Reklam Ortamları

Reklam Sektörü - Reklam Ortamları ...

Cevapla
Reklam Ortamları
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(36)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Matbaadanfiyat.com Reklam Banneri

Standart

Reklam Ortamları

Alt 06 Aralık 2008 #1

Mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu yer reklam ortamlarıdır. Reklam ortamı seçiminde hedef kitlenin ve reklam araçların özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Reklamın amacına erişmesi, hedef kitlenin kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarına dayalı en uygun reklam araçlarının seçimine bağlıdır.

1. Basılı Reklam Ortamları: Basılı reklam ortamları mesajın hedef kitleye yazı, fotoğraf, grafik v.b. görsel unsurlarla ulaştırıldığı reklam araçlarıdır. Bunlar gazeteler, dergiler, el ilanları, kataloglar, broşürlerdir. Basılı reklam araçları ile yapılan reklamlar daha kalıcıdır. Tüketiciye gün boyu seslenir. Gazete veya dergilerin tüketici kitlesi hazır olduğu için onlara ulaşmak kolay olur. Yayın yapan reklam ortamlarına göre daha az bütçelerle gerçekleştirilebilir. Reklamın teslim tarihinin kısa olması nedeniyle güncel olaylarla bağlantılı reklam verme şansı da vardır.

1. Gazeteler:

Günümüz insanının en önemli enformasyon kaynağı gazetelerdir. Basılı kitle iletişim araçları arasında en etkili ve en çok tüketilenidir. Gazeteleri dağıtım alanı, yayın sıklığı ve içerikleri açısından inceleyebiliriz. Dağıtım alanlarına göre, gazeteler “uluslar arası”, “ulusal” ve sadece belli bir bölgede dağıtımı olan “yerel” gazeteler olarak değerlendirilirler. Gazetenin bu özelliği, reklam verenin bütçe ve amaçları doğrultusunda hitap edeceği kitleye göre seçim yapmasını kolaylaştırırken, dağıtım da ya gazetelerin kendi dağıtım örgütleri ya da dağıtım şirketleri tarafından sağlanır . Ulusal gazetelerin değişik merkezlerde basılması da fiziksel uzaklık sorununu çözmeye ve tüketiciye ulaşmaya yöneliktir. Yayın sıklığı açısından gazeteleri “günlük, haftalık ve aylık” olarak yada yayınlandığı saate göre sabah, akşam gazeteleri olarak sınıflandırmak mümkündür. İçerik açısından gazeteler “ekonomi, siyaset, spor, ticaret, magazin” ağırlıklı olabilmektedir. Böylelikle gazeteyi reklam ortamı olarak seçen reklam verenler spesifik tüketici kitlesine seslenme imkanı bulabilmektedirler.

Gazetelerin reklam ölçüsü sütun / cm.dir. Bir cm yükseklikte bir sütun genişlikte alanı ifade eder. Gazeteler ilan ve reklamları basıma girmeden önceki güne kadar alabilirler. Reklam veren frekans ve yoğunluk açısından serbesttir; hedef kitlesine uygun ortamı belirleyerek, farklı tipte gazeteleri ya da gazetelerin belirli sayfalarını (ekonomi sayfası, magazin sayfası vs.) seçme şansına sahiptir. Böylelikle farklı sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerdeki tüketiciye en hızlı ve kolay yoldan seslenebilir. Ayrıca teslim süresinin yakın olması güncel olaylara dayalı mesajları iletme olanağı sağlar. Gazetelerde yayınlanan bir reklam gün boyunca tekrar tekrar incelenebilir, kesilip saklanabilir; hedef kitle radyo veya TV ‘ye göre sınırlı olduğu için reklamlar daha ayrıntılı ve geniş hazırlanabilir. Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra gazetelerin net satışları ve okuyucu sayıları dikkate alındığında bazı mal ya da hizmetler için uygun olmayabilir. Diğer basılı ortamlara göre en kötü kağıda basılmış olmaları dikkat çekiciliklerini azaltmakta, enformasyon verme özelliği ön planda olduğu için hedef kitleyi ilgilendiren sayfalarda yer alması ve ilgi çekici biçimde düzenlenmesi önem kazanmaktadır.


2. Dergiler:


Basılı reklam ortamlarının ikinci büyük grubunu dergiler oluşturur. Değişik merkezlerde basılan dergilerin ulusal, bölgesel olanları vardır. Okuyucu kitlesi en fazla olan haber ağırlıklı dergiler (Nokta, Tempo, Aktüel v.b.) ilk ana grubu oluşturur. İkinci olarak spesifik bir okuyucu kitlesine hitap eden ve bu kitlenin ilgileri doğrultusundaki konuları işleyen dergiler (Kadınca, milliyet çocuk, Atlas, mutfak rehberi v.b.) söz konusudur. Bir başka grup meslek dergileridir (PC world, Otomasyon, Tasarım v.b.), Son grupta özel yayınlar ve okul dergileri yer alır (İlk hedef, Aşama, Sınav v.b.). Dergilerin okuyucu kitlesi daha belirgin, konular daha ayrıntılıdır.Yayın frekansları 1 yıl ile 1 hafta arasında değişir. Sayfa sayılara gazetelere göre daha fazla, baskı kaliteleri daha iyidir. Saklanma ve uzun süreli okunma şansları yüksektir. Reklam veren açısından belirgin bir okuyucu kitlesine ulaşmada sağlıklı ve kaliteli bir ortam sunan dergiler, özellikle renkli ve prestij temasını içeren reklamlar için daha uygundur. Peryodları uzun olduğu için güncel konularla ilintili reklamlar için uygun değildir. Reklam ölçü birimi sayfadır

3. El İlanları:

El ilanları genellikle bir yapraktan oluşan, bir yeniliği duyurmak, başlatılan bir reklam kampanyasını desteklemek amacıyla oluşturulan reklam-ilanlardır. Burada önemli konu dağıtılacak noktanın hedef kitleyi yakalayabilecek şekilde seçilmesi, ilanda spot başlıklar kullanılması ve böylelikle insanların ellerine tutuşturulan ilanları okumasının sağlanmasıdır.

4. Kataloglar:

Kataloglar, ürün yada hizmet hakkında birtakım bilgiler vermek üzere hazırlanır, doğrudan bir satış mesajı içermez.Ancak ürün türleri, özellikleri, fiyatları hakkında tüketiciye ayrıntılı bilgi verir. Ürün türlerine ve fiyat değişikliklerine göre katalogların yenilenmesi gerekir.

5. Broşürler:

Ürün yada hizmet hakkında geniş kapsamlı bilgi vermek için kullanılır. Maliyeti yüksek olduğu için satış yapılma ihtimali yüksek kişilere gönderilmelidir.En önemli mesajları en etkili şekliyle iletmek üzere tasarlanır. Baskı kalitesi ve gösterilen özen, kuruluşun ciddiyetini ve güvenilirliğini yansıtır. Broşürler olası tüketicinin satın alma kararını daha kolay ve etkili biçimde yönlendirir.

2. Yayın Yapan Reklam Ortamları:

Yayın yapan reklam ortamlarında reklam mesajı, ses, söz, görüntü, efekt eşliğinde tüketiciye ulaşır. Göze ve kulağa hitap ettiği için daha güçlü bir etkiye sahiptir. Radyo ve televizyon yayın yapan reklam ortamları olarak, her yaştan, her cinsiyetten, her sosyo-kültürel gruptan insana kolaylıkla ulaşır ve algılama açısından etkin unsurlar içerdiğinden diğer ortamlara göre daha çok tercih edilir.

1. Radyo :

Radyo, Türkiye’de yayıldığı coğrafi alan, hitap ettiği nüfus büyüklüğü ile oldukça güçlü bir iletişim aracıdır. Hem verici hem alıcı açısından düşük maliyetli bir yayın aracıdır. TRT ve özel yayın istasyonlarında günün her saatinde, yayın aralarında spot reklamlardan yararlanabilir. Radyo yayınlarında dört tür reklam kabul edilir.
.Reklam ve kamu ilanı: radyo spikeri tarafından okunan reklam duyurusudur.
.Müzikli ve dramatik yapılı reklam: Belli süreleri kapsayan üniteler halinde kuruluşların ya da ajansların hazırladığı ve içinde müziğin ve dramatik unsurların yer aldığı reklamlardır.
.Programlı reklam: : İçinde eğitici, eğlendirici program bölümleriyle birlikte reklamların bulunduğu programlardır. Bunlar da ya işletme tarafından hazırlattırılan ve o kuruluşun ürün ya da hizmetlerini tanıtan programlar olabilir ya da reklam ajansları tarafından hazırlanan ve içinde pek çok işletmeye ait reklam bulunan programlar olabilir.
.Özel tanıtıcı reklam programları: Bir mal yada hizmetin tanıtılması veya kültür, eğitim ve turizm gibi birtakım hizmetler için hazırlanmış programlardır. Bunlar da ya bir defa yayınlanan ve bütünüyle işletmenin mal yada hizmetini tanıtan reklamlardır, ya da programın başında ve sonunda tanıtıcı duyurulara yer veren periyodik yayınlardır.

Radyo reklamları için reklam yazmanın TV yada basılı araçlar için reklam yazmaktan daha basit olduğu, yaratıcılık bağlamında çok şey gerektirmediği düşüncesi doğru değildir. Oysaki radyo reklamları belki daha da fazla maharet isteyen bir iştir. Radyo reklamlarında temel prensip, görsel materyal olmadığı için, metni dinleyicinin kendi zihninde, zihin gözüyle görebileceği bir resme dönüştürmektir. Reklam yazarı, eski zamanlardaki hikaye anlatıcılar gibi olmalıdır. Radyoda her şey ses ve imajinasyondur. Kullanılan kelimeler, ifadeler ve bazen de diğer sessel enstrümanlar bütün işi yapmalıdırlar. Örneğin bir hamburger reklamı yapıyorsanız, hedef kitleniz sadece dinleyerek, o hamburgeri, görmeli, tatmalı, koklamalı ve onu istemelidir. Tasvir etmek, tanımlamak radyo reklamı için hayati önem taşımaktadır. Radyoda tüm illustrasyonlar kelimelerle yapılmak zorundadır. İyi efektler ve müzikler de önemli unsurlar olarak reklama katkı sağlarlar.

Radyo dinlemek çoğunlukla geri planda ve bölünmüş bir dikkatle yapılan bir aktivitedir. O nedenle dinleyicinin dikkatini yakalayabilmek için genelde radyo reklamları ses efektleri ve gösterişli müziklerle başlar; formel olmayan samimi ama gerçekçi ifadelerle metnin harekete geçirici olması sağlanır. ‘sen’, ‘siz’ gibi hitaplar vurgulanarak mesaj kişiselleştirilir ve mesajın tek bir nokta üzerinde yoğunlaşarak kalıcılığı arttırılmaya çalışılır. Dinleyicinin dikkatini ilk birkaç saniyede yakalanabilmesinin gerektiği radyo reklamlarında duyguların harekete geçirilmesi önem taşır.

Radyo reklamları genellikle televizyon reklam kampanyalarını destekleyici , tamamlayıcı bir unsur olarak kullanıldığında daha etkili olmaktadır. Yapılan imaj transferiyle pratik bir çözüm elde edilir. Radyo spotlarını dinleyen tüketici, görüntüleri TV’de izleyebilir.

Radyo reklamcılığının temel prensipleri kısaca şöyle sıralanabilir;
-Güçlü başlamak
-Sadece bir tek ana tema üzerinde durmak
-Basit, sade anlaşılır bir dil kullanmak
- Dinleyicinin zihninde bir resim yaratmak
-Etkili bitirmek


2. Televizyon: Hem göze hem kulağa hitap etmesi açısından en etkili kitle iletişim aracıdır. Her evde bulunması, rahat ve konforlu bir ortamda izlenmesi, her bireye hitap edecek konuları işlemesi nedeniyle reklam verenler açısından da yoğunlukla tercih edilen bir ortamdır. İlk bakışta daha büyük bütçeler gerektirdiği düşünülse de kişi başına düşen maliyet açısından bakıldığında sanıldığı kadar pahalı olmadığı anlaşılır. Televizyonu bir reklam ortamı olarak ele alırsak bu reklam ortamında üç tür reklamın yayınlandığını söylemek mümkündür:
.Hareketsiz reklam: İçinde hareket unsuru olmayan, yalnız tek görüntü bulunan ve televizyon spikeri tarafından seslendirilen 10 saniyelik reklamlardır.
.Hareketli reklam: Müzik ve söz eşliğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen reklamlardır. 15,20,30,45 ve 60 saniye olabilir.
.Özel tanıtıcı reklam: Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi alanlarda yerli yapım olarak hazırlanması gereken ve reklam mesajlarının programın sadece başında ve sonunda yer aldığı reklam türüdür.10-40 dk süreli olabilir.

Reklamcılıkta televizyonun avantajları şöyle sıralanabilir:
-Büyük kitlelere hitap edebilen televizyon, görüntülü ve sesli bir ortam olarak özellikle okuma yazma seviyesi düşük ülkelerde etkili olmaktadır
-Yeni ve pahalı bir medya olan televizyonda reklam yapan firmaların itibarı tüketici gözünde artar.
-Mal ve hizmet hakkında görüntü eşliğinde bilgi verilmesi ürün veya hizmet hakkında istenilen imajı rahatlıkla yaratabilir ve inandırıcılığı artar.
-Televizyon reklamlarının ağırlıklı olarak kadınların ve çocukları etkilediği, bunun da markalara dayalı satın alma kararlarına yansıdığı anlaşılmaktadır.
-Televizyonda da radyo ve gazetelerde olduğu gibi uluslar arası, ulusal ve bölgesel reklam yapmak mümkündür, böylelikle gereksiz bütçelerden kaçınılmış olur.
-MTV, Eurosport, fashionTV gibi özel ilgi ve zevklere hitap eden kanallar sayesinde spesifik hedef kitleleri yakalamak mümkündür.

Televizyonun reklamcılık açısından dezavantajları ise;-Kişi başına maliyet düşünüldüğünde çok pahalı bir reklam aracı olmayan televizyon toplam maliyet açısından bakıldığında büyük bütçeleri gerektirir. Reklam filmlerinin gerektirdiği mekan, stüdyo, personel, sanatçıların giderleri, ajans komisyonları, TV kanallarına ödenen gösterim bedelleri oldukça yüksektir.
-TV izleyicisi sürekli aynı şeyleri ekranda görmekten çabuk bıktığı için TV reklamlarının belli sürelerde değiştirilmesi, yenilenmesi gerekir. Bu da maliyeti arttırıcı bir etkendir.
-Basılı reklamlara göre bellekte kalıcılık süresi daha kısadır. Hatırlanma ve bellekte kalma süresi reklamın çarpıcılığı, iyi hazırlanması ve sık sık yayınlanması ile arttırılabilir.
-TV reklamlarının reklam veren açısından bir dezavantajı da reklamların programlar içerisindeki yayın sırasının ellerinde olmamasıdır. Reklam programı içerisinde ilk sıralarda yaralan reklamların daha bir ilgiyle izlendiği ve sonrakilerde ilginin düştüğü bir gerçektir.

3. Diğer reklam ortamları

a)Fuarlar
b)Açıkhava reklam araçları
c)Doğrudan postalama
d)Sinema
e)Satış yeri reklam malzemeleri
f)CD-rom, multimedya, internet v.b. gibi bilgisayar ortamları reklam kampanyaları içinde yer alan destekleyici reklam araçlarıdır.


1. Fuarlar

Genel veya ihtisas konularında düzenlenen bölgesel, ülkesel veya uluslar arası fuarlar, binlerce ziyaretçisiyle, ürün veya hizmetin tanıtılması açısından önemli bir fırsattır. Fuarlarda firmalar kendi ürün veya hizmetlerini anlatan standlar kurmalarının yanı sıra bu standlarda hedef kitlenin ilgisini çekecek reklam etkinliklerine de başvururlar; kataloglar, broşürler ve multivizyon gösterilerinden de yararlanırlar. Burada önemli olan fuar izleyicisinin özellikleri ve profiline uygun mesajlar ve sloganlar çerçevesinde yoğunlaşmaktır.İhtisas fuarları da bu anlamda belli bir alana yönelen tüketici kitlesine ulaşmada önemli reklam ortamlarıdır.

3.Açıkhava reklam araçları


Kapalı mekanlar dışındaki reklamları kapsar. Dağlara taşlara yazılan yazılardan, dükkan tabelalarından, büyük duvar panoları, gökdelenlerin üzerinde dönen ışıklı kürelere kadar gelişen teknolojiye paralel olarak gelişme gösteren reklam ortamlarıdır. Açık hava reklamcılığı dendiğinde akla ilk gelenler;
.Yol panoları
.Duvar ve Çatı reklamları
.Otobüs, tren, vapur gibi toplu taşıma araçlarının iç ve dışına konan reklamlar
.Standlarda, toplu taşıma araçlarının duraklarında , iskele, istasyon, havaalanı gibi mekanlarda yer alan reklamlar
.Afiş ve panolar
.Eskavizyon


Açık hava reklamcılığı alış verişe çıkmış insanların dikkatini çekmek ve satın alma konusunda ikna etmek açısından önemlidir, ancak yerlerinin, sunuş biçimlerinin, kullanılan malzemenin , mesajlarının ve sloganlarının çarpıcılığının dikkatle ele alınması gerekir.

Bilboardlar:1980’li yıllarda etkin ve ekonomik bir reklam aracı olarak hayatımıza giren bilboardlar, demir ayaklar üzerinde fiberden veya alüminyumdan imal edilen 2*3.5 ebatlarında panolardır. Tüketici açısından merak konusu olan ve dikkat çeken reklam araçlarıdır.

Afişler: Kısa ve etkili mesajların, söz dışındaki diğer öğeler ile uyumlu ve anlamı tamamlayacak şekilde bütünleşmesiyle hedef kitle üzerinde son derece etkin bir yapıya sahip reklam araçlarıdır. Afişte yer alan kısa özlü reklam mesajı, kullanılan tipografi, resim veya firma işaretleri (marka, logo, amblem) ile birleştiğinde hedef kitle üzerinde etkili olur.
Afişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

-İnsanları uyarıcı, duygusal mesajlar içermelidir.
-İzleyende çarpıcı şekilde hızlı ve etkili yaratıcı mesaj içermelidir.
-Vereceği mesajı doğrudan, kısa ve öz olarak vermelidir.
-Afişin görsel düzenlemesi basit ve sade olmalıdır.
-İmgelere ağırlık verilmeli, sözcüklerin sayısı azaltılmalıdır.
-Özgün ve benzerlerinden ayırt edilebilir olmalıdır
-Alışılmışın dışında ve dikkat çekici unsurlar içermelidir.
-Görüntü karmaşası yaratılmamalı, imge tek olmalıdır.
-En az 30 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte ve okunaklılıkta bir yazı karakteri seçilmelidir.
-Seçilen fotoğrafların büyüklüğü ve rengi etkiyi arttırır.
-Kullanılan renk okumayı kolaylaştırmalıdır. Kontrast renkler tercih edilmelidir.
-Asılacakları yerler ve yaratacakları görüntü dikkate alınmalıdır.
-TV, basın gibi diğer reklam unsurlarıyla koordineli olarak düşünülmeli, bütünlük göstermelidir.
-Günün her saatinde ve her mevsim koşulunda etkilenmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.


Tabelalar, ışıklı ilanlar: Tabelalar, genellikle iş yerlerinin giriş yerlerinde , firma ismi, unvanı yada logosunun yazılması amacıyla kullanılır. Ahşap veya saç üzerine boyalar kullanılarak yapılan bu reklamlar uzun ömürlü ve kalıcıdır. Işıklı reklamlar da gece aynı işlevi yerine getirmek amacıyla , neon yada pleksiglas gibi malzemelerden yapılan reklamlardır.

Duvar ve çatı reklamları: Son yıllarda rağbet gören reklam ortamlarıdır. Özellikle banka ve meşrubat sanayinin ucuz, etkin ve kalıcı olması nedeniyle tercih ettiği duvar ve çatı reklamlarında seçilecek binaların ve uygun kompozisyonda konumlandırılmasının önemi vardır. Bu reklamların kalıcı olma özelliklerine karşın görüntü kirliliği yaratma riski vardır.

Eskavizyon: Genellikle büyük şehirlerde yada merkezi yerlerde dijital ortamda yapılan hareketli reklamlardır. Uzun süreli kullanım imkanına sahip olmakla beraber kullanımları çok yaygın değildir.

3.Doğrudan postalama: Seçilen hedef kitleye yönelik mesaj taşıyan mektup, föy, katalog, posta kartı, fiyat listesi, kitapçık, broşür gibi reklam malzemelerinin belirli adreslere postayla dağıtılmasını kapsar. Başlıca amacı, ilgi uyandırmak, bilgi vermek, sipariş ve istenmesini sağlayarak satışları arttırmaktır. Bu amaçla; ilgi çekici olmalı, kişiye özel yaklaşım sergilemelidirler.
Doğrudan postalamanın avantajları
-Kişiye özel olarak düzenlendiği için hedef kitleye doğrudan ve süratle ulaşır.
-Bu yöntemle deneme ürünler de hedef kitleye doğrudan ulaştırılabilir.
-Doğrudan postalamada bir medyaya bağımlılık olmadığı için müşteriye verilmek istenen mesajlar daha esnek şekilde aktarılabilir.
Doğrudan postalamanın sakıncaları ise,
-Reklam malzemelerinin okunmadan çöpe atılma riski bulunur.
-Doğrudan postalama reklam veren kuruma yüksek maliyet geçer.
-Doğrudan postalamada hedef kitleyi oluşturan potansiyel alıcıların adreslerini saptamak güçtür.


3. Sinema: Göze ve kulağa hitap eden ancak hedef kitleye ulaşması açısında Televizyona göre çok daha dar kapsamlı bir reklam ortamıdır.Sadece film izleyicisine ulaşan bu reklamlar etkili ve kalıcı bir izlenim bırakabilirler, ancak, reklam filmlerinin hazırlanması, dağıtılması süreci uzun sürdüğü için güncel konularla bağlantılı olmaması gerekir.

3. Satış yeri reklam malzemeleri: Daha önce diğer reklam araçlarıyla tanıtılan ürünlerin satış anında tercih edilmesini sağlamak amacıyla yapılan ve reklam kampanyalarını destekleyen reklam faaliyetleridir. Bu tür pop malzemelerin Dikkat çekici olması, hemen satın alamaya yönelik mesajları içermesi ve kararsız tüketiciyi ikna etmesi gerekir
-Çıkartmalar (stickerler),
-Hareketli teşhir araçları, teşhir standları
-Mankenler,
-Pankartlar,
-Hareketli yazılar, döner elektronik bantlar,
-Çeşitli hediyelik eşyalar (anahtarlık, bardak, saat v.b.)
-Ürünün büyük boy modelleri gibi malzemeler olabilir..


6. CD Rom, multimedya, internet gibi bilgisayar ortamları: Reklam sektörü içinde artık bilgisayarlar vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Benzetim (simulasyon) modeli, yüksek deneme modeli ve aşamalı analiz gibi modellerden yararlanılarak, etkin medya planları hazırlanabilmektedir. Bilgisayarlar artık gerçek birer medya haline dönüşmüşler, audioteks, videoteks, teleteks gibi bilgisayar teknolojisiyle birlikte kullanılan iletişim ortamları, multimedya, CD Rom ve internet ağları etkili reklam ortamlarını oluşturmaktadırlar.

Alıntıdır
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Engin BÜTÜN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Engin BÜTÜN

Grafiker / İstanbul

Matbaadanfiyat.com Reklam Banneri

Standart
Alt 06 Aralık 2008 #2
                             
Bu piyasada faaliyet gösteren herkesin bilmesi gereken çok faydalı bilgiler. Bizlerle paylaştığın için teşekkürler casmin..
Bu mesajdan alıntı yap
es* isimli Üye şimdilik offline konumundadır

es*

Öğrenci (Diğer)

Matbaadanfiyat.com Reklam Banneri

Standart
Alt 18 Şubat 2009 #3
ben halkla ilişkiler ve reklamcılık okuorum işime çok yaradı teşekkürler Reklam Ortamları
Bu mesajdan alıntı yap
Gülsüm ÖZER isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Gülsüm ÖZER(29)

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Matbaadanfiyat.com Reklam Banneri

Standart
Alt 18 Şubat 2009 #4
Çok faydalı bir paylaşım olmuş. Teşekkürler Yasemin.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Etiketler
ortamlari, reklam

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Reklam Ajansı ve Reklam Ajansı Meslek Grupları Gökhan TEKİN Grafik Sözlük 23 29 Haziran 2011 16:31
Reklam yapmayan reklam afişi enesburak Afiş Tasarımı 21 13 Mart 2009 14:04
Adidas 2008 Olimpiyatları reklamı (Turkcell'in Milli Takım reklamına benziyor) N/A1 Reklam Videoları 4 09 Mart 2009 14:48
web 2.0 devllerinin calışma ortamları el_chancho Graficafe 0 18 Ağustos 2008 12:46
10 yıldır reklam reklam tabela ve sergirafi baskı üzerine çalışıyorum dizaynreklam Sonuçlanan İlanlar 1 20 Haziran 2008 10:02

Kapat
Şifremi Unuttum?