Vinil Türk Reklam Bannerı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması

Yarışma Organizasyonları - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması ...

Like Tree6Likes

Cevapla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması
sedader isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sedader

Grafiker / Ankara

ünlem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması

Alt 26 Ağustos 2011 #1

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
AMBLEM/LOGO TASARIM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu
Madde 1 –Bu Şartname’nin konusu :
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,
b. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün,
c. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün,
d. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün,
e. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün
f. İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü’nün,
g. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün,
h. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün,

amblem/logosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, yaratıcı, akılda kalıcı ve fonksiyonel olarak kullanımına imkan verecek şekilde tasarlanıp oluşturulması için gerçekleştirilecek olan tasarım yarışmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Amaç
Madde 2 – Bu şartname ile,
644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görev yetki ve sorumlulukları belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve 1 inci maddede belirtilen birimlerin tanıtıcı ve belirleyici amblem/logosunun, çağa uygun olarak vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme kriterleri
Madde 3 - Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması temel şarttır. Tasarımlar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir.
Tasarımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1. maddede belirtilen birimlerinin bir logo olarak çalışılmasının yanı sıra, amblem-logo teklifi de getirilecektir.

Amblem/Logonun kullanım alanları
Madde 4 - Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal kimlik tasarımının ve 1. maddede belirtilen birimlerinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Katılım şartları
Madde 5 – Tasarım yarışmasının şartları aşağıda belirtilmiştir.
a. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.
b. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar, yarışmaya kabul edilmeyecektir.
c. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması şarttır.
d. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
e. Yarışmaya katılmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/logo çalışması ile birlikte Madde 7’de belirtilen hususlara göre teslim edilecektir.
f. Yarışmacılar, yarışmaya her bir amblem/logo için en fazla 3 tasarım ile katılabilir ve aynı yarışmacı birden fazla ödül alabilir.
g. Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece hısımları katılamazlar.
h. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Teknik şartlar ve diğer hususlar
Madde 6 – Tasarım yarışmasının teknik şartları ve diğer şartlar aşağıda açıklanmıştır :
a. Tasarımlar, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve 1 inci maddede belirtilen birimlerini temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacaktır. Amblem/logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile kullanmada probleme yol açmayacak şekilde hazırlanması şarttır.
b. Eserlerin, A4 boyutunda renkli, siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekir. Eserler, ayrıca Adobe Illustrator, Free Hand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulacaktır. Ayrıca, yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TIF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilecektir. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı geçmeyecek şekilde yazılı olarak açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
c. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve kullanılmamış olması, diğer kurum ve kuruluş amblem/logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya veya başkasına ait olduğu anlaşılan tasarım/amblem/logolar, seçici kurulca değerlendirmeye alınmayacaktır. Amblem/logo tasarımının kopya veya başkasına ait olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu durum diğer ödül almış veya almamış katılımcılara hiçbir anlamda talep hakkı doğurmayacaktır. Doğabilecek her türlü ihtilafa ilişkin hukuki yaptırım ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek ihtilaflardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu tutulmayacaktır.
d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek yedi kişiden oluşan bir Seçici Kurul eserleri değerlendirecektir. Bakanlık’ca gerekli görüldüğü takdirde, tasarım/amblem/logo konusunda teknik personelin görüşlerini almak için anket düzenlenebilecektir.
e. Seçici Kurul, eserleri, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın amaçlarını ve tarihi gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.
f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
g. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
h. Seçici Kurul, uygun gördüğü bir eseri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve 1. maddede belirtilen birimlerinin yeni amblem/logosu olarak belirleyecektir.
ı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü çerçevesince teknik eksikliklerin giderilmesine mutat değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödemede bulunulmayacaktır. Ödüle hak kazanan eserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, pozitif ve negatif çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 05.09.2011 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmaları gerekmektedir.
j. Eserlerin 1. maddede belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı birimlerinin ihtiyacını karşılamaması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.
k. Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün ve en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu değildir.

Eserlerin teslim şekli ve işaretlenmesi
Madde 7 – Yarışmaya katılma ve eser teslimi sırasında;
a. Katılımcılar, içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eserlerin yer aldığı kapalı Evrak Zarfı olmak üzere 2 adet zarf kullanacaklardır.
b. Her zarfın üzerine 6 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
c. Katılımcının rumuzu tasarım/amblem/logonun arka yüzünde, CD’nin ise ön yüzünde yer alacaktır.
d. Her eser A4 kağıt üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde, aşağıda küçük ölçekli örneği ile teslim edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır.
e. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Aksine bir durumun tespiti halinde, eser yarışma dışı bırakılacaktır.
f. Birden fazla eser ile katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanacaktır.

Eserler katılım formu ile birlikte 22 Ağustos 2011, Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden, taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Son başvuru tarihi ve saatine kadar adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Yarışma sekretaryası
Madde 8 Yarışma sekretaryasının adresi ve irtibat telefonu aşağıdadır ;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 410 12 19/20

Kullanım hakkı
Madde 9 – Katılımcı; dereceye giren tasarım/amblem/logonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve 1. nci maddede belirtilen birimlerine süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve 1.nci maddede belirtilen birimlerine tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını ve bu eserlerde zaman içinde doğabilecek ihtiyaçlara göre değişiklik yapılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1. nci maddede belirtilen birimleri eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Katılımcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödül alan eseri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 1. nci maddede belirtilen birimlerinin tasarım/amblem/logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve 1. nci maddede belirtilen birimlerini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamedeki bütün katılma ve yarışma şartlarını,
Seçici Kurul ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma takvimi
Madde 10 – Yarışmanın süreci aşağıda belirtilmiştir :
Başvuru başlangıç tarihi : 05 Ağustos 2011
Son başvuru ve teslim tarihi : 22 Ağustos 2011 Saat : 17:00
Seçici Kurul’un değerlendirme tarihi : 25 Ağustos 2011.
Sonuçların açıklanması : 26 Ağustos 2011.

Ödül kazanan eserin; antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, pozitif ve negatif çözümlerinin sunulması için son tarih : 5 Eylül 2011 Saat: 17:30.
Sonuçlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesi “ https://www.cevresehircilik.gov.tr”de yayınlanacaktır.
Ödüller, duyurulacak gün ve saatte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenecek törenle verilecektir.

Ödüller
Madde 11 – Yarışma sonunda verilebilecek olan ödüller şunlardır :
Tasarım yarışması sonucu Seçici Kurul tarafından birinci seçilen 1’inci maddenin ;

- ( a ) fıkrasında yazılı amblem/logo tasarımı için ( net ) 10.000 (onbin ) TL,- ,

- diğer fıkralarında yazılı birimlerin amblem/logo tasarımı için (net) 3.000 ( üçbin ) TL,-
birincilik ödülü verilecektir.

Teslim adresi
Madde 12 – Eserlerin teslim adresi aşağıdadır :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar /ANKARA

Seçici Kurul
Madde 13 –
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek yedi kişiden oluşan Secici Kurul eserleri değerlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

sedader isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sedader

Grafiker / Ankara

Standart
Alt 01 Ekim 2011 #2
                             
nedir bu milletin yarısmalardan çektiği? nerede bu devlet?

grafik tasarım bölümlerinde sıfır (F) alacak tuhaf
çzimler nasıl oluyorda birinci oluyor

Yarısmalardaki genel sorunlar
- sacma sartname maddeleri
- sartname maddelerine uymayan jurinin tuhaf kararları, tavırlar,
- birinci secmeme vs.
- torpilli 1.secme,
- secilmeyen logoları calıp kullanma
- vaad edilen odullu dagıtmama
- yarısmayı iptal etme

delikanlı juri varsa degerlendirmeyi kayıt etsin, göstersin, izletsin
adam gibi rapor hazırlasın millete sunsun
kim nasıl odullendirildi ya da elendi bilsin seffaflık olsun
milletin içide rahat etsin

millet supheyele bakıyor yarısmalara bu nasıl iş


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI LOGOSUNU BULDU
boyle logumu olur be
bunu secenlerin "estetik sanat tasarım kalite zevk vziyon" anlaysı sıfırdır


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Anka kuşunu andıran logosu üç renkli 3 objeden oluşuyor. Logodaki turuncu renk şehirleri temsil ederken, yeşil renk çevreyi, mavi renk ise gökyüzünü ve denizi temsil ediyor." https://www.cevresehircilik.gov.tr/t...ikbasin&ID=660

Bu ne yaaaa? rengi sacmalık neyse formlar ilşkiler bütünlük ne alaka?
cevreve sehircilik bakanlıgı boyle kucuk basit tuhaf cizimle temsil edilir mi?senaryosu yarım renk desen uyumsuz form da bütünlük kel alaka yok
kalite kurumsal havası yok
basit sıradan 1 taslak buna 21.000 Tl paramı verirlir

bu logo aşağıdaki prensiplerin hangisini sahip?


Principles of graphic design:

Balance
Symetrical, radial, formal, and informal ways of arranging elements on a page to achieve visual balance is the focus of this class. Also covers the 'rule of thirds' and other structural elements. Our bodies need a balance of nutrients to keep us healthy but every now and then it's OK to feast on chocolate, ice cream, and an entire supersize bag of potato chips. Balance in design is much the same. For most of our reading our eyes and minds are most comfortable with evenly balanced layouts where the graphics don't overpower the text and the page doesn't seem to tilt to one side or the other.
Proximity
Learn how to arrange elements on the page through proximity -- keeping like items together and creating unity by how close or far apart elements are from each other. Observe a group of people in a room. You can often learn a lot about who is listening intently to another person, which are strangers, or who is ignoring who by how close together they sit or stand. In design, proximity or closeness creates a bond between people and between elements on a page. How close together or far apart elements are placed suggests a relationship (or lack of) between otherwise disparate parts. Unity is also achieved by using a third element to connect distant parts.
Alignment
While centered text has its place it is often the mark of a novice designer. Learn how to align text and graphics to create more interesting, dynamic, or appropriate layouts. Lack of alignment creates a sloppy, unorganized look. Mixing too many alignments can have a similiar effect. However, it's also OK to break alignment when it serves a specific purpose such as to intentionally create tension or draw attention to a specific element on the page.
For simple arrangements, items can be aligned using the automatic align options in your software. For more complicated layouts the use of guidelines and grids aid in the precise placement of elements.
Repetition / Consistency
Get an understanding of the importance of consistency for the reader and ways to create a consistent and balanced look through different types of repetition.
Contrast
Big vs. small, black vs. white. These are some ways to create contrast and visual interest. Learn a variety of ways to use contrast. Contrast is one the principles of design. Contrast occurs when two elements are different. The greater the difference the greater the contrast. The key to working with contrast is to make sure the differences are obvious. Four common methods of creating contrast are by using differences in size, value, color, and type.

Contrast adds interest to the page and provides a means of emphasizing what is important or directing the reader's eye. On a page without contrast, the reader doesn't know where to look first or what is important. Contrast makes a page more interesting so the reader is more apt to pay attention to what is on the page. Contrast aids in readability by making headlines and subheadings stand out. Contrast shows what is important by making smaller or lighter elements recede on the page to allow other elements to take center stage.
White Space
The art of nothing is another description for this principle. View examples of good and bad use of white space and how to avoid trapped white space.
White space is an important principle of design missing from the page layouts of many novices. White space is nothing. White space is the absence of text and graphics. It breaks up text and graphics. It provides visual breathing room for the eye. Add white space to make a page less cramped, confusing, or overwhelming.Grafik tasarım bolumunden mezun arkadasların bu ilginç çizim için dusunculeri nedir acaba?


Yarısmlarda milletin hakkını yiyenlerin, akıl ve cagdısı kararlar alanların... Allah belasını verir umarım
Bu mesajdan alıntı yap
ali memduh isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ali memduh

Grafiker / Isparta

Standart
Alt 01 Ekim 2011 #3
Kötülemek istemem ama bana emlak firmalarının matbaaya 50 liraya artvizitle beraber yaptırdığı sıradan logo gibi geldi.
burakcengiz ve sedader beğendi.
Bu mesajdan alıntı yap
X_US isimli Üye şimdilik offline konumundadır

X_US

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 01 Ekim 2011 #4
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması) güldü. güldüler güldüm. ne diyebiliriz ki vatan millet sağolsun.
lance bunu beğendi.
Bu mesajdan alıntı yap
dvrN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

dvrN

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 17 Ekim 2011 #5
belki de sırf resmi kuruma yakışıyor diye seçiyorlardır yada öss'de ki olay Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

fsosuncu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

fsosuncu

Öğrenci (Grafik) / Eskişehir

Standart
Alt 17 Ekim 2011 #6
logo tasarımı kadar ne anlam ifade ettiği de çok önemli. hele bu anlam resmi bir kuruma atfediliyorsa bence 2 kat önem taşımaktadır. şahsen beğendim. tebrik ediyorum ve kutluyorum tasarımcıyı.
graif bunu beğendi.
Bu mesajdan alıntı yap
ozguraltinol isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ozguraltinol

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 18 Ekim 2011 #7
Resmi bir devlet kurumu logosundan ziyade, Ak Parti'nin kurumsal parti renkleri kullanılarak derlenmiş oldukça basit bir çalışma. Zannedersem bu logonun seçilmesinde bu etki büyük faktör gösterdi neden dersek "Çevre ve Şehircilik" ile ilgili hiçbir simgesel ize rastlamadım. Tamamen 5 dakikada tasarlanmış bir logo imajı var kompozisyon ve bütünlükte..
Bu mesajdan alıntı yap
creedwar isimli Üye şimdilik offline konumundadır

creedwar(42)

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 18 Ekim 2011 #8
logo tasarımı kadar ne anlam ifade ettiği de çok önemli. hele bu anlam resmi bir kuruma atfediliyorsa bence 2 kat önem taşımaktadır. şahsen beğendim. tebrik ediyorum ve kutluyorum tasarımcıyı.
Bakanlığın açtığı logo yarışmasını Teknoloji-Tasarım öğretmeni anka kuşunu andıran logo ile kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın anka kuşunu andıran logosu üç renkli üç objeden oluşuyor. Logodaki turuncu renk şehirleri simgelerken, yeşil renk çevreyi, mavi renk ise gökyüzünü ve denizi temsil ediyor.

Başvurular arasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı dört genel müdürlüğün de logosu belli olurken, diğer üç genel müdürlük için ödüle layık bir eser bulunamadı.

Teknoloji tasarım öğretmenimizi tebrik ediyorum. En azından ilgilenen biri kazanmış. Ha beğenebileceğimiz bir logomu tartışılır elbet.
Bu mesajdan alıntı yap
sedader isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sedader

Grafiker / Ankara

Standart
Alt 20 Ekim 2011 #9
Kötülemek istemem ama bana emlak firmalarının matbaaya 50 liraya artvizitle beraber yaptırdığı sıradan logo gibi geldi.

50 liraya olsa yine iyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması promosyon hazır kalıp çin işi bir çizim


bu nasıl logo buna logo avruplaı logo dermi
baska bi seyde adını getiremedim

milletin vergileriyle logo diye secicek bi sey yoksa bi üniversitenin grafik tasarım bolumune tasarlatsaydınız


daha düzgün logo secemeyen kurum nasıl kaliteli hizmet verecek
Bu mesajdan alıntı yap
nortusman isimli Üye şimdilik offline konumundadır

nortusman

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 26 Ekim 2011 #10
Kazanan arkadaşı kutluyorum
Diğer yandan yarışma sonucunun belirtilen tarihten 1 ay geç açıklanması biraz şüphe uyandırıyor.Üzücü ama bir gerçek ki bu tarz problemler neredeyse tüm bu tarz yarışmalarda yaşanmakta.Umarım seçim adaletli bir şekilde yapılmıştır.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlıpı logo tasarımım cemil1986 Logo Tasarımları 10 08 Kasım 2012 17:02
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Logo Tasarım Yarışması SONUÇLARI vejdi Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 2 19 Eylül 2011 17:03
Ödüllü Çevre Sorunları Konulu Afiş Tasarım Yarışması nyeuss Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 10 17 Mart 2011 13:18
Logo tasarım yarışması nagiii Logo Tasarımları 0 28 Aralık 2010 16:32
Çevre Bakanlığının afiş yarışmasına gönderdiğim afiş elzem Afiş Tasarımı 26 28 Temmuz 2008 18:04

Kapat
Şifremi Unuttum?