Reklam Hizmeti Veren Ajanlara Yönelik Sözleşme

Reklam Sektörü - Reklam Hizmeti Veren Ajanlara Yönelik Sözleşme ...

Cevapla
Reklam Hizmeti Veren Ajanlara Yönelik Sözleşme
aDoBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır

aDoBe(49)

Grafiker / Gaziantep

Standart

Reklam Hizmeti Veren Ajanlara Yönelik Sözleşme

Alt 06 Ekim 2009 #1

Selam arkadaşlar...

Genel olarak reklam hizmeti veren bir medya grubu için kapsamlı reklam sözleşmesine ihtiyacım var. Bu sözleşmenin kapsamı geniş olduğu için ayrıntılı ve dikkatli hazırlanması gerekiyor.

O yüzden sizlerden yardım bekliyorum.

Sözleşmenin hazırlanacağı firmanın açık hava reklamcığından, işitsel ve görsel yayınları, basılı medya ve süreli yayınlara kadar geniş bir hizmet alanı bulunmakta. Mecralar içinde yerel ve ulusal radyolar, yerel ve ulusal televizyonlar, günlük haftalık aylık yayınlanan yine yerel ve ulusal basılı medyalar matba ve tanıtım hizmetlerinin yanı sıra organizasyonlara kadar bir hizmet yelpazesi bulunmakta.

Reklam Hizmeti Veren Ajanlara Yönelik Sözleşme

çok karışık değil mi.....

ilgilenen tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

kurgucu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

kurgucu

Grafiker / Mersin

Standart
Alt 11 Aralık 2009 #2
                             
ARKADAŞIM ELİMDE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ OLARAK BÖYLE YAZILI BİR ÖRNEK VAR SANIRIM SEN FORM TARZINDA İSTİYORSUN AMA BENDE ÖYLE YOK BELKİ İŞİNE YARAYABİLİR DÜŞÜNCESİ İLE BUNU YAZMAK İSTEDİM. UMARIM İŞİNE YARAR BELKİ BAŞKASININ İŞİNE YARAR... KAYNAK İTHAKİ AJANS'TIR.1.Çağrıda (İcapta) bulunan ........................................ (Reklamveren olarak anılacaktır)
Çağrıya katılanlar:
1....................................
2....................................
3.................................... (Reklam ajansı olarak anılacaktır)
Reklamveren tarafından yapılan çağrı (icap), reklam ajansının sunuma katılmayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesiyle sözleşme hüviyetini kazanacaktır.
2. Sözleşmenin Konusu :
Reklamverenin ürünü/hizmeti için ihtiyaç duyduğu ”tanıtım hizmeti“nin, yalnızca rapor halinde iletişim stratejisi veya kampanya yaklaşımı veya yaratıcı çalışma, medya planı, bütçeyi de içeren tam bir kampanya olarak hazırlanıp, “kararlaştırılacak ücret” karşılığında, sunumunun yapılmasıdır.
Reklam sunumu için çağrıda bulunan Reklamveren, sunuma en çok ..... reklam ajansının katılacağını, her birinin diğerlerinin kimler olduğunu bilmesini sağlayacağını, bu sözleşmedeki kuralların katılanların hepsine eşit olarak uygulanacağını, daha sonra başka katılımcı çağırmayacağını, katılanların tümüne reklam ihtiyacını belirten aynı yazılı briefi vereceğini, brief değişikliklerini katılanların tümüne aynı zamanda bildireceğini taahhüt eder.
3. Reklam sunumu katılanların tümü için ......................... tarihinde ........................ adresinde gerçekleştirilecektir.
4. ....................... mecralarını kapsayacak reklam için öngörülen tahmini bütçe, daha sonra azaltılıp çoğaltılabilmek üzere, ........................ Türk Lirasıdır.
5. Reklamveren, reklam ajansının fikri çabası, sunumu karşılığında, KDV hariç .................. Türk Lirasını sunum ücreti olarak ödeyecektir. Söz konusu ücret, reklam ajansının sunumu ile birlikte, ajansın seçilip seçilmemesine bağlı olmaksızın, başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın, muaccel hale gelecektir.
Seçilen reklam ajansının sunum ücreti, daha sonra kendisiyle yapılacak hizmet sözleşmesiyle hak edeceği ücrete mahsup edilecektir.
6. Reklam ajansı Reklamveren tarafından reklam sunumu amacıyla kendisine verilen işletme sırlarını kesin olarak gizli tutmak yükümü altındadır. Sunum sonunda, sunulanların aslını, incelemek üzere kendisinde kalmasını isterse bir nüshasını imzalayarak Ajans’a bırakmak zorundadır.
7. Reklam ajansı veya görevlendirdiği kişiler tarafından bu sözleşme kapsamında ortaya konulan fikirlerin, önerilerin, çalışmaların, taslakların fikri hak sahibi, bunları kullanma, bunlardan istifade hakkı reklam ajansına aittir. üzerinde daha sonra serbestçe tasarruf edebilir. Reklamveren bunlar üzerinde hak iddiasında bulunamaz.
8. Reklamveren iş bu sözleşme kapsamında reklam ajansı tarafından ortaya konan, şekillendirilen reklam konseptini, fikrini, taslakları, diğer görsel, sözel sunumları izinsiz olarak kullanacak olursa, reklam ajansı şayet iş kendisinde kalsa idi ne kadar ücrete hak kazanacak ise tamamını reklamverenden talep hakkını haizdir.
9. İş bu sözleşme gereği işin ifa yeri, bedeli ödeme yeri, yetkili mahkeme konularında reklam ajansının ikametgahı yeri esastır. İş bu sözleşme Türk usul hukuku, maddi hukuku hükümlerine tabidir.
Bu sözleşme her bir taraf için imza tarihinde yürürlüğe girer, sunumun yapılması, sonuçların ilan edilmesi, karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi, alacakların ödenmesi ile son bulur.
Reklam Ajansı Çağrıda (İcapta) bulunan Reklamveren
REKLAMVEREN SÖZLEŞMESİ
Reklam sektörünün değişik alanlarını temsil eden dernekler olarak ortak amacımız; güçlü markalar, etkili iletişim çözümleri için verimli iş ortaklıkları yaratmaktır.
Ulusal ekonomiler küreselleşme anlayışıyla birlikte Dünya ölçeğinde rekabet ortamı ile tanıştılar. Bu yoğun rekabet uluslararası iş çevreleri ile birlikte ulusal firmaların da ticari ilişkilerinde belli bir standart, kuralları benimsemesini zorunlu kılıyor.
Bu gelişmelerle hızla değişen pazar – pazarlama – iletişim koşulları, reklamverenler ile reklam ajansları arasındaki hizmet, işbirliğinin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor.
Bu ilişkinin sağlığı, verimliliği, uzun vadeli iş ortaklığı anlayışının uygulamaya geçirilmesine, yüksek profesyonel standartlara bağlılığa, performans odaklı değerlendirmelere, yasal haklara karşılıklı saygıya, dürüstlüğe, güvene ihtiyaç gösteriyor.
Sözü edilen standartların tarafları bağlayan somut belgelere dönüştürülmesi, çağımızın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Beş yıl önce Derneklerimizin Yönetim Kurullarının yoğun çalışmaları sonunda “ilke”ler olarak benimsenen kuralların artık taraflar için bağlayıcı olmasa da, tavsiye niteliğinde “sözleşme” formatında düzenlenmesi gerekiyor.

Reklamveren-Reklam Ajansı Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi
Amaç :
Reklamveren – Reklam Ajansı ilişkisinin sağlığı, verimliliği, toplam kalite anlayışının giderek daha da yaygınlaşmasına paralel olarak, hizmet/iş alışverişin uzun vadeli iş ortaklığı olarak benimsenmesine, en yüksek profesyonel standartlara bağlılığa, karşılıklı saygı, dürüstlük, samimiyete her zamankinden de fazla bağlı hale gelmektedir.
Bu durum, ilişkinin nasıl sürdürüleceği, reklam ajansı çalışmalarının neleri kapsayıp neleri kapsamayacağı, çalışmaların nerede, nasıl kullanılacağının tanım - koşullarının yazılı olarak düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.
Bu sözleşme Reklamveren-Reklam Ajansı ilişkisinin temel ilkelerine, ticari - hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Sözleşmenin tarafları:
.................................................. . A.Ş. (Reklamveren olarak anılacaktır)
.................................................. A.Ş. (Ajans olarak anılacaktır)
1. Konu - Kapsam:
Reklamveren’in ..............................ürününün/hizmetinin reklamı için;
· verilecek hizmetlerin tanımlanması, ne şekilde işletileceği,
· çalışma şekil, koşulları,
· üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi
Sözleşme’nin konusunu oluşturur.
2. Tarafların Yükümlülükleri:
Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Reklamveren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak, yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Reklamveren'in onayı olmaksızın, reklamını yaptığı ürün, hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;
Reklamveren ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans'la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru, eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans'ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul, taahhüt eder.
3. Reklama Güvenin Sağlanması:
Reklamın topluma, tüketiciye karşı ortak sorumluluğunu taşıyan Reklamveren - Reklam Ajansı olarak taraflar, kurulmuş özdenetim mekanizmasını destekler. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları'na uymayı, bu esaslara dayanarak verilmiş Reklam Özdenetim Kurulu kararlarına saygılı olmayı taahhüt eder. Bu anlayış içinde, reklamveren ürün veya hizmeti hakkında Ajansı'na her türlü bilgi, veriyi sağlar, Reklam Ajansıda verilere dayalı doğru, dürüst reklam üretir.
4. Gizlilik:
Ajans, Reklamveren'den aldığı veya Reklamveren adına yürütülen - karşılığı Reklamveren'ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Reklamveren'in izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Reklamveren isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerdende Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.
Aynı şekilde, Reklamveren de Ajans tarafından kendisine sunulan reklam konsepti, metni, tasarımı vb. yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
5. Ajans Hizmetleri:
Bu maddede sayılanlar tam hizmet ajansı standart hizmetlerini içermektedir. Ancak Reklamveren, pazarlama iletişimi konusundaki ihtiyaçlarını farklı uzmanlık kuruluşları (medya, promosyon ajansı, CRM, matbaalar v.b.) ile karşılamayı düşünüyorsa maddeler eklemeler ya da çıkarmalarla değiştirilebilir. Bu maddeler standart hizmetleri içermektedir. Sözleşmenin tarafları işbirliği hizmet kapsamını, maddeler üzerinde tek tek karşılıklı anlaşarak belirlerler.
Ajans;
a. Reklamveren'in kuruluşunu, işlerini; işleyişini, ürün - hizmetleri ile bunların mevcut, muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
b. Reklamveren'in tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim strateji planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını (direct mailing, promosyon, vb) hazırlar.
c. Reklam fikri, mesajlarını oluşturmak, tasarım - taslakları hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları yapar.
d. Medya strateji, planlama, satın alma - izleme işlerini gerçekleştirir (yurtiçi, yurtdışında etkin medya planları hazırlamak, ekonomik medya satın alma formülleri geliştirmek, uygulamak, vb).
e. TV/sinema filmi, basın ilanı, basılı malzeme, fotoğraf, açıkhava, radyo reklam malzemesi, POP, hediyelik eşya gibi reklam ürünlerinin tasarlanmasını ajans içi dışı yapımlarını gerçekleştirir.
f. Çeşitli tanıtım, pazarlama, diğer iletişim faaliyetleri açıkhava etkinliklerinin organizasyonunu yapar satış teşkilatı toplantılarına katkıda bulunur.
6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
5'inci maddede belirtilen hizmetler işler Reklamveren'in onayı olmadan başlatılamaz.
6.1. Onay :
Ajans, bir kampanya için Reklamveren'in genel onayını aldıktan sonra, aşağıdaki her bir çalışmayı özel onaya sunar.
- Reklam metni, tasarım, grafik, modeller, storyboard /veya senaryo
- Zaman, yer bütçeyi kapsayan medya planları
- Reklamın çeşitli kalemlerine ilişkin (tasarım, film yapım, fotoğraf çekim her türlü uygulama, baskı,vb) üretim maliyet tahminleri
Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya telefon notu ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Reklamveren'ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.
6.2. Yetki:
a. Baskılı işlerde metin, tasarım, tasarım bedelinin onaylanması, Ajans'a, orijinal hazırlama , ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin , tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.
b. Televizyon, sinema , radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Ajans’a, yapım kontratları , oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin , yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.
c. Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin , ilanların onaylanması ile Ajans ilgili mecralarda yer ayırtma , ilanların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Ajans, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Reklamveren'e zamanında bildirir.
d. Diğer işlerde (tabela, hediyelik vb.) tasarım veya örnek , tahmini maliyetin onaylanması, üretim/satın alma konusunda Ajans'a yetki verir.
Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Reklamveren tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Ajans’a yazılı olarak bildiriler. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Ajans sorumlu tutulmaz.
Ajansa yetki kazandıran onaylar, reklam ajansının reklamverene karşı sorumluluğunu , onun çıkarlarını koruma konusundaki taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
6.3. Değişiklik, Düzeltme , Hatalar:
Reklamveren, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda herhangi bir değişiklik, düzeltme, iptal veya erteleme isteğinde bulunduğunda Ajans, mecralar , aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, isteği yerine getirmeye çalışır.
İptal veya düzeltme nedeni Ajans'tan veya Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Ajans açısından bir mücbir sebebe dayanıyorsa, Reklamveren, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama , yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.
Reklamveren, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan iptal , düzeltmelerden doğan harcama , yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder. Ancak, üretilen reklam materyelinin kullanılmayacağına Reklamveren , Ajans anlaşarak birlikte karar verirlerse, Reklamveren reklamın maliyetini öder, ajans hizmet payını ödemez.
Bu maddedeki hata ya da düzeltmelerden kaynaklanan ek giderler sigorta ettirilmiş ise, sigorta ettirilen kısım için reklamverenin ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
7. Ajans Komisyonu veya ücretinin Kapsamı , Uygulaması:
Ajansın, reklamveren için, sorumluluk alarak yaptığı ,/veya yaptırdığı hizmetler karşılığında tatmin edici bir gelir sağlaması temel koşullardan biridir.
Bu gelir,
*Komisyon
*Sabit ücret
*Proje bazında ücret
*Harcanan zaman bazında ücret
*Minimum ücret garantisi
türlerinden biri veya bunların birkaçının birlikte uygulanması şeklinde olabilir.
“Performansa Odaklı Değerlendirme”, kararlaştırılan ücretlendirme biçimine ek olarak ayrıca uygulanabilir.
A)Komisyona tabi giderler:
a-Yayın Giderleri:
* Mecralara ödenen net net yayın ücretleri (açıkhava mecrasındaki satın alma , yer kiralama ücretleri, afiş yapıştırma, ilan dağıtım giderleri, radyo reklam ajanslarına yapılan ödemeler vb. dahil)
b- Yapım Giderleri:
* Basın ilanları (gazete, dergi vb.); her türlü basılı malzeme (afiş, afişet, pankart, broşür, katalog, kitap, dergi, yıllık rapor, takvim, ajanda, çıkartma, etiket vb.); açıkhava malzemesi (bilboard, duvar- yol panoları, stad panoları, ışıklı tabela, bez afiş, bayrak, flama, hediyelik eşya, vb.); TV, sinema filmleri, radyo programları ile ilgili her türlü yapım giderleri
c- Diğer Giderler:
* Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici , satış promosyonları, reklamı tamamlayıcı diğer pazarlama , iletişim faaliyetlerinde önceden önerilen , onaylanan fiyat , ücretler
* Araştırma giderleri (stratejik araştırmalar, tüketici davranışları, ürün kabulü , pazar araştırmaları vb.)
B) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:
* Vergiler,
* Reklamverenin işi için yapılan şehirlerarası , yurt dışı seyahat giderleri.
C) Fatura Edilemeyecek Giderler:
* Ajansın genel yönetim, personel eğitimi, mesleki toplantı giderleri ile reklamverene daha kaliteli hizmet sunabilmek için sektörleri , rakipleri izlemek, tanımak, analiz etmek vb. açılarından yapılacak çalışmalar, araştırmalar , değerlendirme raporları ile ilgili giderler,
D) Barter Anlaşmaları:
* Reklam yayın ücretinin Reklamveren'ce mal karşılığında ödenmesi (barter) söz konusu olduğunda, Reklamveren'e uygulanan yayın tarifesi veya tarafların üzerinde anlaşacakları bedel üzerinden komisyon ödenir.
8. Ödemeler:
Ajans ilke olarak, kendi hizmetini finanse eder, Reklamveren'in reklamını finanse etmez. Öte yandan Reklamveren'in kendi işi için yaptığı ödeme, Ajans'ın ya da bir başka reklamverenin finansmanında kullanılamaz.
Reklamveren’ce doğrudan veya Reklamverenin onayı ile Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları , koşulları aynen uygulanır.
Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Reklamveren’ce doğrudan veya Reklamveren’in onayı ile Ajans tarafından yapılan yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları , koşulları aynen uygulanır. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.
Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık % ....’dır.
Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamaları yıl sonunda fatura edilir.
Ajans tarafından üçüncü kişilere yaptırılan işlere ait fatura , harcama belgeleri istendiğinde Ajans faturası ile birlikte Reklamveren'e gönderilir.
9. Muhasebe Kayıtları:
Ajans , Reklamveren'in hesap mutabakatı sağlanması bakımından her iki taraf da karşılıklı azami kolaylığı gösterir. Ajans'ın Reklamveren'le ilgili çalışmalarının muhasebe kayıtları önceden haber verilmek koşulu ile Reklamveren yetkililerine açık olacaktır.
10. Malzemenin , Bağlantıların Devri:
Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki reklam malzemesi, anlaşmanın sona ermesini müteakip Reklamveren'e iade edilir. Anlaşmanın yürürlüğü süresince malzeme Reklamveren'in kabulü halinde Ajans tarafından 1 yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, anlaşma sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Reklamveren tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar , anlaşmalar ile bunlardan doğan hak , yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.
11. Hakların Geçerliliği:
Ajans’ın Fikir , Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile , ücret ödendiği sürece, reklamverenin kullanımına açık olacaktır. Reklamveren mali hakları devralmak isterse Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.
Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar,
a) Emredicilik kriteri izin verdiği ölçüde FSEK’in 14,15,16,17. maddelerindeki eser sahipliği
b) 20, 21, 22, 23, 24 . maddelerindeki mali haklardır.
Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Reklamveren’in kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle , koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.
12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Sözleşmenin tarafları yasaların öngördüğü yükümlülüklerinin sorumluluğunu taşırlar. Ajans’ın sözleşme ile yüklendiği sorumluluk; reklamı hazırlarken ya da hizmet verirken reklamverene herhangibir yaptırım uygulanmaması için gereken özeni göstermektir.
13. üçüncü Şahıslarla İlişkiler:
Reklam mecralarıyla veya dışarıya yaptırılan işler için üçüncü kişilerle kurdukları ilişkilerde, Reklamveren , Ajans Esaslar'da belirtilen haklarını , çıkarlarını karşılıklı olarak korurlar.
14. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi:
Reklamveren ile Ajans arasındaki anlaşma taraflardan birinin diğerine yazılı bildirimi ile bildirim tarihinden itibaren 90 günlük ihbar süresi sonunda karşılıklı olarak feshedilir. Böylece bir durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Böyle bir bildirim olmadığı sürece de yürürlükte kalır.
Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul eder. Zarara, mahrum kalınan kazanç dahildir.
15. Süre
Bu Sözleşme imza tarihi olan ......................... tarihinden itibaren ........... yıl sürelidir. Bitiminden 90 gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.
16. Uyuşmazlıkların Çözümü:
(İstanbul Mahkemeleri ya da Tahkim’den hangisi tercih ediliyorsa yazılacak.)
Bu mesajdan alıntı yap
grafiker.tr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

grafiker.tr

Grafiker / Adana

Standart
Alt 19 Mart 2010 #3
teşekkürler, çok detaylı gözüküyor, ellerine sağlık
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
reklam duvarı kiralamak ile ilgili sözleşme örneği mete meral İşverenlerin Soru ve Sorunları 16 16 Nisan 2014 16:25
Freelance Web Yazılım Hizmeti.. MustafaYasar İş Arayan İlanları 1 08 Mayıs 2009 04:32
Reklam araçlarına yönelik prodüksiyon çalışmaları Yasemin Reklam Sektörü 4 26 Ocak 2009 21:16
Sözleşme mtaks Graficafe 0 18 Nisan 2008 16:46

Kapat
Şifremi Unuttum?