Vinil Türk Reklam Bannerı

Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması

Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları - Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması ...

Cevapla
Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart

Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması

Alt 02 Aralık 2011 #1

Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması

Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Yeni Logo Tasarım Yarışması Katılım Şartnamesi aşağıdaki şekildedir.

KASTAMONU VALİLİĞİ AHŞAP FUARI YENİ LOGO TASARIM YARIŞMASI
KATILIM ŞARTNAMESİ

1.KONU: KASTAMONU AHŞAP FUARI YENİ LOGOSUNU ARIYOR

Kastamonu Ahşap Fuarı yeni logosunun (amblem/logotype), ülkemizin en çağdaş bölgelerinden biri olan Kastamonu'nun vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Kastamonunun sahip olduğu genel imajına uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

2. AMAÇ
Yarışma sonucu Kastamonu' nun ve ahşap fuarının tanıtılması, İlimizin gerek turizm alanında gerekse ekonomik alanda tanıtımının sağlanması.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
A.
Yarışma. 18 yaşını doldurmuş, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.

B.
Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.

C. Tüm çalışmalar (Kastamonu, ağaçkakan ve ahşap) ana teması işlenecektir. Ancak amblem/logo ile Kastamonu ağaçkakan, ahşap tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.

D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar. TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya. web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (15x15 cm) fonksiyonel ligini yitirmemesi gerekmektedir.

Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2.5 x 2.5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe IIlustrator,Adobe Photoshop Freelland ya da CorelDravv programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.


E. Teslim edilen çalışmalar. Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; Türk patent Enstitüsü tescil edilerek ücret öder.

F. Yarışma, eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da seçici kurulca birinciye layık eser görülmesi nedeniyle yarışma iptal edilebilir veya tekrarlanabilir.
G. Kastamonu Valiliği, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Patent Enstitüsünden telif hakkı alman ve ödüle layık görülen eserin tüm hakkı Kastamonu Valiliğine geçer.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Kastamonu Valiliğime devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Valilik sorumlu olmayacaktır.

I. Ödül kazanan tasarımı Kastamonu Valiliği kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Kastamonu Valiliği tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler. Seçici Kuru! tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve tanıtıma kattığı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Kastamonu Valiliği ve Ahşap Fuarı amblem/logosu olarak belirlenecek her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabileeektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4. ÇALIŞMALARIN RÜMUZLAND1RILMAS1 ve GÖNDERİLMESİ

a- Çalışmaların Rumuzlandırılması

-Katılımcılar, biri küçük Kimlik Zarfı, diğeri büyük Evrak Zarfı olmak üzere iki adet zarf kullanacaklardır.

-Kimlik Zarfına katılımcının doldurmuş olduğu katılım formu konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 (altı) rakamdan oluşan rumuz bulunacak, kayıt esnasında defter kayıt sıra no idarece yazılacaktır. (000000-1 gibi).

-Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD'nin ön yüzünde de yer almalıdır.

-Evrak Zarfa katılımcının Kimlik Zarfı ve arka yüzünde rumuz yazılı çalışmaları ile CD konularak ağzı kapatılmalıdır.

-Tasarımın üzerinde isim. imza veya ayırt edici bir işaret bulunamaz. Bu tip ayırt edici unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

-Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacılar aynı evrak zarfını ve rumuzunu kullanabilirler.

b- Çalışmaların Teslimi
-Çalışmalar hasar görmeyecek şekilde paketlenerek en geç 30 Mart 2012 günü, saat 17.00'ye kadar Kastamonu Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / KASTAMONU adresine posta / kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

-Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır.

-Posta / kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

5. TELİF HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren eserinin Kastamonu Valiliği tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanal Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için. Kastamonu Valiliğine tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için. eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kastamonu Valiliği eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışma sonuçlan seçici kurul toplantısının ardından 20 gün içinde Kastamonu Valiliği web sitesinde açıklanacaktır.

7. ÖDÜLLER
1.'lik Ödülü : 10.000TL

8. SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul toplam 5 üyeden oluşacak olup. Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca Seçici Kurulda Üniversitelerin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır. Kastamonu Valiliği; değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ

Adı : Kastamonu Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Adres :Kastamonu Valiliği, Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:24 KASTAMONU

Web Adresi :
www.kastamonu.gov.tr

Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

TELEFON: 0366 214 14 45 ( Ferda KARAKAŞ )KASTAMONU VALİLİĞİ AHŞAP FUARI LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ :
.................................................. ..

ADI SOYADI :.................................................. ..

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:.................................................. ..(Gün/Ay/Yıl)

YAZIŞMA ADRESİ :.................................................. ..

TELEFON,FAKS,E-POSTA:.................................................. ..

Yarışma Şartnamesi'ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Kastamonu Valiliği ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Simge kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamıştır ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim. dijital iletim, faydalanma vb umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kastamonu Valiliği ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Kastamonu Valiliği tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kastamonu Valiliği eserler için bana. verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda eserim simgesi olarak Kastamonu Valiliği veya uygun göreceği yere tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.


.../... /2011
İMZANOT: Sadece bu formu koyacağımız zarfın üzerine KASTAMONU VALİLİĞİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ve (altı) 6 rakamdan oluşturacağınız "'RUMUZ" dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.


Kastamonu Valiliği


..::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Bingöl Valiliği Amblem / Logo Tasarım Yarışması rekifarg Yarışma Organizasyonları 26 17 Mart 2012 17:00
hatay valiliği logo yarışması puca Logo Tasarımları 14 28 Ocak 2011 18:10
T.c. Hatay valiliği amblem logo yarışması messancar Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 41 24 Ocak 2011 12:53
Malatya Valiliği Logo ve Amblem Tasarım Yarışması yenerberktas Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 47 28 Nisan 2010 19:47
eskişehir valiliği logo yarışması graphicturk Forum Duyuruları 1 07 Nisan 2009 19:20

Kapat
Şifremi Unuttum?