Vinil Türk Reklam Bannerı

Istanbul kalkınma ajansı kurumsal amblem tasarım yarışması

Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları - Istanbul kalkınma ajansı kurumsal amblem tasarım yarışması ...

Cevapla
Istanbul kalkınma ajansı kurumsal amblem tasarım yarışması
Cahit GÜLDEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Cahit GÜLDEN(58)

Eğitimci Grafiker

Grafiker / İstanbul

Standart

Istanbul kalkınma ajansı kurumsal amblem tasarım yarışması

Alt 12 Mart 2010 #1

İSTANBUL KALKINMA AJANSI KURUMSAL AMBLEM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İSTANBUL KALKINMA AJANSI KURUMSAL AMBLEM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Yarışma, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kurumsal kimlik çalışmalarına temel oluşturacak tanıtıcı amblemin seçilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu
İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul’un ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum başta olmak üzere tüm paydaşların bir araya geldiği katılımcı bir platformdur.

Ajans; marka şehir olan İstanbul’un tarihi, kültürel, ekonomik ve jeostratejik özelliklerini ön plana çıkararak;
• Yerel potansiyeli ve kaynakları harekete geçirip, mali ve teknik desteklerle yerel kapasiteyi arttırmayı,
• İstanbul’un küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmayı,
• Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmayı,
• İnsan odaklı bir yaklaşımla istihdam ve yaşam kalitesini arttırmayı misyon edinmiştir.

Ajansın amblemi olarak belirlenecek tasarımın, İstanbul Kalkınma Ajansının misyonu göz önünde bulundurularak oluşturulması beklenmektedir.

Katılım Koşulları
1. Yarışma, T.C. üniversitelerinin grafik bölümlerinde okuyan öğrenci ya da bu bölümlerden mezun profesyonellere açıktır.

2. Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

3. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.


Teknik Koşullar
1. Çok ortaklı bir yapı olan İstanbul Kalkınma Ajansı ambleminin, İstanbul’un tamamını temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir formda olması beklenir. Amblem siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz.

2. Seçilen amblem; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Ajansı temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Amblemin sade, kolay algılanabilen ve hatırlanabilen şekilde oluşturulması beklenmektedir. Amblem tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

3. Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Amblemde İSTANBUL KALKINMA AJANSI sözü açık olarak yer almalıdır. Ajansın ismi yazılırken, ismin kısaltması kullanılmayacaktır. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış versiyonları ile yüksek çözünürlüklü TİF uzantılı dosya versiyonlarını da içerecek şekilde CD ortamında da sunulması gerekmektedir.

4. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş amblemlerini çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan amblemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İstanbul Kalkınma Ajansı sorumlu tutulamaz.

5. Yarışmaya katılan eserler Grafik Meslek Kuruluşu (GMK) Yarışma Yönetmeliği’nce belirlenen Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
6. Seçici Kurul, eserleri özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin İstanbul’a bir marka olarak katacağı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

7. Seçici Kurul; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon kazananları belirler. Dereceye giren eserlerden birini İstanbul Kalkınma Ajansı amblemi olarak belirleme yetkisi İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’na aittir. Birincilik derecesinin altındaki ödüllerden birine hak kazanmış bir eserin İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kararlaştırılması durumunda, eser sahibine bu eserin kazandığı ödül tutarı, birincilik ödülüne tamamlanarak ödenir. Yukarıda bahsedilen ödül/telif ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilemez.

8. İstanbul Kalkınma Ajansı seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Uygulanacak eser sahibinden Seçici Kurulun ve /veya İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eserlerin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansına sunulmaları gerekmektedir. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

9. Eserlerin İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ihtiyacını karşılamaması halinde, seçici kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

10. Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden İstanbul Kalkınma Ajansı sorumlu değildir.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
1. Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır.
2. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.
3. Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
4. Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
6. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır.


Eserlerin Teslimi
Eserler başvuru formu ile birlikte 16/04/2010 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, İstanbul Kalkınma Ajansı’na posta veya kargo yoluyla gönderilecek yahut elden teslim edilecektir. Eserler belge karşılığında teslim alınır. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Kullanım Hakkı
Katılımcı, dereceye giren eserinin ve/veya İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, İstanbul Kalkınma Ajansı’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İstanbul Kalkınma Ajansı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Ödül kazanan eserler; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Ajansı temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 16/04/2010 saat 17.00.

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 19/04/2010.

Sonuçların Açıklanması: 20/04/2010.

Ödül kazanan eserlerin; antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümlerinin sunulması için son tarih: 30/04/2010.

Sonuçlar İstanbul Kalkınma Ajansı web sitesi www.iska.org.tr de yayınlanacaktır.

Jüri
Yeşim DEMİR, Grafikerler Meslek Kuruluşu Başkanı
Turgut ERENTÜRK, Grafikerler Meslek Kuruluşu Başkan Yrd
Ayşe KARAMUSTAFA, Grafikerler Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat ÖZBEKLİ, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ, İstanbul Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter

Ödüller
Ödüller, Seçici Kurulun değerlendirmesi uyarınca kararın açıklanmasından sonra; eserlerin örnek uygulamalarının (Şartnamenin 8. Maddesinde belirtildiği şekliyle) İstanbul Kalkınma Ajansına sunulmasını takiben en çok 10 gün içinde dağıtılır.

Ödüller; aşağıda belirtilen brüt miktarlar ve artı KDV’dir.

Birincilik Ödülü 10.000 TL
İkincilik Ödülü 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü 3.000 TL
2 Adet Mansiyon 2.000 TL

Bu yarışma, GMK Yarışma Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz.
Yarışmayı Açan Kurum ve Eserlerin Teslim Adresi

Adı İstanbul Kalkınma Ajansı
Adres İstanbul Kalkınma Ajansı
EGS Business Park Blokları
B2 Blok 16.Kat
Yeşilköy/İSTANBUL
Tel. 0 212 468 34 00
Faks 0 212 468 34 44
Web sitesi www.iska.org.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
Seda Atabay (Uzman)
Duygu Tanrıkulu (Uzman)
Müçteba Beşli (Uzman)

Dilimize sahip çıkalım.
Takıldığımız yerlerde alttaki linki tıklayalım.

TIKLA

'Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır,
akıllı adam ise kendini eleştirenlerin,
kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.'

L. Ron Hubbard

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

mmm_m isimli Üye şimdilik offline konumundadır

mmm_m

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 12 Mart 2010 #2
                             
ödül nedir...
Bu mesajdan alıntı yap
mgyknt isimli Üye şimdilik offline konumundadır

mgyknt(35)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 13 Mart 2010 #3
evet ödül nedir?
Bu mesajdan alıntı yap
nitrogen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

nitrogen

Eğitimci / Ankara

Standart
Alt 22 Nisan 2010 #4
İSTANBUL KALKINMA AJANSI AMBLEM TASARIMI YARIŞMASI SONUÇLANDI

İlanına 05.03.2010 tarihinde çıkılan İstanbul Kalkınma Ajansı Amblem Yarışması 19.04.2010 tarihinde Seçici Kurul değerlendirmesi ile sonuçlandırılmıştır. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri dağıtılmıştır, mansiyon verilmemiştir. Ödüller Birincilik Ödülü: Baki Ahmet Kocakaya Rumuz: H3R423 İkincilik Ödülü: Emre Çıkınoğlu Rumuz: 111115 Üçüncülük Ödülü: Ömer Çam Rumuz: 624663
Bu mesajdan alıntı yap
superberdus isimli Üye şimdilik offline konumundadır

superberdus

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 22 Nisan 2010 #5
Bu tarz yarışmaların artık *oku çıktı. Bunlara kanıpta yarışmalara falan girmeyin derim. En son sağlık bakanlığı, logo yarışması başlatmıştı. Toplamda 2300 kişi logo göndermiş. Bunların her birinin ki bende dahil olmak üzere, en az 3 adet logo gönderdiğini düşünün. Hanımefendi ve Beyefendi jüri bir tane bile beğenememiş. Ağzımı bozmadan, uzaklaşayım. Bol şanslar.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

asiprens_esk isimli Üye şimdilik offline konumundadır

asiprens_esk

Grafiker / Düzce

Standart
Alt 04 Mayıs 2010 #6
kusuruma bakmayın burda ne demek istiyorlar açıklarmısınız...

Ödüle hak kazanan eserlerin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansına sunulmaları gerekmektedir. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.


dişi ve erkek çözümler ne oluyor ...

renkli ve renksiz mi? veya film çıkışımı....
Bu mesajdan alıntı yap
Safari isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Safari

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 05 Mayıs 2010 #7
kusuruma bakmayın burda ne demek istiyorlar açıklarmısınız...

Ödüle hak kazanan eserlerin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansına sunulmaları gerekmektedir. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.


dişi ve erkek çözümler ne oluyor ...

renkli ve renksiz mi? veya film çıkışımı....

Şu şekilde açıklanabilir..

Beyaz zemin üzerine siyah yazıyla yazılmış bir yazı normaldir yani erkektir.
Siyah zemin üzerine beyaz yazı ise dişidir yani tersidir.
Bu mesajdan alıntı yap
vatandas2009 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

vatandas2009

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 29 Mayıs 2010 #8
1. Yarışma, T.C. üniversitelerinin grafik bölümlerinde okuyan öğrenci ya da bu bölümlerden mezun profesyonellere açıktır.

helal olsun bu organizasyonu düzenleyen kuruluşa nedenmi? Adamlar dürüstçe yazmışlar Madde çok açık ve seçik . Bu maddeyi yarışma şartnamesinde belirtmeyebilirlerdi isteseler.Yarışma herkese açık diyebilirlerdi.Bu maddenin dışında kalanlar boşuna enerjisini harcamamış olsunlar demek istiyorlar. Bir nevi ön eliminasyon:smile:
Bu mesajdan alıntı yap
b_bilge isimli Üye şimdilik offline konumundadır

b_bilge

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Standart
Alt 30 Mayıs 2010 #9
kazanan logoyu göremeyecek miyiz?

ben ilgili kurumun sitesine de baktım ama logo filan göremedim! henüz kullanmaya başlamadılar mı acaba?
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Malatya Valiliği Logo ve Amblem Tasarım Yarışması yenerberktas Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 47 28 Nisan 2010 19:47
BEBKA Amblem ve Logo Yarışması CyberPolice Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 11 02 Mart 2010 22:36
İzmit Pişmaniyesi Logo ve Amblem Yarışması vatandas2009 Yarışma Organizasyonları 0 04 Aralık 2009 18:00
eskişehir valiliği amblem yarışması sonucu graphicturk Graficafe 13 09 Eylül 2009 13:50
istanbul ilkögretim okulu amblem calismasi cebo Logo Tasarımları 5 15 Ocak 2009 16:22

Kapat
Şifremi Unuttum?