Vinil Türk Reklam Bannerı

Pertek Kaymakamlığı Ödüllü Logo Yarışması Güncellendi

Yarışma Organizasyonları - Pertek Kaymakamlığı Ödüllü Logo Yarışması Güncellendi ...

Cevapla
Pertek Kaymakamlığı Ödüllü Logo Yarışması Güncellendi
pertek6262 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

pertek6262

Eğitimci / Tunceli

Standart

Pertek Kaymakamlığı Ödüllü Logo Yarışması Güncellendi

Alt 11 Şubat 2014 #1

T.C.
PERTEK KAYMAKAMLIĞI
AMBLEM/SEMBOL/LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Konu ve amaç:
Yarışmanın konusu, Pertek İlçesindeki resmi kurumlar ve resmi kurumlar dışındaki kuruluşların da kullanabileceği özgün amblem/sembol/logonun tasarlanması.
Keban Barajı kıyısında olan, termal suyu ile, tarihi kalesi ve tarihi yapılarıyla, çeşitli güzellikteki doğal yaşam alanları bakımından zengin Pertek’imiz her geçen gün gelişen değişen bir ilçe olma yolunda ilerlemekte.
Bu Tasarım Yarışmasıyla Pertek İlçesinin tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir amblem/sembol/logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır.

2. Değerlendirme kriterleri:
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Pertek” yazısı ve Pertek İlçesiyle ilgili görseller(Pertek Kalesi,Baraj Gölü, Köprü) kullanılacaktır.Katılımcıların ilçemiz hakkında detaylı bilgilere sahip olabilmesi ve kullanmak istedikleri halde ilgili görsellere ve teknik şartnameye https://drive.google.com/folderview?...Tg&usp=sharing adresinden ulaşabilirler. Adrese resmi sitemiz www.pertek.gov.tr’den ulaşılabilir. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge,bir logo , bir sembol veya bunların birleşiminden oluşabilir. (Tasarımda kullanılacak görseller tarafımızca üniversitelere resmi yazı ile birlikte CD ortamında gönderilecektir.) Gönderilen eserler değerlendirme komitesi tarafından birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görüldüğü takdirde eserlerin sahibi aşağıda belirtilen ödüllerle ödüllendirilecektir.
3. Amblem/Logonun kullanım alanları:
Yarışma sonunda seçilecek Amblem/Logo/Sembol tasarımı, Pertek İlçesine bağlı resmi kurumlar web sayfalarında ve etkinliklerinde kullanabilecekler. Pertek ile ilgili her türlü fuar, etkinlik, şenlik ve törende kullanılabilecek. Ayrıca tüzel kişiliği olsun olmasın her kurum kuruluş şahıs tarafından kullanılabilecek.
4. Katılım koşulları
a. Yarışma, üniversitelerin grafik ve görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencileri ve bu bölümlerden mezun profesyonel grafik tasarımcılara, Grafikerler Meslek Kuruluşu üyelerine açıktır.
b. Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
c. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

5. Yarışmaya Katılım ve Teknik Koşullar:

a. Yarışma, Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve grafik tasarım ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim kadroları ile öğrencileri olmak üzere tüm grafik tasarımcılarına açıktır.

b. Yarışmaya değerlendirme jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece yakınları, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar katılamazlar.

c. Yarışmaya katılmak için hazırlanmış başvuru formunun, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/sembol/logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir.

d. Tasarlanacak amblem/sembol/logo; her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Amblem/sembol/logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

e. Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz ve renkli olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TIF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.

f. Önerilen eser özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Teslim edilen eserler için tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan amblem/sembol/logo değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Amblem/sembol/logo için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.6.Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

a. Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için bir zarf kullanacaklardır. Zarf içerisinde eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Sayısal Belge CD ve tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve tasarımın teması ile ilgili kısa bir açıklamanın (en fazla 400 kelime) yer alması gerekmektedir.

b. Zarfın üzerinde, tasarımların arkasında ve CD’nin ön yüzünde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde değerlendirme kurulu rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

c. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

7. Tasarımların Gönderilmesi

Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 03/04/2014 tarihine kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postadaki gecikme ve hasardan kaymakamlığımız sorumlu değildir.

8. Yarışma takvimi:
Yarışma Takvimi:
İlan Tarihi : 03/02/2014
Son Başvuru Tarihi : 03/04/2014
Sonuçların Açıklanması : 15-30/04/2014

9. Ödüller:
Değerlendirme sonucunda birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülen eserlerin ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Birinciye: 2500 TL
İkinciye : 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL

10.Yarışma Sekretaryası:
Pertek Kaymakamlığı/TUNCELİ
Tel : 0428 651 20 09 Faks: 0428 651 30 84
Mail:11. Amblem/Sembol/Logo hakları:
a. Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem/Sembol/Logonun, telif ve yayın hakları Pertek Kaymakamlığı’na ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Pertek Kaymakamlığı tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Pertek Kaymakamlığı arşivine girecektir.
b. Seçici kurul, birinci seçilen Amblem/Sembol/Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan Pertek Kaymakamlığına vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Pertek Kaymakamlığı’na devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
c. Bu şekilde kullanılan Amblem/Sembol/Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Amblem/Sembol/Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
e. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem/Sembol/Logo için Pertek Kaymakamlığı’ndan ya da diğer kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
f. Amblem/sembol/logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da Pertek Kaymakamlığı’nın arşivine girecektir.
12. Değerlendirme Komitesi
Pertek Kaymakamı Memiş İNAN
Pertek Belediye Başkanı Kenan ÇETİN
Yard. Doç. Tamer KAVURAN
Öğrt. Gör. Kainat ÖZPOLAT
Öğrt. Gör. Osman ÇAYDERE
13. Diğer hususlar: 13.1. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Pertek Kaymakamlığı tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Pertek Kaymakamlığı’na iade edilir.
13.2. Katılımcıların ilçemiz hakkında detaylı bilgilere sahip olabilmesi ve kullanmak istedikleri halde ilgili görsellere ve teknik şartnameye https://drive.google.com/folderview?...Tg&usp=sharing adresinden ulaşabilirler.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

UziGraphic isimli Üye şimdilik offline konumundadır

UziGraphic(29)

Öğrenci (Grafik) / Rize

Standart
Alt 12 Mart 2014 #2
                             
Yarışmaya Neden Sadece Grafik Tasarım Bölümü Okuyanlar Katılabiliyor Yani Okumadanda başarılı grafikerler var bu iş merak ve görsel zekaya dayalı...
Bu mesajdan alıntı yap
pertek6262 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

pertek6262

Eğitimci / Tunceli

Standart

Yarışmada dereceye girenler açıklandı

Alt 30 Nisan 2014 #3
1.Ersin GAYRET (E2381G)

2.Ünal ALTINDAĞ (Ünal01)

3.Yağmur UZUN(YAĞMIR)
Bu mesajdan alıntı yap
pertek6262 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

pertek6262

Eğitimci / Tunceli

Standart
Alt 30 Nisan 2014 #4
Dereceye Girenler

1.Ersin GAYRET (E2381G)

2.Ünal ALTINDAĞ (Ünal01)

3.Yağmur UZUN(YAĞMIR)
Bu mesajdan alıntı yap
moltoviazz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moltoviazz

Matbaacı / Çorum

Standart
Alt 17 Aralık 2019 #5
Yeah I figured we needed another card that could be used against an armored part, since we already have a burst and support an affliction seemed the logical choice.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

moltoviazz isimli Üye şimdilik offline konumundadır

moltoviazz

Matbaacı / Çorum

Standart
Alt 19 Aralık 2019 #6
Yeah I figured we needed another card that could be used against an armored part, since we already have a burst and support an affliction seemed the logical choice.
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1 figuration
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Etiketler
pertek, pertek kaymakamlığı, ödüllü logo yarışması

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Pertek Kaymakamlığı Ödüllü Logo Yarışması pertek6262 Yarışma Organizasyonları 5 27 Nisan 2021 04:54
40.000 TL ödüllü Logo Yarışması - TNB Hezarfen Yarışma Organizasyonları 17 06 Aralık 2012 22:30
..:: 1000 tl ödüllü logo yarışması ::.. SanalSanat Yarışma Organizasyonları 22 27 Nisan 2012 23:32
10 000 TL Ödüllü Logo Yarışması mustafaylmz Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 36 01 Nisan 2012 23:44

Kapat
Şifremi Unuttum?