Vinil Türk Reklam Bannerı

Eyüp Belediyesi Logo Yarışması

Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları - Eyüp Belediyesi Logo Yarışması ...

Cevapla
Eyüp Belediyesi Logo Yarışması
TATLICADI61 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

TATLICADI61(38)

Grafiker / İstanbul

Standart

Eyüp Belediyesi Logo Yarışması

Alt 10 Mart 2010 #1

EYÜP BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1. KONU
İstanbul Eyüp Belediyesi’nin kurumsal logosunun (amblem/logotype) creative, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak şekilde tasarlanıp, oluşturulması.


2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; İstanbul il sınırları içerisinde yer alan Eyüp’e Göktürk Beldesi’nin dahil olmasıyla Eyüp sınırları genişlemiş, nüfus artmış, demografik yapı değişmiş sosyal, siyasi iktisadi durum da farklılaşmıştır. Bu kapsamda, Eyüp Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmalarının oluşturulması ve logosunun tasarlanması amaçlanmıştır.


3. YARIŞMA KOŞULLARI
A. Yaş sınırının bulunmadığı yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcıları ile öğrencilere açıktır.


B. Her katılımcı en fazla beş adet çalışmayla yarışmaya katılabilir.


C. Tüm çalışmalar “Eyüp Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Ancak, amblem ile “Eyüp Belediyesi” ünvanı tek başına veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.


D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.

Eserler, A3 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (büyük, alt bölümde küçük uygulamaları - renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp, fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir.

Ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand ya da İnDesing programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışma vektörel ve JPEG versiyonlarıyla birlikte CD ortamında da sunulacaktır.

CD ile birlikte tasarımcı; yarattığı eserde kullanılan unsurların anlamını, yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacaktır.


E. Her esere yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir.

Rumuz; paket üzerine, CD’nin üzerine ve çıkışın arkasına yazılacaktır. Yarışmacı her eser için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı “RUMUZ” ile “Eyüp Belediyesi LOGO YARIŞMASI” ibaresi bulunacaktır.

Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi ve iletişim bilgilerini (adres, telefon ve e-posta) içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Eserler ve diğer evrak, siyah PVC resim çantalarında teslim edilecek, bu çanta üzerinde katılımcı rumuzunun yer alacağı sağlam bir etiket bulundurulacaktır.(Büyük, orta ve küçük boylarda, büyükten küçüğe doğru üç sıra halinde; renkli ve siyah-beyaz örnekleri ile)söz konusu çanta teslim alanlar tarafından kırmızı mumla mühürlenecek ve tesellüm zaptı ile belgeledirilecektr.


F. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın neticesinde, Seçici Kurul herhangi bir eserin, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmaya katıldığı veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada talep hakkı doğurmaz.


G. Eserlerin Eyüp Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.


H. Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Eyüp Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiç bir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Eyüp Belediyesi sorumlu olmayacaktır.


İ. Ön eleme sonrasında değerlendirmeye layık görülen eserlerin yüksek çözünürlükteki kopyaları seçici kurul tarafından katılımcılardan talep edilebilir. Seçici kurul bu eserlerin sahiplerinden eserlerin üzerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bunun için ayrıca Eyüp Belediyesi tarafından bir ödeme yapılmaz.


J. Eserler Seçici Kurul tarafından “orijinallik” “yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve“markaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.


K. Yarışma sonunda seçilen eser Eyüp Belediyesi Logosu olarak belirlenmek ve son kademe değerlendirmeye esas (10 aday, katılımcı) diğer eserlerle birlikte basılı ve görsel ortamlarda kamuoyuna sunulacaktır. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.


L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş

sayılırlar...


M. Yarışmaya katılan eserler ön elemeye tabi tutulacaklar ve on eser asıl değerlendirme için aday olarak tesbit edilecektir.


4. TELİF HAKLARI

Katılımcı, seçilen eserinin Eyüp Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Eyüp Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eser için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı; Eyüp Belediyesi’nin ödül alan eseri, Eyüp Belediyesi Logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. ESERLERİN TESLİMİ

Eserler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 20 Nisan 2010 günü saat 17.00’a kadar;

Eyüp Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Feshane Cad. No:23 Eyüp/İstanbul adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır.

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.


6. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 20 Nisan 2010

Jüri Ön elemeler: 30 Nisan 2010

Aday Eserlerin

Değerlendirilmesi 10 Mayıs 2010

Sonuçların Açıklanması: 18Mayıs 2010

Ödül Töreni: 21 Mayıs 2010


Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve Eyüp Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.


Telif ödemeleri, hak sahiplerine Eyüp Belediyesi’nin hazırladığı 1. Uluslar arası Eyüpsultan Günlerinde düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.


7. ÖDÜL

Kazanan Eser : 10.000 USD

Diğer 9 eser sahibine emeği karşılığı 1.000 USD


8. SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul aşağıda yer alan isimlerden teşkil edilmiştir.

Kurul ilk toplantısında çalışma esaslarını ve toplantı takvimini belirleyecektir.

Eyüp Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Seçici kurul ön eleme sonrasında belirlediği on aday eserin değerlendirmesini nihai sonuca kadar gerekli sayıda toplantılarla sürdürecektir.


Ahmet Kot-Grafik Sanatçısı,2010 Ajansı Edebiyat Yönetmeni

B.Sıddık Soysal-Sanatçı

Güray Ertok-Mimar, Eyüp Belediyesi Bşk.Yrd.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu-Grafik Sanatçısı, Yrd. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi

Serhan Ada-Yrd. Doç.Dr. Bilgi Üniversitesi

Turgut Erentürk-Grafikerler Meslek Kuruluşu, Bşk. Yrd.

Yeşim Demir-Grafikerler Meslek Kuruluşu Başkanı, M.S.G.Ü. Öğ. Gör.


EYÜP BELEDİYESİ

KURUMSAL LOGO

(AMBLEM/LOGOTYPE) YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ:

ADI SOYADI:

T.C. KİMLİK NOSU:

DOĞUM TARİHİ ve YERİ (Gün/Ay/Yıl):

YAZIŞMA ADRESİ:

TELEFON, FAKS, E-POSTA:

KISA ÖZGEÇMİŞ:


Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Eyüp Belediyesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Eyüp Belediyesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Eyüp Belediyesi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Eserimin ödül alması durumunda eserin Eyüp Belediyesi Logosu olarak Eyüp Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

…./…/2009 İMZA


NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “EYÜP BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI” ve altı rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.


Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Eyüp Belediyesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Eyüp Belediyesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Eyüp Belediyesi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Eserimin ödül alması durumunda eserin Eyüp Belediyesi Logosu olarak Eyüp Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

…./…/2009 İMZA


NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “EYÜP BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI” ve altı rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.


EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDÜLLÜ LOGO YARIŞMASI AÇMIŞTIR.

MÜRAACATLAR 20 nisan 2010 TARİHİNE KADAR DEVAM

EDECEKTİR. AYRINTILI BİLGİ VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

www.eyup.bel.tr’den EDİNİLEBİLİR.

YARIŞMADA KAZANAN ESERE 10.000 DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTUR.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

AyseV isimli Üye şimdilik offline konumundadır

AyseV

Öğrenci (Grafik) / Yurtdışı

Standart
Alt 12 Mart 2010 #2
                             
yarisma guzelmis katilmaya calisacam, odulude begendim, ancak kafama takilan birsey var ben yurtdisinda yasiyorum, katilmam mumkunmudur, okudum yaziyi ama herkes katilabilir yaziyo turkiyeden olacak diye birsey goremedim..
Bu mesajdan alıntı yap
TATLICADI61 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

TATLICADI61(38)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 15 Mart 2010 #3
Ben baştan sona kadar iyice okudum herhangi birşey belirtilmemiş bu konuda katılabilirsiniz sanırım.Ben de 2 çalışma yaptım bile hayırlısı inşallah
Bu mesajdan alıntı yap
televizyon kafa isimli Üye şimdilik offline konumundadır

televizyon kafa

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 15 Mart 2010 #4
Arkadaşlar merhaba.
Siyah pvc dosya ve bu dosya üzerinde istedikleri etiketin üzerinde bulunacak 3 farklı .....? kısmını anlayamadim.Bilgisi olan varsa sevinirim.(Mail attim fakat cevap gelmedi)

tesekkurler
Bu mesajdan alıntı yap
dt isimli Üye şimdilik offline konumundadır

dt(32)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 16 Mart 2010 #5
oo süper süper
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

tasari.ajans isimli Üye şimdilik offline konumundadır

tasari.ajans

Öğrenci (Grafik) / İstanbul

Standart
Alt 16 Mart 2010 #6
başvuruyu internet üzerinden yapabilme imkanımız varmı?
Bu mesajdan alıntı yap
TATLICADI61 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

TATLICADI61(38)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 17 Mart 2010 #7
Maalesef başvuru elden ya da posta yoluyla yapılabiliyor
Bu mesajdan alıntı yap
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(38)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 19 Mart 2010 #8
Gereksiz mesajlar silinmiştir.
Bu mesajdan alıntı yap
GRAFİKER ŞADİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

GRAFİKER ŞADİ

Grafiker / Zonguldak

Standart
Alt 20 Mart 2010 #9
Ben corel çalışıyorum. Yalnız şartnamede diğer grafik programları yazılmış.
Corel çalışıp aı formatında kaydetsem çalışmayı olurmu...
Bu mesajdan alıntı yap
malbiher isimli Üye şimdilik offline konumundadır

malbiher

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 24 Mart 2010 #10
(büyük, alt bölümde küçük uygulamaları - renkli ve siyah/beyaz yan yana) burada ne denem istendiğini birisi bana anlatabilirmi
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Eyüp belediyesi logo çalışmam cngzdhn Deneme Çalışmalar 23 17 Eylül 2010 08:17
Bornova Belediyesi Logo Yarışması Cahit GÜLDEN Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 4 08 Mart 2010 19:38
eyüp belediyesi bayram tebrik Protokol grafikerkartal Kitap kapağı, broşür, menü vb. 17 19 Eylül 2008 14:59
eyüp belediyesi bayram tebrik grafikerkartal Kitap kapağı, broşür, menü vb. 12 09 Eylül 2008 17:09
eyüp belediyesi imsakiye grafikerkartal Kitap kapağı, broşür, menü vb. 8 03 Eylül 2008 19:46

Kapat
Şifremi Unuttum?