden fazla parçadan oluşuyor ve ayrı ayrı kullanılıyorsa her biri için ayrı ISBN, parçalar tek başına kullanılamıyor ve satılmıyorsa paket için bir ISBN alınır.
 • Bilgisayar yazılımlarında ambalaj değişikliği yeni bir ISBN gerektirmez.
ISBN Materyalin Neresinde Yer Alır?

ISBN kitaplarda, bibliyografik bilgilerin bulunduğu iç ve dış kapağın arkasına matbaa tekniği ile okunabilecek büyüklükte basılmalıdır. Numaranın, başka bir teknik (damga, etiket vb.) ile basılması ISBN sistemine aykırıdır.

Kitap dışı materyalde ( kaset, CD vb.) numara etikete ve koruyucu kapağa basılır.

ISSN Nedir?

ISSN (International Standard Serial Number), Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir süreli yayın numaralama sistemidir.

Diğer bir deyişle aynı ad ile belirli sıklıklarla yayınlanan kronolojik nitelik taşıyan süreli yayınlardır. Dergi, gazete vb.

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)

RFID (Radio Frequency Identification), nesneleri Radyo Frekansı ile Tanıma, Tanımlama teknolojisidir ve RFID teknolojisinin geçmişi 50 yıl öncesine kadar dayanmaktadır.
Bugüne kadar RFID vergi toplama, bilet kesme ve araç tespiti gibi pek çok işlemde kullanılmış, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ve bununla beraber Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi ve maliyet kontrolüne verilen önemin artmasıyla RFID teknolojisinin kullanım alanları yaygınlaşmıştır. RFID sistemi 3 bölümden oluşmaktadır.
RFID Etiketi
Elektronik Ürün Kodlarının (EPC) depolandığı RFID etiketleri, depolanan veri ile fiziksel ürünü ilişkilendirmek için kullanılan bir araçtır. Bir başka deyişle RFID etiketi barkod gibi bir veri taşıyıcısıdır. Her RFID etiketi üzerinde ürün tanımlama verisinin (EPC) depolandığı bir çip bulunur.
Standart barkodlar, sadece ürün ve üretici özelliklerini tanımlama özelliğine sahiptirler. Öte yandan RFID etiketleri her bir ürüne ilişkin öznel tanımlama kriterleri barındırdığı için, ürünle ilişkili tüm tarihsel süreç tanım bilgilerini de içerir. Bu sayede ürünün üretiminden son tüketiciye teslimatına kadar geçen sürecin herhangi bir anında ürünün her tür bilgisine erişilebilir.
RFID teknolojilerinin diğer veri toplama sistemlerine nazaran üstünlükleri etiketlerin okunabilmesi için bir görüş alanına ihtiyacı olmaması, hareket halindeki nesneler için bile uzaktan okuma yazmaya olanak sağlaması ve çok sayıda nesnenin özelliklerini bir anda okuyabilmesidir.
EPC, Küresel EPC Ağındaki ürünün bilgisine erişim anahtarıdır. Barkod sisteminde olduğu gibi, tedarikçi tarafından palet üzerine iliştirilen etiketin müşteri tarafından okunabilmesi ve anlamlandırılması için, RFID etiketlerinde depolanan EPC veri yapısının da belirli standartları mevcuttur. Ticarette kullanılan mevcut diğer numaralandırma sistemlerinde olduğu gibi EPC de ürünü ve ürünün ait olduğu firmayı tanımlayan numaralardan oluşur. EPC' in diğer standartlardan farkı her bir ürün için ayrı seri numarası içermesi ve dolayısıyla ürünle ilgili tüm bilgilere erişme olanağı sağlamasıdır.
RFID Okuyucusu
Bir antenden ve bir denetleyiciden meydana gelir. Denetleyici veriyi kodlar, kodladığı veriyi çözer, kontrol eder ve depolar. Anten RFID okuyucusu ile RFID etiketi arasında iletişimi sağlar.
RFID Yazılımı
Okuyucular aracılığı ile etiketlere veri yazabilen ve etiketlerden veri okuyabilen yazılım uygulamaları.
Şimdilerde, Wal-Mart, Metro, Tesco, Marks & Spencer, Carrefour gibi dünyaca ünlü perakendeciler üreticilerine RFID teknolojisini kullanmaları konusunda baskı uygulamaktadır.
Hatta bunlardan Metro ve Wal - Mart pek çok tedarikçisiyle RFID uygulamasına geçmiştir.

Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Günümüzde ticarette kullanılan verinin büyük çoğunluğu bilgisayar ortamında oluşturulmakta, veri transferi ise mektup ve fax gibi kağıt üzerinde gerçekleşmektedir. Bunun başlıca sebebi, verilerin farklı uygulamalarda kullanılması ve kullanıldığı bilgisayar ortamlarının birbirine uyumsuzluğundan dolayı bilgisayar ortamında veri aktarımının gerçekleştirilememesidir. Ticari ortaklar kâğıt üzerinde elde ettikleri veriyi kendi bilgisayar uygulamalarında kullanabilmek için tekrar tekrar bilgisayara girmek zorunda kalmaktadır. Günümüzde bu işlemi hayli yavaş, maliyetli ve sağlıksız bulanların sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle, ticarette daha hızlı, ucuz ve sağlıklı bilgi akışı ihtiyacı pek çok firma ve organizasyon için önemli öncelik haline gelmiştir.
Elektronik veri değişimi, bilgisayar uygulamalarının daha az maliyetle, daha verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi ve firmalar arası veri transferinin hızlandırılması amacıyla geliştirilmiştir. Temel amacı, farklı ortamlarda çalışan uygulama yazılımları arasında belli standartlarda veri transferinin gerçekleştirilmesidir.
En yaygın tanımı ile Elektronik Veri Değişimi, verinin bir bilgisayar uygulamasından başka bir bilgisayar uygulamasına, kullanıcılar tarafından ortaklaşa tanımlanmış standartlarda, elektronik ortamda transferidir. Bir başka deyişle, Elektronik Veri Değişimi kavramı, "kâğıtsız ticaret" olarak düşünülebilir.
Elektronik Veri Değişimini hayata geçirmek isteyen firmalar, transferini gerçekleştirecekleri verinin türünü ve veri transferinin hangi standartta gerçekleşeceğini aralarında kararlaştırmalıdırlar. Veri transferinin kullanıcı firmaların anlaştığı standartlarda gerçekleşmesiyle, transfer edilen bilgi firmalar tarafından aynı şekilde algılanacak, anlamlandırılacak, doğru bilgi akışı sağlanacak ve firmalar arası işlemlerde hata sayısı çok büyük ölçüde azalacaktır. Elektronik Veri Değişimi sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için sadece kurulum sürecinde değil, uygulama sürecinde de firmalar arası yakın işbirliği ve bilgi paylaşımı gerekmektedir.

Global Veri Eşleme Ağı

Günümüzde firmalar, tedarik zinciri sürecinde doğru bilginin aktarılamaması ve bilgi akışının yeterince hızlı ve verimli sağlanamamasından dolayı;
 • Fatura bilgilerinde hata
 • Stok miktarında artış
 • Karşılanamayan talepte artış
 • Ürün iadesinde artış
 • Müşteri şikâyetlerinde artış
gibi sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunların bir sonucu olarak firmanın tedarik zinciri maliyeleri yükselmektedir. Bununla birlikte ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyuta ulaşması firmalar arası bilgi akışının daha hızlı olmasını ve tedarik zinciri sürecindeki tüm işlemlerin daha iyi yönetilmesini ve kontrol edilmesini gerektirmektedir.
Küresel Veri Eşleme Ağı (GDSN) kavramı tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla başta GCI (Global Commerce Initiative), GS1 ve Uniform Code Council (UCC)'i de içeren çeşitli sanayi grupları tarafından geliştirilmiştir. GDSN, tedarik zinciri sürecindeki bilginin evrensel standartlarda akışını sağlayan birbiriyle bağlantılı veri havuzlarından ve bir Global Kayıt Merkezi'nden (Global Registry) oluşan internet tabanlı bir ağdır. Veri havuzlarında o veri havuzuna üye tüm tedarikçilerin ürün bilgileri toplanır ve perakendeciler istedikleri ürünün bilgisine bu havuz üzerinden ulaşır. Şu an dünyada 10 adet veri havuzu faaliyet göstermektedir. Global Kayıt Merkezi veri havuzları arası bilgi akışını sağlamaktadır. Belli bir veri havuzuna üye olan firma bu havuzdaki tüm bilgilere direkt olarak erişebilecek başka veri havuzlarındaki bilgiye ise Global Kayıt Merkezi aracılığıyla ulaşabilecektir.
GDSN' in en önemli avantajı firmalara tek bir noktadan veri erişimi sağlamasıdır. Böylelikle firmalar istedikleri herhangi bir veri havuzuna üye olup tüm ürünlerin bilgisine bu veri havuzu üzerinden ulaşmakta, birden fazla veri havuzuna üye olup üyelik ücreti ödemek zorunda kalmamaktadır. Bununla birlikte GDSN' in diğer bir avantajı ürün bilgisi girişinin bir defa yapılması ve gerekli tüm güncellemelerin bu giriş üzerinden gerçekleştirilebilmesidir.
Sonuç olarak, ticari ortakların sistemlerinin birbiriyle uyumlu, standart bir hale getirilmesiyle ve verilerin sürekli güncellenmesiyle firmalar arası doğru bilgi akışı sağlanacak, bilgi akışı hatalarından kaynaklanan maliyetler azalacaktır.

Master Film Nedir?

Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır.
Master filmin kalitesi, ambalaj üzerine yapılan barkod baskısının barkod okunduğu sırada herhangi bir sorun yaratmaması ve ilk okumada okunması ile anlaşılır.
Master filmin kalitesi aşağıdaki ölçütlere bağımlıdır:
Boyut: Barkodun boyutları “büyültme faktörü”ne (“magnification factor”) bağımlıdır. Bir barkod büyültme faktörü ile tanımlanan sınırlar içerisinde kalmazsa okunma sorunları yaşanır. Barkodun boyutlarında yapılacak herhangi bir değişiklik okumayı riske sokabilir.
Çubuk Yüksekliği: Çubuk yüksekliği, barkodun boyuna (uzunluğuna) bağlı olarak seçilmelidir. Kısaltma işleminin uygulanması barkodun okunmaması riskini doğurur.
Renk: Barkodun yer aldığı yüzeyin rengi çok önemlidir. Barkodun okunabilmesi için barkoddaki koyu çubuklar ile zemin rengi arasında yeterli kontrast sağlanmış olmalıdır. Genel olarak açık renklerin (kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler de dahil olmak üzere) zeminde olması, çubukların ise koyu renklerden (siyah, lacivert, koyu yeşil gibi) seçilmesi uygun olur. Okunabilir ve okunamayan renk kombinasyonları için TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurulabilir.

Bazı Ülkelerin Barkod Ön Ekleri:
 • 000–019 GS1 ABD
 • 030–039 GS1 ABD
 • 060–139 GS1 ABD
 • 300–379 GS1 FRANSA
 • 380 GS1 BULGARİSTAN
 • 383 GS1 SLOVENYA
 • 385 GS1 HIRVATİSTAN
 • 387 GS1 BIH (BOSNA VE HERSEK)
 • 400–440 GS1 ALMANYA
 • 450–459 GS1 JAPONYA
 • 490–499 GS1 JAPONYA
 • 460–469 GS1 RUSYA
 • 481 GS1 BEYAZ RUSYA
 • 482 GS1 UKRAYNA
 • 485 GS1 ERMENİSTAN
 • 486 GS1 GÜRCİSTAN
 • 487 GS1 KAZAKİSTAN
 • 489 GS1 HONG KONG
 • 500–509 GS1 İNGİLTERE
 • 520 GS1 YUNANİSTAN
 • 528 GS1 LÜBNAN
 • 529 GS1 GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ
 • 531 GS1 MAC (MAKEDONYA)
 • 539 GS1 İRLANDA
 • 540–549 GS1 BELÇİKA & LUXEMBURG
 • 560 GS1 PORTEKİZ
 • 569 GS1 İZLANDA
 • 570–579 GS1 DANİMARKA
 • 590 GS1 POLONYA
 • 594 GS1 ROMANYA
 • 599 GS1 MACARİSTAN
 • 600–601 GS1 GÜNEY AFRİKA
 • 619 GS1 TUNUS
 • 621 GS1 SURİYE
 • 622 GS1 MISIR
 • 626 GS1 İRAN
 • 640–649 GS1 FİNLANDİYA
 • 690–695 GS1 ÇİN
 • 700–709 GS1 NORVEÇ
 • 729 GS1 İSRAİL
 • 730–739 GS1 İSVEÇ
 • 750 GS1 MEKSİKA
 • 754–755 GS1 KANADA
 • 760–769 GS1 SCHWEİZ, SUISSE, SVIZZERA
 • 770 GS1 KOLOMBİYA
 • 779 GS1 ARJANTİN
 • 789–790 GS1 BREZİLYA
 • 800–839 GS1 İTALYA
 • 840–849 GS1 İSPANYA
 • 850 GS1 KUBA
 • 859 GS1 ÇEK CUMHURİYETİ
 • 869 GS1 TÜRKİYE
 • 870–879 GS1 HOLLANDA
 • 890 GS1 HİNDİSTAN
 • 900–919 GS1 AVUSTURYA
 • 900–939 GS1 AVUSTRALYA
 • 958 GS1 MACARİSTANAlıntı.


..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
ahmetsxfile isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ahmetsxfile

Grafiker / Samsun

Standart
Alt 30 Haziran 2007 #3
Bu önemli bilgiler için teşekkürler...
Bu mesajdan alıntı yap
laststrokee isimli Üye şimdilik offline konumundadır

laststrokee

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 01 Temmuz 2007 #4
ben barkodu izmitte bir kafe diye biliyordum.. doğrusunu çöğrendiğim iyi oldu
Bu mesajdan alıntı yap
belqin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

belqin

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 01 Temmuz 2007 #5
Bilgiler için çok teşekkürler..

Ufak bir bilgi yeri gelmişken; aldığınız tüm gıda, giyecek vb. tüm ürünlerde eğer spesifik değilse barkod numarasının 869 ile başlayıp başlamadığına dikkat edin. Yerli malı kullanmak adına ben şahsen dikkat ediyorum Barkod Nedir?
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Standart
Alt 28 Mart 2008 #6
bu tip bilgiler arayıpta kolay kolay bulunamayacak faydalı bilgiler emeğinize sağlık arkadaşlar
Bu mesajdan alıntı yap
THE KING isimli Üye şimdilik offline konumundadır

THE KING

Forumdan Uzaklaştırıldı

Standart
Alt 04 Haziran 2008 #7
emeğine sağlık volkan hocam
Bu mesajdan alıntı yap
MaciT isimli Üye şimdilik offline konumundadır

MaciT

Grafiker / Düzce

Standart
Alt 05 Haziran 2011 #8
Sevgili admin eğer bilgin varsa bir kaç soru sormak isterim,

Yerel gazetemize barkod oluşturmak istiyorum, bunun için ne yapmam gerekli, üzerinede yazan sayılar belirli bir koşula göre mi hazırlanıyor yoksa rastgele hazırlanabilirmi?
Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirm.
Bu mesajdan alıntı yap
ozkanozel16 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ozkanozel16(40)

Hiç Biri / Bursa

Standart
Alt 06 Haziran 2011 #9
emeğe sağlık, bilgi için teşekkürler
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Etiketler
barkod, barkod nasil yapilir, barkod nedir, isbn barkod, isbn nedir, issn nedir, nedir, ulke barkot, ulkeler barkot, ulkelerin barkod listesi

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
yıllardır corel kullanırım illustratöre geçsem mi farkı nedir + ları nedir josef29 Corel Draw 19 05 Temmuz 2014 19:17
Corel Draw da barkod sorunu crazyglad Corel Draw 19 17 Aralık 2010 17:58
Ambalajlarda Barkod Mamül Kod Ölçüleri ve Renk Kombinasyonları SHGİPTAR Ambalaj Tasarımı 25 04 Temmuz 2010 00:14
Barkod nedir. nasıl alınır. VolkanTEKiN Grafik Sözlük 21 24 Kasım 2008 01:23
barkod wizard arthur71 Corel Draw 7 04 Nisan 2008 15:41

Kapat
Şifremi Unuttum?