Vinil Türk Reklam Bannerı

İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor..

Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları - İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor.. ...

Cevapla
İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor..
nitrogen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

nitrogen

Eğitimci / Ankara

Standart

İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor..

Alt 12 Mart 2010 #1

BORNOVA BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI
KATILIM ŞARTNAMESİ

1.KONU: BORNOVA BELEDİYESİ “YENİ LOGOSUNU” ARIYOR

İzmir Bornova Belediyesi’nin kurumsal logosunun (amblem/logotype), ülkemizin en çağdaş bölgelerinden biri olan Bornova’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, hem İzmir hem Ege Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

2. AMAÇ

Yarışma sonucu, üniversiteleri, eğitim kampusları, alışveriş merkezleri, yaşam alanları ve sanayi bölgelerinin kesişim noktasında bulunan cazip konumu ile bugün İzmir’in en çağdaş yerleşimlerinden olan Bornova’yı tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, Bornova Belediyesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.

B. Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.

C. Tüm çalışmalar “Bornova Belediyesi ve 1881” ibareleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Ancak amblem/logo ile “Bornova Belediyesi ve 1881” unvanı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.

D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (15x15 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe Illustrator,Adobe Photoshop FreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.


E. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir.

Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

F. Yarışma, eserlerin Bornova Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.

G. Bornova Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Bornova Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Bornova Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

I. Ödül kazanan tasarımı Bornova Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. bunun için Bornova Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler, Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Bornova Belediyesi’nin amblem/logosu olarak belirlenecek ve devreye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4. ÇALIŞMALARIN “RÜMUZLANDIRILMASI” ve GÖNDERİLMESİ

a- Çalışmaların “Rümuzlandırılması”
- Katılımcılar, biri küçük “Kimlik Zarfı”, diğeri büyük “Evrak Zarfı” olmak üzere iki adet zarf kullanacaklardır.
- Katılım kimlik formu, eksiksiz olarak doldurulup kimlik zarfına konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (000000-1 gibi).
- Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır.
- Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarf ile birlikte aynı paket içerisine konulmalıdır.
- Tasarımın üzerinde isim, imza veya ayırt edici bir işaret bulunamaz. Bu tip ayırt edici unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
- Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacılar aynı evrak zarfını ve rumuzunu kullanabilirler.

b- Çalışmaların Gönderilmesi
- Çalışmalar hasar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte en geç 18 Mart 2010 Perşembe günü, saat 17.00’ye kadar Bornova Belediyesi’ne posta / kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
- Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır.
- Posta / kargo ile gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir.
- Posta / kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

5. TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Bornova Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Bornova Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bornova Belediyesi eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Katılımcı, Bornova Belediyesi’nin ödül alan eseri Bornova Belediyesi logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.6. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi : 18 Mart 2010
Seçici Kurul Oylaması : 20 Mart 2010
Sonuçların Açıklanması : 29 Mart 2010
Yarışma şartnamesi ve başvuru formu Bornova Belediyesi veya Bornova Belediyesi İnternet Sitesi’nden temin edilebilir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve Bornova Belediyesi İnternet Sitesi’nden duyurulacaktır. Ödüller, 29 Mart 2010 Pazartesi günü, saat 19.30’da Bornova Belediyesi’nde düzenlenecek törende verilecektir.

7. ÖDÜLLER

1.’lik Ödülü : 5.000 TL
2.’lik Ödülü : 3.000 TL
3.’lik Ödülü : 1.500 TL
1. Mansiyon : 500 TL
2. Mansiyon : 500 TL
3. Mansiyon : 500 TL

8. SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul, Bornova Belediyesi tarafından belirlenen isimlerden teşkil edecektir. Bornova Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi : Doç.Dr. Hakan ERTEP
9 Eylül Üniversitesi GSF : Öğretim Görevlisi Ömer DURMAZ
Yaşar Üniversitesi : Öğretim Üyesi Devrim TÜRKER
Reklam Merkezi : Semih AKIN TOZLU
Parma : Öcal ZEHİR
Tasar : Levent YÜCESOY
Bornova Belediyesi : Ümit TUNÇAĞYARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ

Adı : Bornova Belediyesi

Adres : Bornova Belediyesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova / İZMİR

Web : .::Bornova Belediyesi::.

Sekreterya : Papatya Şenol / (0232) 388 44 25

BAŞVURU : ::Bornova Belediyesi::
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Soul Man isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Soul Man

Öğrenci (Grafik) / İzmir

Standart
Alt 12 Mart 2010 #2
                             
şimdi gördüm 6 günde yetiştirmem zor oturduğum yere katkı sağlamak isterdim ama ne yazıkki ... Katılanlara başarılar..
Bu mesajdan alıntı yap
lucasgursaka isimli Üye şimdilik offline konumundadır

lucasgursaka

Forumdan Uzaklaştırıldı

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 13 Mart 2010 #3
az kaldı İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor.. ayranı bol olan kazansın
Bu mesajdan alıntı yap
mgyknt isimli Üye şimdilik offline konumundadır

mgyknt(35)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 15 Mart 2010 #4
istanbuldan ne kadar zamanda gidyor acaba posta :/
Bu mesajdan alıntı yap
AC/DC isimli Üye şimdilik offline konumundadır

AC/DC

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 15 Mart 2010 #5
kargoyla 1 gün..ama riske atmamak için 2 gün düşünmek en garantisi..
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

raskalnikov85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

raskalnikov85(36)

Öğrenci (Grafik) / İzmir

Standart
Alt 25 Mart 2010 #6
yaptık umarım değer görür gerçi mütevazilik bi yana iddaalı çalışmalar verdim.inşallah ben alicamİzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor..
Bu mesajdan alıntı yap
ma®tin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ma®tin

Hiç Biri / İzmir

Standart
Alt 25 Mart 2010 #7
yaptık umarım değer görür gerçi mütevazilik bi yana iddaalı çalışmalar verdim.inşallah ben alicamİzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor..
Yaptıklarınız bi görseydik, kendinizden çok eminsiniz. Sadece bunu yazmak için mi bitmiş yarışmayı gündeme getirdiniz.
Bu mesajdan alıntı yap
namasteeee isimli Üye şimdilik offline konumundadır

namasteeee

Hiç Biri / Tekirdağ

Standart
Alt 25 Mart 2010 #8
Diğer yarışmalar gibi "1. 2. beyenmedik, sadece 3. ye ödül veriyoruz" demezler herhalde,
başımıza sık sık gelmeye başladı çünkü böyle şeyler...
Bu mesajdan alıntı yap
akılgrafikir isimli Üye şimdilik offline konumundadır

akılgrafikir

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 26 Mart 2010 #9
hak eden kazanır umarım, bu arada sonuçlar 29 unda açıklanacak deniyor aynı gün de ödül töreni. Uzaktan katılan bi yarışmacı ışınlanacak mı İzmir'e acaba
Bu mesajdan alıntı yap
lucasgursaka isimli Üye şimdilik offline konumundadır

lucasgursaka

Forumdan Uzaklaştırıldı

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 26 Mart 2010 #10
Bornova belediyesinde para var imkan var uçak var İzmir Bornova Belediyesi yeni Logo'sunu arıyor.. getirtiriz
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Bornova Belediyesi Logo Yarışması Cahit GÜLDEN Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 4 08 Mart 2010 19:38
Anı Reklam eleman arıyor. (İzmir) Octavius Sonuçlanan İlanlar 1 01 Aralık 2009 17:12
İzmir Bayraklı Belediyesi fuducuk Logo Tasarımları 19 06 Ağustos 2009 22:41
İzmir bornova belediye başkan adayı resmi arıyorum mustmaster Fotoğraf - Resim 2 12 Şubat 2009 15:38
İzmir Karaburun Belediyesi logo yarışası hazırlıyor koder Corel Draw 1 10 Ocak 2008 21:57

Kapat
Şifremi Unuttum?