Vinil Türk Reklam Bannerı

istanbul kültür forumu logo yarışması

Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları - istanbul kültür forumu logo yarışması ...

Cevapla
istanbul kültür forumu logo yarışması
ŞENGÜL BOZKURT isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ŞENGÜL BOZKURT(40)

Grafiker / İzmir

Standart

istanbul kültür forumu logo yarışması

Alt 06 Ağustos 2009 #1

1. YARIŞMANIN AMACI
Ülkemizde yıllardır egemen anlayışların sanatı ve kültürel yaşamı vesayet altında tutmak amacıyla yaptığı dayatmalar sonucu toplum sanatla buluşamamış ve kültürel gelişim sürecini yeterince olgunlaştıramamıştır. Tarihten bugüne taşıdığı ve bugünün çelişkilerinden beslenen zengin sanatsal ve kültürel potansiyeli, toplumun ve sanatçının yeterince özgür olmadığı bu koşullarda nasıl harekete geçirilecek?

Yaratıcılığın yerine hazır kalıpları ve dogmaları koyanlara karşı, bütün renkleri ile kültürel zenginliğimize sahip çıkmak, kültürel gelişimin önündeki engelleri aşmak, emekten ve barıştan yana kültürü ve sanatı yaşamak ve yaşatmak amacıyla;

• 2010 AKB İstanbul sürecinde alternatif etkinlikler gerçekleştirerek bu süreci sorgulamak,
• Yaşamın içinden üretileni yok sayan ya da toplumla buluşmasını yasaklayan tavra karşı çıkmak,
• Sanatı toplumla, kentliyle, İstanbullularla buluşturmak,
• Genç sanatçılar başta olmak üzere başarılı kültür-sanat ürünlerinin projelerini hayata geçmesini sağlamak,
• Yeni kamusal kültür alanlarını ve mekânlarını oluşturmak,
• Yazın, sinema, sahne sanatları, plastik sanatlar, tasarım-mimarlık ve müzik alanlarında paylaşım ortamı oluşturmak,
• İstanbul’un kültür zenginliğini ortaya koyacak olan döküm çalışmalarına katkı sağlamak,
• Sosyal devletin tasfiyesi ve özelleştirmelerle tehdit altında olan kültür varlıklarımız, tiyatrolarımız, korolarımız, orkestralarımız ve müzelerimizi korumak ve yaşamla buluşturmak,
vb. çalışmaları gerçekleştirme hedefi ile oluşturulan İSTANBUL KÜLTÜR FORUMU bu amaçlara uygun tüm yazışma ve tanıtımlarda kullanılmak üzere, çağdaş tasarım standartlarına uygun, yaratıcı bir kavram geliştirilmesini amaçlıyor.

2. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya yaş, meslek ve milliyet ayrımı olmaksızın İnternet erişimine sahip dileyen herkes katılabilecektir. Yarışmaya katılım engeli yalnızca, Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları (eş, çocuk, ebeveyn, kardeş) ile iş ortaklarını kapsar. Yarışma, Jüri final değerlendirmesi dışında, tamamen İnternet ortamında sürdürülecektir.

Yarışmaya katılmak için İstanbul Kültür Forumu adresinden katılım formu dolduran herkes katılabilir. Her yarışmacı en fazla üç ayrı eser yollayabilir.

3. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Jüri eserlerin değerlendirmesinde aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulunduracaktır.

1. Kurumsal Temsiliyeti: İstanbul Kültür Forumu’nun bileşeni kurumların kimlikleri
İstanbul Kültür Forumu’nun bileşenleri İstanbul Kentinin kültürel kimliğini oluşturan değerlerin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacı ile faaliyet gösteren kurum, kuruluşlardan oluşmaktadır.

2. İstanbul Kentinin tarihi, kültürel ve doğal değerleri:
Dünya kenti İstanbul 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük şehridir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Yarımburgaz Mağaralarında ilk insan izlerine 600.000 yıl öncesinde rastlanmış, kent merkezi tarihi yarımada da ise son Yeni Kapı yeraltı treni kazılarında gün ışığına çıkan buluntularına göre İstanbul’da ilk yerleşimin geçmişi günümüzden 8500 yıl öncesine kadar gitmektedir. Böylesi zengin bir geçmişe sahip kentin geçmişinden günümüze kadar oluşmuş doğal ve insan eli oluşturulmuş tarihi değerleri ve bu değerler bütünü içinde yaşarken yeniden yaratan ve yeniden yorumlayan insanın yarattığı değerlerin bir bütün olarak gelecek kuşaklara aktarılması önümüzde sosyal bir sorumluluk olarak durmaktadır. Bu sorumlukla davranan kurumların oluşturduğu İstanbul kültür forumu logosu bu duyarlılığı yansıtmayı hedeflemelidir.

3. İstanbul Kültür Forumunun sürekliliği

İstanbul Kültür Forumu Mimarlar Odası’nın çağrısı üzerine 27 Ocak 2009 tarihinde ilk defa toplanmış ve çağrı gerekçesini paylaşan kurumlar kültürel süreklilik adına oluşumun sürekliliğinin olması gerektiğini ifade etmiş ve oluşturulan platformun “İSTANBUL KÜLTÜR FORUMU” olarak anılmasına karar vermiştir. Logonun bu sürekliliği yansıtacak bir tasarıma sahip olması beklenmektedir.

4. Logonun Zorunlu Unsuru: "İstanbul Kültür Forumu”
Logonun herhangi bir anlam iletmeyi üstlenmeyip, grafik ve tipografik kimliğiyle güçlü bir imaj oluşturma yolunu seçmesi de yeterli olabilir. Logo İstanbul Kültür Forumu ya da kısaltması İKF’yi anımsatacak bir içeriğe sahip olmalıdır.

5. Grafik Tasarımın Gerekleri
• Logo özgün bir tasarıma sahip olmalıdır. Ödül kazanan eserlerin özgün olmadığı anlaşıldığında yarışmacı değerlendirme dışında kalacaktır.
• Logo hiç bir ulusal, kültürel ve inanç değerini rahatsız etmemelidir.
• Logo başka bir logoyu çağrıştırmamalıdır.
• Logonun kolay üretilebilme ve farklı boyut ve ortamlara uyarlanabilme özelliğine sahip olması gerekir.

6. Logonun Kullanım Ortamları
Logonun kullanım belgeleri (başlıklı kâğıt, zarf, kartvizit, davetiye, afiş, flama, pankart, kokart, program, broşür, sertifika, kimlik kartı, web sitesi, e-posta grubu vb.) ile İstanbul Kültür Forumu tanıtım amaçlı her türlü yan ürünleri (kitap, katalog, video, CD, onurluk, rozet, sticker, hatıra eşya, çantası vb) düşünülmelidir. Bu kapsama göre, aşağıdaki esaslar geçerlidir:
Tasarımlar çok ufak boyutlarda (başlık, etiket, rozet gibi) kullanılabilir olmalıdır. En ufak boyut yaka rozeti olup, bu gibi ortamlar için logonun tümü veya amaca uygun anlamlı bir bölümü algılanabilir olmalıdır.
Logolar renkli ve siyah beyaz olarak uygulanabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Logonun çeşitli malzemeler üzerine (kâğıt, bez, muşamba, metal, ahşap vb.) uygulanacağı ve İnternet ortamında kullanılacağı göz önüne alınmalıdır.

4. TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI
a. Eserlerin yayınlanması
Katılımcılar eserlerini İnternet sitesine yollamakla, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ni İstanbul Kültür Forumu adına eserleri yayınlamaya yetkili kılmaktadır. Eserler, logo yarışmasını konu edinen mesleki veya popüler yayınlarda, müellif adları belirtilerek yayınlanabilir.
b. Eserlerin kullanımı
Katılımcılar eserlerini İnternet sitesine yollamakla, yarışmayı kazanacak logonun tanıtım ve iletişim amaçlı her türlü belgede ve yan ürünlerinde kullanımı için, İstanbul Kültür Forumu adına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ni yetkili kılmaktadır.
Logonun amaca göre kullanımı, yarışmayı kazanan tasarımcı(lar) ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi arasında daha sonra yapılacak bir protokole göre yürütülecektir. Tasarımın uyarlanması sırasında, gerektiğinde eserin sahibinden danışmanlık hizmeti istenebilir. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olarak, logonun İstanbul Kültür Forumu’nun tanıtımı ve duyuruları için kullanımını hedefler. Logonun, ticari ürünler (kongre resmi satışları kapsamındaki hatıra eşya vb. tanıtım ürünleri) üzerindeki kullanımında, tasarım ve üretim niteliğinin denetimi ve gelirlerin kâr amacı gütmeyen İstanbul Kültür Forumu’nun organizasyonlarına aktarımı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin sorumluluğundadır. Eser sahibi ya da sahipleri yarışmaya katılmakla bu gelirlerden telif ya da müelliflik hakkı talep etmeyeceğini kabul etmiştir.

c. Eserlerin kullanımı
Yarışmayı açan kuruluş, birinci seçilen eseri İstanbul Kültür Forumu logosu olarak kullanmayı yarışmayı açmakla kabul etmiştir. Yeni bir logo arayışı söz konusu olamaz. logo yarışmasına katılmış eserleri başka amaçla kullanamaz, ya da eserlerden yararlanarak veya esinlenme yolu ile başka bir şekilde kullanma yoluna gidilemez.

5. YARIŞMAYA KATILIM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yarışmacı İstanbul Kültür Forumu sitesine girerek "kayıt olma" işlemini yapmak için "kayıt" tuşuna basar. Karşısına çıkan bilgi formunu eksiksiz doldurur. Formun hatalı ve eksik doldurulması tamamen yarışmacının sorumluluğundadır. Şayet kazanan eser sahibinin bilgi formunun eksik ve/ya yanlış bilgi içerdiği anlaşılır ise kazananın ödülü iptal edilir. Yarışmacı kayıt formunu doldurduktan sonra eser yollama haklarının açıldığını bildiren e-posta yollanacaktır. Yarışmacı eser yollama süresi içinde en fazla 3 eser yollayabilir. Eser yollamak için sitedeki "eser yollarken dikkat edilmesi gerekenler" bölümündeki adımlar esas alınmalıdır. Eser yollama süresi sonunda tüm eserler katılımcıların incelemesine açılacaktır. Süre bitiminden önce hiçbir katılımcı bir diğerinin eserini göremeyecektir. Her katılımcı kendi eseri hariç en beğendiği ilk 3 esere oy verecektir. Verilen oylar değiştirilemeyecektir.

6. SEÇİM SÜRECİ VE JÜRİ
Gönderilen tasarımların ilk elemesi, yarışmaya katılanlar tarafından, İnternet ortamından yapılacak oylama sonucu gerçekleştirilecektir. İkinci aşamaya kalan en fazla oy almış ilk 50 eser, Seçici Kurulun incelemesine sunulacaktır. Seçici Kurul dilerse, yarışmacılar tarafından elenen eserleri de inceleme hakkına sahiptir. Elenmiş eserler içinden birinin Seçici Kurulun final oturumuna getirilebilmesi için, Seçici Kurul üyelerinden en az biri tarafından önerilmesi yeterlidir. Seçici Kurul final oturumu, elektronik ortamda gösterimin yanı sıra, eserlerin okunaklı baskıları (her eser için tek A4 kâğıt) üzerinden yapılacaktır. Seçici Kurula sunum, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin anlaşacağı bir grafik tasarımcı tarafından hazırlanacaktır.

Danışman Seçici Kurul Üyeleri
Cevat Erdener
Sunay Akın
Cihat Aral
Doğan Kuban
Metin Sözen
Oktay Ekinci
Orhan Aydın

Seçici Kurul Üyeleri
Eyup Muhcu (Mimar)
Canol Kocagöz (Karikatürist )
Sinan Omacan(Mimar)
Ferit Özen (Ressam)
Nazan Erkmen (Grafiker)
Nazan Akpınar (Ressam)
Evcimen Perçin (sahne tasarımcısı)
Feyyaz Yaman (grafikçi-ressam)
Sait Maden (grafiker)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Belgin Diril (Mimar)
Ezgi Bakçay (sinema )

Raportörler
Meliha Sözeri (Heyketraş)
Salih Cem Nar

7. ÖDÜLLER
1. Ödülü 3.000.-TL
2. Ödülü 2.000.-TL
3.Ödülü 1.500.-TL
7 Adet Mansiyon 500.-TL

Seçici kurul mansiyon sayısını artırabileceği gibi belirleyeceği sayıda satın alma yapabilir. Ayrıca özel ödüller verebilme hakkına sahiptir. Ödüller net ücrettir. Ödülden kaynaklanan her türlü vergi ve harç yarışmayı açan kuruma aittir.

8. KAZANAN ESER SAHİBİNDEN İSTENENLER
Kazanan eserin sahibi, eserinin yüksek çözünürlüklü (en az 300 dpi) dijital ortamdaki görüntüsünü renkli (CMYK) ve siyah beyaz olarak CD ortamında ve TIFF formatında teslim etmelidir. İstenilen bu dosyaların sağlanamadığı durumda, Mimarlar Odası'nın anlaşacağı bir grafik tasarımcı, kazanan eseri uygulamaya hazır hale getirecektir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilan edilmesi : 13 Temmuz 2009
Soru sorma için son gün : 23 Temmuz 2009
Cevapların duyurulması : 27 Temmuz 2009
Yarışmaya kayıt ve eser yollama için son gün: 01 Eylül 2009
Jüri inceleme süresi : 01- 11 Eylül 2009
Kazananların açıklanması : 14 Eylül 2009
Ödül Töreni ve sergi açılışı : 28 Eylül 2009

10.ÖDÜLTÖRENİ
Yarışmaya katılan tüm eserlerin sergilendiği bir açılış ve ödül töreni İstanbul Kültür Forumu ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adreslerinde ayrıca ilan edilecektir. Ödüller, kişilerin törene katılıp katılamayacağına bağlı olarak, çekle ya da banka transferi yoluyla verilecek.

11. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ
İstanbul Kültür Forumu katılımcısı kurum, kuruluş ve STK ‘lar adına İstanbul Kültür Forumu Sekreterliği yürütücüsü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’dir. Yarışmayı düzenleyen kurumun adresi;
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Barbaros Bulvarı,
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası,
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 90 (212) 227 69 10, Faks: 90 (212) 236 85 28, e-posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir :
Web adresi: İstanbul Kültür Forumu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

12. Nasıl Katılacaksınız?
İstanbul Kültür Forumu logo yarışmasına yaş, meslek, milliyet ve coğrafya sınırı olmaksızın dileyen herkes eser yollama hakkına sahiptir. Eser yollamadan önce kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminde siteye gireceğiniz bilgilerin doğruluğu son derece önemlidir. Dereceye giren eser sahiplerinin bilgilerinde hata veya eksiklik olduğu takdirde, bu yarışmacılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Kayıt olan herkes en fazla 3 eser yollayabilecektir. Eserlerinizi yollarken dikkat edilmesi gereken noktaları eser yollama sayfasında izleyebilirsiniz. Eserlerinizi yolladıktan sonra herhangi bir hatanızı düzeltmeniz için en fazla 1 saatiniz olacaktır. Bu süre içinde yolladığınız eseri değiştirme imkânınız olacaktır.
Eser yollama süresi 01 Eylül 2009, saat 18.00’de sona erecektir.

13. KAYIT FORMU
Lütfen kayıt formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz. Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde eksikler ve hatalar olduğu anlaşıldığında eseriniz değerlendirme dışında kalacaktır.

14. ESER YOLLAMA FORMU
Eserlerinizi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler:
Her eserin çok renkli ve siyah beyaz olmak üzere 2 ayrı görüntüsü olmalıdır.
Her görüntü için biri büyük biri küçük (thumbnail) olmak üzere iki ayrı dosya hazırlamalısınız.
• Eserlerin küçük (thumbnail) görüntülerinin boyutları 75x75 pixel'den büyük, dosya boyutları ise 15 KB'dan büyük olamaz.
•Eserlerin büyük görüntülerinin boyutları 200x200 pixel'den büyük, dosya boyutları ise 200 KB'dan büyük olamaz.
•Her yarışmacı en fazla üç ayrı eser yollayabilir.
•Ancak JPG veya GIF dosyalarını sisteme yükleyebilirsiniz.

Eserleri sisteme yollarken dikkat etmeniz gerekenler:
•Eserlerinizi aşağıdaki formları kullanarak sisteme yükleyeceksiniz.
•İlk satırdaki form eserinizin renkli görüntüsünü yollamak için, ikinci satırdaki form eserinizin siyah beyaz görüntüsü için kullanılmalıdır.
•Görüntüleri bilgisayarınızdan sisteme yüklemek için "Gözat" tuşuna tıklayın ve bilgisayarınızdaki dosyayı bulup seçin.
•Her görüntü için bu işlemi tekrar edin ve "eserleri yükle" tuşuna basın.

Herhangi bir yanlışlık yaptığınızda yapmanız gerekenler:
•Herhangi bir yanlışlık yaptığınızda sistem bunu düzeltmeniz için size 1 saat süre verecektir. Bu süre sonunda yolladığınız eserleri silemeyeceksiniz. Portföy sayfanızdan eserinizin yanında çıkan "sil" linkine tıklayarak yolladığınız eseri silin. Doğru eserinizi yüklemek için yukarıda sayılan işlemleri tekrarlayın.

ayrıntılı bilgi için: İstanbul Kültür Forumu
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

vatandas2009 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

vatandas2009

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 27 Ağustos 2009 #2
                             
Bu kurumun web sitesinde sorun var galiba bu yarışma için başvuru formu (kayıt) kısmını doldurduktan sonra bilgi maili göndermiyorlar.Zaten göndersende bu logo yarışmaların sonucu nasıl olacağı belli emek harcadığına değmez. Yinede paylaşım için saol
Bu mesajdan alıntı yap
Büşra Giritoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Büşra Giritoğlu(31)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 28 Ağustos 2009 #3
umarım diğer yarışmalar gibi olmaz ben hemen başlıyorum çalışmalara saol paylaşım için.
Bu mesajdan alıntı yap
by_arda2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

by_arda2(27)

Öğrenci (Diğer) / Kahramanmaraş

Standart
Alt 29 Ağustos 2009 #4
başvurular bitmiş...geç kaldık..neyse zaten bütün bu logo yarışmaları kandırmaca...ben adıyaman bel. katılmıştım...sürekli bakıyorum kimse kazanmamış ...
Bu mesajdan alıntı yap
slave isimli Üye şimdilik offline konumundadır

slave

Grafiker / Gaziantep

Standart
Alt 29 Ağustos 2009 #5
Bende çalışma gönderemiyorum.Bilgi maili gelmiyor...bir bilgisi olan varmı?
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

ali çoban isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ali çoban

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 29 Ağustos 2009 #6
iletişim formu sitelerinde var mail atınız
Bu mesajdan alıntı yap
slave isimli Üye şimdilik offline konumundadır

slave

Grafiker / Gaziantep

Standart
Alt 29 Ağustos 2009 #7
Upload için açılan kısımda toplam 3 alternatif için yer bulunmakta...oysa bizim herbir çalışma için toplam 4 parça (renkli büyük, renkli küçük, Siyahbeyaz büyük ve siyahbeyaz küçük) göndermemiz gerekiyor açıklamaya göre yada ben mi yanlış anladım?

Ayrıca büyük çalışma için Max 200x200 pixel isteniyorki, bu çok bulanık ve küçük bir imaj demek,yani jüri üyelerine sunacak yeterlilikte değil...thumnbnail de yine aynı şekilde
ancak 2000x2000 pixel (100-200 Kb) gibi bir boyutta makul ve okunabilir olur...

Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim...
Bu mesajdan alıntı yap
Büşra Giritoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Büşra Giritoğlu(31)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 31 Ağustos 2009 #8
ya ben netten başvuru yaptım ama kargoyla göndrdim çalışmaları
Bu mesajdan alıntı yap
Büşra Giritoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Büşra Giritoğlu(31)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 15 Eylül 2009 #9
sonuçlar açıklandı bu logolar ödül almışistanbul kültür forumu logo yarışması

İstanbul Kültür Forumu
Bu mesajdan alıntı yap
idgen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

idgen

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 15 Eylül 2009 #10
Ödül alan logolar gerçekten de gülünç...yarışmaya sadece 3 kişi mi katıldı?, yoksa seçme özürlü müydü o kadar kişi?, yoksa logoların hepsi mi bu düzeydedi? anlamadım gitti... bu ülkedeki yarışmalar ve neticeleri gerçekten de komik...
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
istanbul 2010 Avrupa kültür başkenti afişi s.aşık Tipografi Tasarımları 33 21 Haziran 2011 16:43
Webmaster forumu için logo çalışması NemesiS Logo Tasarımları 7 14 Nisan 2009 08:29
istanbul 2010 kültür başkenti davulator Logo Tasarımları 2 01 Şubat 2009 17:44
kültür kulübü logo çalışması abdrrhm Logo Tasarımları 7 05 Temmuz 2008 13:26
Amatör Bir Logo [ Kültür DershaneLeri ] BurakEmre Logo Tasarımları 11 26 Nisan 2008 13:01

Kapat
Şifremi Unuttum?