Vinil Türk Reklam Bannerı

Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Yarışma Organizasyonları - Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması ...

Cevapla
Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
rekifarg isimli Üye şimdilik offline konumundadır

rekifarg

Özelim Güzelim :)

Yrd. Grafiker / İstanbul

Standart

Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Alt 24 Kasım 2011 #1

YARIŞMANIN AMACI

“İhracatçı Birlikleri- 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-12)”, İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında,

•Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabetgücünü artırmak,

•Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,

•Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,

•Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,

•Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,

•İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,

•Türkiye’de üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,

•Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların tasarıma yönlendirilmesini sağlamak,

•Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak başta gelmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU

“İhracatçı Birlikleri- 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-12)” Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri tarafından; ulusal ölçekte, tümü ilk ve orta öğretim öğrencilerine, lisans öğrencilerine, profesyonel tasarımcılara ve uygulayıcılara açık olarak üç farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

1) Ev Mobilyaları: Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek ve küçülen mekân sorunlarına katkı sağlayacak nitelikte ürünler.

Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (oturma grupları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları, oyuncak vb. ürünler) veya ev içi modüler sistem çözümleri (kapalı veya açık raflı depolama ürünleri, teknolojik ürünleri destekleyici mobilyalar)

2) Ofis Mobilyaları: Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler. Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler.

3) Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler.

Mutfak (modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri).

Ürünlerde malzeme olarak ahşap ve/veya ahşap ürünleri ile ahşap türevleri, tasarlanan ürünün gerektirdiği durumlarda, metal, cam, plastik, her tür tekstil malzemeleri ile gerekli görülen tüm aksesuarlar da projeler için kullanılabilecektir.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede, hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.

Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkıyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.

Ayrıca, geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan da ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.) Yarışmada;

•”İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,

•”Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve

•”Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi”

olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.•”Ev Mobilyaları”,

•”Ofis Mobilyaları” ve

•”Mutfak-Banyo Mobilyaları”

olmak üzere 3 ayrı tema bulunmaktadır.

2.) Yarışmanın “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlk ve Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3.) Yarışmanın “Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri öğrencileri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde hâlihazırda okuyan ve mobilya tasarımı ile ilgilenen ve lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

4.) Yarışmanın “Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi”; TC vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin yanısıra mobilya tasarımı ile ilgilenen ancak, diploma veya belgesi olmayan uygulayıcıların da katılımına açıktır.

5.) Yarışma her üç kategori bünyesinde de grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların kategorisi, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

6.) Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

7.) Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

8.) Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.designforexport.org) duyurulacaktır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI

İhracatçı Birlikleri – “5.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3′de örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır). Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür. Özel proje kağıdının lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve halihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Ayrıca, İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceğinden, İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 20 Ocak 2012 tarihinde projenin sahibi çocuklarla beraber yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

“İhracatçı Birlikleri- 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

• Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

• Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

1) Kimlik Bilgi Formu

2) Taahhütname

3) A3 Boyutunda Özel Proje Kâğıdı

4) Diploma veya Öğrenci Belgesi

5) Vesikalık Fotoğraf

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7) Proje Raporu (İsteğe Bağlı)

Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Kısa Özgeçmiş (İsteğe Bağlı)

•Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

•Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,

•Sadece “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” ekranda karşılarına çıkacak”Geleceğin Mobilya Tasarımcıları Anketi”ni (Başvuru Belgesi 1) cevaplayacak,

•Bunu müteakip tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,

•Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 2) ve “Taahhütname”yi (Başvuru Belgesi 3) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,

•Ekranda hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru Belgesi 4) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:

1- e-posta ile adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir).

2- Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenir. (en fazla 500 KB boyutunda).

3-A3 normunda kâğıt üzerine basılarak posta yoluyla veya elden OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır.

(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.)

Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür. Özel proje kâğıdının, lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve hâlihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

•Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta yoluyla da OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

•Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır) •Tema ve Kategorisi

•Tasarımın İsim Önerisi

•Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile) (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir)

•Üretimde Kullanılacak Malzeme (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir)

•Üretimde Kullanılacak Teknikler (En fazla 2 cümle ile) (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir)

•Tasarımı yapılan ürünün ihraç edilmesi durumunda, uluslararası paketleme ve ulaştırma kriterlerine uygunluğunu belirten rasyonel açıklama (Ürünün ambalajlanması, monte edilmesi ve taşınmasına ilişkin düşünceleri içeren açıklamalar çizilerek veya yazıyla yapılabilecektir) (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir)

•Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Diploma veya Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 5), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 6) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 7) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.

•Yarışmacılar isteğe bağlı olmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar vasıtasıyla “Proje Raporu” (Başvuru Belgesi Lisans Öğrencileri Profesyonel Ve Uygulayıcılar 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması ve “Kısa Özgeçmiş”lerini (Başvuru Belgesi 9) WEB sitesine yükleyebilirler.

•Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyitedilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

•Başvuru numarası ve yarışmacının kendisi tarafından oluşturulan şifrenin yarışmacı tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır. Çünkü projenin İkinci Aşamaya kalması durumunda, söz konusu başvuru numarası ve yarışmacı tarafından oluşturulan şifre ile tasarımın geliştirilmiş halinin yüklenmesi için yarışmacının sadece kendisi tarafından WEB sitesine giriş yapılması sağlanacaktır.

•İkinci Aşamada Asli Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderilmesi istenmektedir (yarışmacıların tasarımlarını her 3 şekilde de göndermeleri gerekmektedir):

1- e-posta ile adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir).

2- Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenir. (en fazla 500 KB boyutunda).

3-A3 normunda kâğıt üzerine basılarak posta yoluyla veya elden OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır.

•İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları İkinci Aşamada daha önce ödül alan lisanslı tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 21 Ocak 2011 tarihinde projenin sahibi çocuklarla beraber yapılacaktır.

•Yarışmacıların WEB sitesi (www.designforexport.org) üzerinde tüm formları volduğu gibi yarışma başvuru formları arasında yer alan “Kimlik Formu”nu da tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Asli Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.

•WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması, sadece “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” için hazırlanan anketin kendileri tarafından cevaplanması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;

a) Yarışmaya başvuran kişi yada kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve

b) Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği

anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

•”Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

•Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.

•Tasarımcılar bütün anlatımlarını, WEB sitesinde örneği verilen 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir. Tasarımlarını ister bilgisayar üzerinde isterse ekranda hazır örneği verilen özel proje kâğıdının dökümünü alıp elle çizip tarayarak yapabileceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Özel proje kâğıdının lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve hâlihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

•Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

•Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.

•Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

•Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.

•Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

•Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, tercih edilen tema, katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ve kategori beyanı yer alacaktır.

Örnek:

Rumuz: ABC01234

AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ

TEMA 1/Grup EV MOBİLYASI-PROFESYONEL

“AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşamadan itibaren Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

•Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

•OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

•Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

•Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi : 19 Eylül 2011

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 20 Aralık 2011 (Gece 24:00’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 6 Ocak 2012

İlköğretim Öğrencileri için Proje Çizimi Toplantısı : 20 Ocak 2012

İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 14 Şubat 2012 (Gece 24:00’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 1 Mart 2012

Ödül Töreni Tarihi : 2 Mart 2012 (Onur Jüri Üyeleri davetlidir)

Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 12-16 Mart 2012 (Dış Ticaret Kompleksi)

JÜRİ ÜYELERİ

Onur Jüri Üyeleri

M.Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı

Ahmet YAKICI Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı

Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

İbrahim ŞAHİN Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müd.

Doç.Dr. Temel KOTİL Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yön.Kur. Üyesi

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Başkanı

Levent TÜMER İç Mimarlar Odası Başkanı

Mehmet Zeki İYİBAŞ MUDER Yönetim Kurulu Başkanı

Ercan ATA OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan DAVULCUOĞLU MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Murat TUNÇ MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı

Engin KÜÇÜK MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Rıza ERCAN Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı

Hüseyin TAKLACI Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı

Tülin ERSÖZ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü

Dr. Ferdinando PASTORE İtalyan Ticaret Merkezi (İCE) Müdürü

Ahmet KAHRAMAN Orta Anadolu Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Abdullah TEVER İstanbul Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

M. Bülent AYMEN Akdeniz Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Nurettin TARAKÇIOĞLU Ege Ağaç Mam.ve Orm.İhr.Bir.Y.K.BaşkanıAsli Jüri Üyeleri

Jüri Başkanı Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

Üye Reşit SOLEY

Üye Aziz SARIYER

Üye Jan NAHUM

Üye Mustafa TONER

Üye Memduh ŞEN

Üye Kaan DERİCİOĞLU

Üye Ahmet KALELİ

Üye Didem ÇAPA

Üye Fatih KIRAL

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Zeynep KÜRKLÜ Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl. Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Mehmet BALIKÇIOĞLU Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl. Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Erol ATA Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl.Yön. Kur. Üyesi

ÖDÜLLER

“İhracatçı Birlikleri- 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 21 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış yada azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve herhangi bir Akbank Şubesi’nden 1 hafta sonra tahsil edebileceklerdir.

1) EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL

Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL

Emo Home Altın Özel Ödülü 2.500 TL

Sanset İkoor Altın Özel Ödülü 2.500 TL

2) OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL

Bürotime Platin Özel Ödülü 5.000 TL

Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL

Ersa Ofis Altın Özel Ödülü 2.500 TL

Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 2.500 TL

3) MUTFAK ve BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL

Gentaş Grup Platin Özel Ödülü 5.000 TL

Lisans Öğrencisi Kategorisi

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL

GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 1.500 TL

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 1.500 TL

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 1.500 TL

(Geleceğin ……) Bürotime Platin Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Gentaş Grup Platin Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Emo Home Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Ersa Ofis Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Sanset İkoor Altın Özel Ödülü 750 TL

NOTLAR:

1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği

Adres: Mahatma Gandhi Cad. No: 103 06700 GOP/Ankara

Tel: 0-312-447 27 40/ Dahili: 183-187

Faks: 0-312-446 96 05/4470180

E-posta:

olarak belirlenmiştir.

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Birinci Aşama ve İkinci Aşama teslim günlerinden bir gün önce kargoya verilmesi durumunda proje kabul edilebilecektir. Kargo nedeniyle oluşan üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİN YERİ

Rahmi M. Koç Müzesi

Hasköy Cad. No:5 Hasköy 34445 İstanbul / TÜRKİYE

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 9-13 Ocak 2012 tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 2 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.gov.tr, www.iib.org.tr, www.akib.org.tr, www. egebirlik.org.tr) ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www. designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Asli Jüri Üyeleri tarafından İkinci Aşamada ödül almaya layık görülen ve Onur Jüri Üyeleri tarafından ödül töreni esnasında uygun bulunan projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri bir kaligraf tarafından yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

•27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

•Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar, 12-16 Mart 2012 tarihleri arasında ise Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

•Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, 1-30 Nisan 2012 tarihleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

•Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, “Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

•Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı”Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

•Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

•Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

•Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.

•Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

•Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

•Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Freelans Profesyonel Web Tasarım ve Profesyonel Web Programlama Yapılır - İstanbul sanaluser Sonuçlanan İlanlar 4 29 Ekim 2011 22:56
1. Ulusal fotoğraf yarışması - " Tarım ve İnsan " piti Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 10 09 Ağustos 2009 19:35
Filli Boya Ulusal Fotoğraf Yarışması gulcihan Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 6 13 Mart 2009 16:55
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2008 I3oI2a Graficafe 0 06 Haziran 2008 08:26
Ambalaj tasarımı ulusal öğrenci yarışması 2007 (Tüyap ve ASD) Cahit GÜLDEN Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 0 27 Mayıs 2007 22:51

Kapat
Şifremi Unuttum?