Vinil Türk Reklam Bannerı

Fakir 80. Yıl Logo Tasarım Yarışması -17.500 TL

Yarışma Organizasyonları - Fakir 80. Yıl Logo Tasarım Yarışması -17.500 TL ...

Cevapla
Fakir 80. Yıl Logo Tasarım Yarışması -17.500 TL
Hezarfen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Hezarfen(14)

Administrator

Hiç Biri / Bursa

Standart

Fakir 80. Yıl Logo Tasarım Yarışması -17.500 TL

Alt 17 Ocak 2013 #1

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Yarışması

Fakir 80. Yıl Logo Tasarım Yarışması -17.500 TL


Fakir Elektrikli Ev Aletleri Vektörel Logosunu İndirmek İçin Tıklayınız


Yarışmanın Konusu
Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl logo tasarımı

Katılımcının Türü
Profesyonel grafik tasarımcılar ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri

Ödüller
1. 10.000 TL
2. 5.000 TL
3. 2.500 TL

Seçici Kurul Üyeleri
1. Aslı Şahin (Fakir Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Müdürü)
2. Çağla Turgul (GMK üyesi)
3. Gönç Selen (Reklam Çiftliği Kurucu Ortak)
4. Hakkı Mısırlıoğlu (GMK üyesi)
5. Ulaş Eryavuz (GMK üyesi)

Bu yarışma, GMK yarışma yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar ve Bilgiler
1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.

2. Bir kişi istediği kadar sayıda eserle yarışmaya katılabilir.

3. Aynı kişi birden fazla ödül kazanamaz.

4. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

5. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.

6. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bunun dışındaki durumlarda yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

6. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Fakir Elektirikli Ev Aletleri’ni ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Fakir Elektirikli Ev Aletleri’nin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

7. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Tasarımların Fakir Elektirikli Ev Aletleri’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir. İlan edilen tüm ödülleri dağıtmama hakkı girişimci firma tarafından saklı tutulmaktadır.

9. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafikerler Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

Katılım İçin Gerekli Tasarım Koşulları
1. Yarışma için hazırlanacak eserler; hem Fakir logosundan bağımsız, hem de Fakir logosuyla birlikte (yanında ya da yakınlarında) kullanılabilir olmalıdır. Fakir logosu yarışmacılara sayısal ortamda iletilecektir.

2. 80. Yıl logosu; görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.

3. Fakir’in uluslararası imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 80. Yıl logosu, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

4. 80. Yıl logosu Fakir’in yurtdışındaki faaliyetlerinde de kullanılacağından dolayı İngilizce ya da İngilizce + Almanca yapılmalıdır. Yarışmacılar 80. Yılı anlatan ‘80th Year’ ya da ’80. Jahr’ gibi ifadeleri dilerlerse kullanabilirler dilerlerse kullanmayabilirler. Ancak bu ifadeleri kullanmama durumda logo tasarımında Fakir’in 80. Yılı olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlayan grafik bir çözüm üretmeleri gerekmektedir.

5. Seçilen 80. Yıl logosu; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.

6. 80. Yıl logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

7. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

Katılım İçin Gerekli Teknik Koşullar
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır.
(Örnek: ABCD123). Farklı tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz olması halinde Fakir Elektrikli Ev Aletleri rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

2. Katılımcının rumuzu, tasarımların arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

3. Her tasarım, şartnamenin sonundaki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve CD’de bu çıktıların elektronik ortamda oluşturulmuş halleri de yer alacaktır.

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Logo, iki adet A4 kâğıt ile sunulucaktır. Birinci A4 kâğıt içerisine, uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak ve ikinci bir A4 kâğıdın yarısına siyah–beyaz, yarısına da logonun negatif kullanımı % 25 küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir. A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama zarfının içinde kargolanabilir veya elden teslim edilebilir. Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw gibi bir vektörel programlardan birinde yine vektörel olarak hazırlanmalı, PDF olarak da kaydedilmeledir, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda da 305 PPI çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.

7. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!

8. Fakir Elektrikli Ev Aletleri, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

9. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden Fakir Elektrikli Ev Aletleri sorumlu değildir.

10. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır

Gönderim İçin Postalama Koşulları
1. Katılımcılar, her bir iş için 3 adet zarf kullanacaklardır: Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılımcı formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımların yer alacağı Teslim Zarfı’dır.

2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.

3. Her zarfın üzerinde katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü postalama zarfı kullanılabilir (kargo şirketinin zarfı gibi).
5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı rumuz” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargolanabilir.


Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar
1. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya Fakir Elektrikli Ev Aletleri Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının Fakir Elektrikli Ev Aletleri tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Fakir Elektrikli Ev Aletleri, tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı 80. Yıl logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Fakir’i temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.

4. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Fakir Elektrikli Ev Aletleri Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Ödül
1. Kazanan yarışmacılara ödüllerinin verileceği tarih ve yer Fakir Elektrikli Ev Aletleri web sitesinden (Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş.) açıklanacaktır.

2. Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.

3. Birincilik Ödülü: 10.000 TL (OnBin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü: 5.000 TL (BeşBin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL (İkiBinBeşYüz Türk Lirası)

4. Yarışmada ödül alan logoların şartnameye uygun olmaması durumu, yasal olarak tespit edilirse ödül miktarı kanuni yollardan geri alınır. Bu yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir.
Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz.

Seçici Kurul
Seçici Kurulu belirleme çalışmasını Fakit Elektrikli Ev Aletleri yürütecektir. Fakir Elektrikli Ev Aletleri, değerlendirme toplantısına katılamayan Seçici Kurul Üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
1. Aslı Şahin (Fakir Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Müdürü)
2. Çağla Turgul (GMK üyesi)
3. Gönç Selen (Reklam Çiftliği Kurucu Ortak)
4. Hakkı Mısırlıoğlu (GMK üyesi)
5. Ulaş Eryavuz (GMK üyesi)

Yarışma Takvimi
1. Katılımcılar, tasarımlarını katılımcı formları ile birlikte 30 Ocak 2013 günü saat: 18.00’e kadar teslimat adresinde bulunacak şekilde posta, kargo veya elden teslim edeceklerdir.

2. Posta veya kargo yoluyla gönderilen logo tasarımlarının yukarıda verilen tarihe kadar ilgili adrese ulaşmamasından Fakit Elektrikli Ev Aletleri sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde, belirtilen adrese ulaşamayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Eserler, belge karşılığında teslim alınır. Posta ya da kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir.

4. Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2013, Çarşamba, saat: 18.00

5. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 4 Şubat 2013 Pazartesi

6. Sonuçların Açıklanma Tarihi : 8 Şubat 2013 Cuma

7. Yarışma sonuçları 8 Şubat 2013 tarihinde, kamuoyuna, basın ve Fakir Elektrikli Ev Aletleri internet sitesi (Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş.) kanalıyla duyurulacaktır.

İletişim
1. Adres:
Cantürk Yalanız
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.
Basın Ekspres Yolu, Evkur Plaza No: 33 Kat: 3
Halkalı 34303 Küçükçekmece Istanbul – TURKEY
Phone: + 90 212 698 0 777 (pbx)

2. Ayrıntılı Bilgi için:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. ya da

..::Grafikerler.net::..

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

atakanaydin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

atakanaydin

Webmaster / İstanbul

Standart
Alt 17 Ocak 2013 #2
                             
fakir in vektörel logosunu indiremiyoruz, tıklayınız linki çalışmıyor,

herkeze başarılar.
Bu mesajdan alıntı yap
ma®tin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ma®tin

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 18 Ocak 2013 #3
fakir in vektörel logosunu indiremiyoruz, tıklayınız linki çalışmıyor,

herkeze başarılar.
Buyrun bir de buradan deneyin.

logomuz.com | Türkiye'nin vektörel logo deposu
Bu mesajdan alıntı yap
r.yildirim isimli Üye şimdilik offline konumundadır

r.yildirim

Öğrenci (Diğer) / Konya

Standart
Alt 19 Ocak 2013 #4
şimdi şurayı anlamadım üstte yarışma sadece profesyonel grafik tasarımcılara ve ilgili bölümlerin öğrencilerine açıktır yazıyor allta ise kurum içi ve kurum dışı özel tüzel herkese açıktır yazıyor.şahsen ben grafiker de öğrenciside değilim yarışmaya katılabiliyormuyum?
birde logo photshopta hazırlansa kabul edlimiyormu?
Bu mesajdan alıntı yap
r.yildirim isimli Üye şimdilik offline konumundadır

r.yildirim

Öğrenci (Diğer) / Konya

Standart
Alt 19 Ocak 2013 #5
şimdi şurayı anlamadım üstte yarışma sadece profesyonel grafik tasarımcılara ve ilgili bölümlerin öğrencilerine açıktır yazıyor allta ise kurum içi ve kurum dışı özel tüzel herkese açıktır yazıyor.şahsen ben grafiker de öğrenciside değilim yarışmaya katılabiliyormuyum?
birde logo photshopta hazırlansa kabul edlimiyormu?
bilen birisi var mıdır?
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
TARSUS Logo Tasarım Yarışması gomorrah Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 129 26 Ağustos 2011 02:53
Logo tasarım yarışması nagiii Logo Tasarımları 0 28 Aralık 2010 16:32
Bitkisel.net Logo Tasarım Yarışması Admin Bitkisel.net Logo Tasarım Yarışması 0 11 Haziran 2010 14:33
LESCON logo tasarım yarışması VolkanTEKiN Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 19 04 Temmuz 2008 23:22

Kapat
Şifremi Unuttum?