Vinil Türk Reklam Bannerı

İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi

Temel Tasarım İlkeleri - İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi ...

Cevapla
İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(38)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart

İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi

Alt 04 Temmuz 2008 #1

Sanat eğitimi, kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da, sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır.

Bu nedenle eğitim sistemleri içerisinde sanat eğitimine önem verilir. Çünkü sanatın kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi insan için yaşamın her alanında kendini gösterecektir.


Bir sanat alanı içinde resim
Resim, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma geliştirme aracıdır. Resim ile benliğin yansıması oluşur. Resim aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin zekası, sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak sağlar. Bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceri değil, bilgisel aktarımındaki beceriyi de açığa çıkarır. İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı yansıtır, duygularını ortaya koyar. Öyle ki resim çağlar boyu toplumsal bir eleştiri olarak bile işlev görmüştür. Birçok sanatçı toplumsal ve politik olaylara olan tepkilerini resim ile ifade etmişlerdir. Geçmişten günümüze resim, tarihi belgeleme görevi de görmüştür. Fotoğraf makinasının olmadığı dönemlerde insanlar zamanı görüntülemek için resimden yararlanmışlardır. (Osmanlı imparatorlarının portreleri, Avrupa tarihindeki soylular ve halkın yaşantısı gibi...) İnsanların yaşayış tarzı, maddi ve manevi özelliklerini resim ile ortaya koymuşlardır. Tüm bunların yanı sıra resim, psikolojide de kullanılan önemli bir tanı aracıdır. İnsanların psikolojik sorunlarını belirlemede resim yardımcı olur. Resim birçok sanat alanı gibi düşünceyi dışa vurmaktır. Ama resmin belki de en önemli özelliği eline kağıt, kalem alan her bireyin iyi veya kötü kendini ifade edebilme kolaylığı sağlamasıdır.


Çocuk resmi ve özellikleri
Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder. Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göstergesidir. Bir çocuğun resmine bakarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları edinilebilir çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk resim yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutumda çocuğu gözlemleyen kişiye avantaj kazandırır.

Çocuk resminde kullanılan figür ve çizgilerin yorumlarına göz atacak olursak;


BAŞ: Çok küçük çizilen kafa, çocuğun kendini bilgi bakımından yetersiz görmesi, çok büyük çizilen kafa çocuğun daha başarılı olmaya arzu duyması anlamına gelebilir.

AĞIZ: Birçoğunun ağzı eksik göstermesi iletişim sorunu olduğuna işaret edebilir. Konuşma ve dil sorunu olan çocuklar büyük ağzı çizerler.

KULAK: İşitme zorluğu olan çocuklar büyük kulaklar çizebilirler.

AYAK: Kendine güven duyma isteğini gösterir. Ayağın çizilmemesi çocuğun kendini güvensiz hissettiği anlamına gelir.

KOL: Resimde kolların çizilmemesi güvensizliği dile getirir.

EL: Ellerin çizilmemesi çevresel iletişimde uyum güçlüğünü yansıtabilir.

DİŞ: İri çizilmiş dişler saldırganlığı ifade edebilir.

Tabii ki, tüm bu yorumlar çocuğun yalnız bir resmi ile değil, klinik olarak incelenmesi sonucunda belirlenebilir. Çocuğun resimsel özellikleri her yaş döneminde değişiklik gösterir. İlk çizilen karalamalar giderek sanatsal oluşuma dönüşür. Ergenlik döneminde çizgiler kendini bulur.

SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Sanat eğitimi insanın kendisini en güzel ifadesi ve gerçekleştirmesidir. Salt görsel ve yoğrumsal sanatlar eğitimi değil, tüm ifade tarzlarını kapsar (müzik, yazın, drama, dans, tiyatro, fotoğraf.)
Moissej Kagan’ın “Sanat bilincin bütün mekanizmalarının açılıp çalışmasını sağlar” sözü ne kadar anlamlıdır.

Sanat eğitimi okul öncesi, okul dönemi ve okul sonrasını da kapsayan aşamalı bir süreçtir.

Bu sürecin ilk basamaklarından (okul öncesinde) başlayarak çocuk sanatsal yaratıcı etkinlik içinde olmalıdır. Kendi alanım olan görsel sanatlar derslerimden İlköğretimdeki sadece bir dersten size bir bölümünü aktarırken sanat eğitiminin ne kadar kapsamlı bir alan olduğunu düşüneceksiniz.

Öğrencilerimiz algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde; dersimizde önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlar, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 yada 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Süreç bununla da bitmez, Ortaya çıkarılan ürünler üzerine paylaşımlar, eleştiriler ve farklı değerlendirme etkinlikleri yapılır. Çalıştığı masayı düzenler son olarak farklı temaya uygun sergileme ve kurgulama kullanarak çalışmalar sergilenir.

Bu disiplinli aynı zamanda eğlenceli yaratıcı ve eğitsel süreçte görsel sanatın tutkulu dünyasında küçük ama kocaman yürekleriyle yaşamlarının en büyük adımlarını atarken görsel sanatlara ilişkin temel sanat bilgilerini de kazanırlar.

Demek ki sanat eğitimi dersleri bu derslere salt resim çizmek gibi sığ mantıkla bakanların düşündüğü gibi değil. Böylesi anlamlı ve ciddi bir süreç gerektiren bu eğitimin önemini ve gerekliliğini yadsıyabilirmiyiz?

Mesleğimde 30.yılımı doldurmaktayım. Bu yüzden bu paneldeki siz değerli duyarlı sanat dostlarına paylaşımlarımı kendi deneyimlerimle ilişkilendirerek neden sanat eğitimi, sanat eğitiminin gerekliliği kavramını kısa süreye çok şeyi sığdırarak anlatmak istiyorum.

Mezun ettiğim öğrencilerimle birçoğuyla iletişimimi koparmadım, bir çoğu da bana ulaşanlar. İçlerinde yeterli düzeyde tanıyabildiklerim var. Onları izlediğimde iyi bir sanat eğitimi alabilmiş ve bunu yetişkin hayatlarında da sürdürenlerin farklılığını anlarım. Onların ne kadar AYDIN BİR KİŞİ olduklarını gördüğümde çok mutlu olurum.

Aydın bir kişi demekle ne demek istedim. Şöyle ki:

Çağdaş bir dünya görüşüne sahip, çevresine uyumlu, ama gerektiğinde sorgulayabilen, dengeli, yaratıcı, özgüveni gelişmiş, sanatı yaşantısına katan, yaşadığı çevreyi güzelleştirme sorumluluğu duyan, görgü kurallarını bilen, estetik duyarlılığa sahip ve dünya sanat tarihine dair birikimleri olan, ulusun ve insanlığın sanat değerlerini koruyan yetişkinler diyebilirim.

İşte böylesi bir kişi yapısı için gereklidir sanat eğitimi. İşte böyle bir yetişkin olarak gördüğüm ilköğretim de resim, lisede sanat tarihi derslerine girdiğim, aynı zamanda yetişkinliğinde de sanatı izleyen ve okuyan bir öğrencimin panele gelmeden önce “neden sanat eğitimi” diye sorduğumda verdiği yanıt:

“Sanat eğitimi dünyaya 3. bir gözle nasıl bakılabileceğini öğretir, sizi sıradan kılmaz, algılarınızı geliştirir ve en önemlisi de sizi yaratıcılık yetilerinizin keşfine sürükleyen eğlenceli bir serüvene çıkarır ve bu düş hayat boyu sürer, saygılarımla dilim döndüğümce.” diye bitirmiş sevgili Rabia Durmuş.

Gerçektende doğru bir sanat eğitimi almış, estetik kaygıları gelişmiş bir kişi canlı ve cansız hiç bir şeye kolay kolay zarar veremez. Özellikle ülkemizde ve dünyada bu yapıya ne kadar gereksini var değil mi?

Herbert Read de böyle düşünüyor. Diyor ki: “Birey sanatı kavrayış tarzına göre bir yaşam şekli geliştirecektir. Gerek mesleğinde gerek mesleği dışındaki eylemlerinde bu anlayışın izlerine rastlanacak ve öncelikle kendi için daha sonra da çevresi için daha anlamlı daha yoğun daha mutluluk verici bir yaşam ortamı yaratabilecektir”.

Tarihte kalabilmenin, uygar bir toplumda yaşayabilmenin koşulu sanat, kültür olduğuna göre bu bağlamda sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu kabul etmek gerekir.

Bir başka açıdan da bakabiliriz sanat eğitiminin gerekliliğine… Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri bir tanıyı doğrulayan ayrıntıları sık sık kaçırıyorlarmış. Bu öğrencilere güzel sanatlar dersi verilmeye başlanmış. Sonuçta bu dersi alan öğrencilerin tanı yetilerinin geliştiği görülmüş. Ayrıca sanata duyarlı olan meslek sahibi kişiler kendi mesleklerinde de daha başarılı oluyorlar. Bunun örneklerini hepiniz rastlamışsınızdır. Doktor şair Ceyhun Atuf Kansu. Geçenlerde İstanbul’a gelerek grubuyla saksafon çalan ünlü yönetmen Woody Allen.

Günümüzde uygarlığı, bilginin internetten çağrılması olduğunu, uygarlığın salt bilim ve teknolojiden geçtiğini düşünenlerin sayısı çok. Oysa ki bilim ve teknoloji sanatla kaynaşırsa anlamlı olur.Bu da ancak ve ancak sanat eğimiyle gerçekleşir.

Gördüğümüz gibi sanat eğitiminin gerekliliği her konuda karşımıza çıkıyor.Hele günümüz popüler kültürü sanat eğitiminin gerekliliğini daha çok artırıyor.Şöyle ki ülkemizde ve dünyada insanlar görsel, sessel, düşünsel bombardımanla baş başalar..

Ülkemizde sanatçı diye topluma dayatılan popüler eğlendiricilerin, mafya babalarına övgüler düzen dizilerimizin, sanatı programlarına almayan siyasilerimizin, argo ve bozuk Türkçeleriyle ortalıkta cirit atan spikerlerin, filmlerin, yayınların kol gezdiği bir ortamda gerçek bir sanat eğitimine ne kadar gereksinim var değil mi? Bu cinneti tersine çevirmenin yollarından en önemlisi okul öncesinden başlayarak yetişkinliğe hatta sonrasında dahi verilen sanat eğitimidir. Hacettepe Ünv.seramik bölümü hocalarından Candan Terwiel panel için bana bu düşüncemi pekiştiren bir yazı göndermiş,diyor ki;Okul öncesinden el ayak tutmayan döneme kadar sanat eğitimi insana fayda sağlayabilir.Temel sonuç insanın yaptıklarından (ürettikleri) ya da yapılmış olanlardan haz alarak kendini zengin hissetmesidir ve bu durum her yaş için geçerlidir. Hollanda da bu konu özellikle yaşlılar için de bir programla verilebilmektedir. Tıpkı okul öncesinde olduğu gibi. Aynı önceliğe Nazan İpşiroğluda değinmiş,bana gönderdiği yazıda. Değerli sanat tarihçi ve aynı zamanda sanatların sınırlar aşırılığı ve sanatlararası etkileşim, özellikle resim-müzik-etkileşimi üzerinde çalışan, müzisyen, yazarımız şöyle düşünüyor. “Sanat eğitimi düşünmeyi öğretmenin ilk adımıdır ve okul öncesinden başlaması çok önemlidir. Çocuk büyüdükçe yaşına göre seçilecek yapıtlar onun kişiliğinin gelişmesinde de etkili olacaktır. Sanatın her dalı için bu geçerlidir.”

Yaratıcı drama bilim uzmanı, Umut Özgün Tezbaşaran sizler için sanat eğitiminin gerekliliğini şöyle belirtti;Görmek, duymak, dokunmak, farklı düşünmek, duyumsamak ve yaşamak için sanat. Göstermek, dokundurmak, farklı düşündürmek, duyumsatmak ve yaşatmak için sanat eğitimi.”

Çok değerli sanat eğitimci Sonya Tanrısever de panel için şu iletiyi göndermiş:

“Sanat,somuttan soyuta doğru yol alan bir serüven olarak, yaşamda algılanılanların dışa vurumu için olağanüstü etkin bir araçtır.Sanat eğitimi de, özellikle kişiliklerin büyük bölümünün okul öncesi çağında, çocuklarda en temel gereksinim olan özgüven duygularının gelişimi için vazgeçilmez önemde bir kaynak sağlar. Ezbercilik ve kalıpçılıktan uzak, çağdaş ve yenilikçi bir sanat eğitiminin sunduğu ufuklar sayesinde kişi, birey olarak kendine özgü bir dil oluşturma imkânlarına erişebilir. Sanat eğitiminde ön plandaki hedef; sanatçılar yetiştirmek değildir. Çocuklar, zaten olağanüstü doğal bir yaratıcılık potansiyeline sahiptirler. Mesela bizim yetişkinler olarak onu bastırmamamız, şablonlarla yok etmememiz gerekir. Sonuç olarak sanat eğitimi insanı insan yapan özellikler kapsamına giren ve yaygın olarak sanıldığından çok fazla ilgili alanlarıyla direkt bağlantılıdır.

Prof. Dr: Serap Etike, “Sanat eğitimi insanı aklı ve duyguları ile bir bütün olarak eğitip geliştiren ve de uygar insanı yetiştiren bir eğitim alanıdır” diye belirtti.

Değerli sanat eğitimcisi Şahika Özünel de sizler için: “Sanat güzeli arama çabasıdır, güzel barış demektir, sevgi demektir, küçük yaşta bunları öğrenmek için sanat eğitimi gerekir” dedi. Gazi üniversitesinden Olcay Boratav ise “Sanat eğitimi ile öğrencilerin düşünce yeteneklerini geliştirmek, bilgilerini özgün tasarımlarında ve yaratımlarında, teknoloji ile bağdaştırmalarını sağlamak ve bunları çağdaş boyuta taşıyabilmelerine zemin hazırlayabilmektir” dedi.

Okulumuzun küçük ressamlarından Ezgi Ercan’ın eğitimci olan annesine sordum, neden sanat eğitimi diye ve şu yanıtı aldım.”Bakmak ile görmek arasındaki farkı fark ettirebilmek için. Fark ettirebildiklerimize bu hazzı yaşatabilmek ve yaşayabilmek için.”

SEDER(Sanat Eğitimcileri Derneği) Başkanı Profesör. Dr: İnci San’ın dediğine bir bakalım.”Kendine güvenli, bağımsız ve yeteneklerini sonuna dek kullanabilen, kendisiyle birlikte çevresini de yönlendirebilen, çevreye, topluma saygı ve sorumluluk duyan coşkulu fakat dengeli, akıllı ve duyarlı insanlar kazandırmaktır sanat eğitiminin amacı.”

Psikolog, sanatçı Dr:Hakkı Engin Giderer’in bu konudaki görüşlerine bir bakalım.”Sanat eğitimi, şüphesiz çocukla sanat arasındaki bağlantıyı kurar, onun kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkisini güçlendirir.Okullarda çocuklara öğrettiğimiz ve çok önemsediğimiz matematik, anadil, geometri, cebir, biyoloji, beden eğitimi dersleri sanatın, sanatsal yaratıcılığın içindedir.Resmin içinde matematik, geometri, doğaya olan merakımız vardır.Müziğin içinde matematik baş köşededir.Dansın içinde matematik, geometri, beden eğitimi diğer sanatlara eşlik eder.Dans ve tiyatro kendimizi ve başkalarını anlamaktır.Sanat empatidir.İnsanlarla, bitkilerle ve hayvanlarla ve hatta dağlarla, nehirlerle, denizle kurduğumuz empatidir.

Öğrenme hazlarını yok ettiğimiz, akşam ödevlerine, sınav hazırlıklarına boğduğumuz çocuklar için sanat eğitimi (umarım bu alan da testlerle çölleştirdiğimiz bir eğitim biçimine dönüşmez) gizil güçlerini keşfettikleri ölçüde umut yaratan, yaşamı çok iyi para kazandıran birkaç meslekle özdeş tutmamayı fark ettirerek hayata ve topluma saygıyı geliştiren, başka insanların acılarına duyarlı, arkadaşlarla birlikte yaratmanın güzelliğini öğreten, öldürmenin değil, yaşatmanın erdemini hissettiren yan değil temel gerekliliktir.Sanat yaratmanın hazzı ve coşkusu yanında matematik ve Türkçe de cabası.”

Alıntıdır
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

sezgi-sirin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sezgi-sirin

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 04 Temmuz 2008 #2
                             
Güzel paylaşım. Teşekkür ederim.
Bu mesajdan alıntı yap
Hatice ÇAVDAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Hatice ÇAVDAR

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 04 Temmuz 2008 #3
Teşekkürler Casmin okunması gereken bir yazı bu...
Bu mesajdan alıntı yap
LuNaTiC isimli Üye şimdilik offline konumundadır

LuNaTiC(38)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 04 Temmuz 2008 #4
Yine güzel bir yazı paylaşmışsın. Çok teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Etiketler
eğitiminin, hayatında, insan, sanat, önemi

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Görsel Reklam İletişiminde Algılamanın ve Grafik Tasarımın Önemi Yasemin Reklam Sektörü 12 02 Mart 2012 09:40
101 İnsan vektörel set Gökhan TEKİN Vektörel 31 28 Aralık 2010 08:56
konu açarken etiketlerin önemi thematrix Forum Kullanımı 8 04 Mart 2010 02:24
İnsan Anatomisi :) ventusreal Graficafe 2 10 Ocak 2008 20:50
Dev İnsan Heykelleri Hades Heykel 15 27 Aralık 2007 10:14

Kapat
Şifremi Unuttum?